Highlight

Home > Schedule

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời gian
QUẢN TRỊ, THIẾT KẾ DATA CENTER CỦA EPI - SMARTPRO LÀ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN
Certified Data Center Professional - CDCP 04/06/2018 04-05/06/2018 08:00-17:00
Certified Data Center Professional - CDCP 25/06/2018 25-26/06/2018 08:00-17:00
Certified Data Center Specialist - CDCS 06/06/2018 06-07-08/06/2018 08:00-17:00
Certified Data Center Specialist - CDCS  10/10/2018 10-11-12/10/2018 08:00-17:00
Certified Data Center Facilities Operations Manager - CDFOM 27/06/2018 27-29/06/2018 08:00-17:00
Certified Data Centre Risk Professional - CDRP  06/08/2018 06-07/08/2018 08:00-17:00
Certified Data Center Migration Specialist - CDMS 07/06/2018 07-08/06/2018 08:00-17:00
Qúy khách có nhu cầu đào tạo bất kỳ về Data Center, vui lòng liên hệ 0943 33 88 46 hoặc sales@smartpro.vn

BẢO MẬT, AN TOÀN THÔNG TIN CỦA EC-COUNCIL – SMARTPRO LÀ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN
Ưu đãi 30% cho khóa CEHv9

“Hacker mũ trắng” CEHv9 

14/05/2018

Tối 2, 4, 6

18:00-21:00

CHFI V9 - Computer Hacking Forensic Investigation

16/06/2018

Thứ 7 hàng tuần

08:00-17:00

ECSA v9 - EC-Council Certified Security Analyst 28/05/2018 Thứ 2 - thứ 6 08:00-17:00
QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE - SMARTPRO LÀ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN CỦA ORACLE
Oracle Database 12c: Introduction to SQL 22/05/2018 Tối 3, 5 18:00-21:00
Oracle Database 12c: Program with PL/SQL 16/06/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00

Oracle Database 12c. Administration Workshop

14/05/2018

Tối 2, 4, 6

18:00-21:00

Oracle Database 12c: Backup and Recovery 19/05/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture 24/05/2018 24-25/05/2018 08:00-17:00

QUẢN LÝ CNTT
Ưu đãi 20% cho các khóa
- IT Hepdesk
- Quản lý dự án chuyên nghiệp PMP
- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 

ITIL Foundation V3  19/05/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
IT Helpdesk 16/06/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
ITIL  Intermediate Level Quý khách có nhu cầu đào tạo về ITIL Intermediate Level, vui lòng liên hệ 0943 33 88 46 hoặc sales@smartpro.vn
COBIT 5 Foundation

15/05/2018

Tối 3, 5

18:00-21:00

TOGAF 9.1 22/05/2018 Tối 3, 5 18:00-21:00
Quản lý dự án PMP 26/05/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Business Analysis Professional 02/06/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Phân tích Thiết kế Hệ thống Thông tin 26/05/2018 Thứ 7 hàng tuần  
CÔNG NGHỆ MỚI
AI:
- Data Science with Python
- Machine Learning
- Deep Learning With TensorFlow
Quý khách có nhu cầu đào tạo về các chương trình đào tạo AI, Big Data, Data Science, vui lòng liên hệ 0943 33 88 46 hoặc sales@smartpro.vn
Big Data intergrated with Data Science:
- Data Science Certification Training - R Programming
- Big Data Hadoop and Spark Developer Certification Training
- Tableau Desktop 10 Qualified Associate Training
MICROSOFT SQL SERVER
Querying Microsoft SQL Server 2014 21/05/2018 Tối 2, 4, 6 18:00-21:00
Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases 07/05/2018 Tối 2, 4, 6 18:00-21:00
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014 19/05/2018  Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2014 23/06/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Performance Tuning and Optimizing SQL Databases 12/05/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Analyzing Data with Power BI 29/05/2018 Tối 3, 5 18:00-21:00
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

02/06/2018

12/06/2018

Thứ 7 hàng tuần

Tối 3, 5

08:00-17:00

18:00-21:00

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] 28/05/2018 Tối 2, 4, 6 18:00-21:00

 

Các chương trình đào tạo khác, Quý khách vui lòng vui lòng liên hệ 0943 33 88 46 hoặc sales@smartpro.vn

 

Address: 6th Floor, Thien Son Building, 5-7-9 Nguyen Gia Thieu Street, Ward 6, District 3, HCM City

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Branch: 8/12 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi City

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters