Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Administering a SQL Database Infrastructure

 ADMINISTERING A SQL DATABASE INFRASTRUCTURE

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học năm ngày có giảng viên hướng dẫn này cung cấp cho học viên - là những người quản trị và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server - các kiến thức và kỹ năng để quản trị một cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu SQL server. Ngoài ra, nó sẽ được sử dụng cho cá nhân - những người phát triển các ứng dụng cung cấp nội dung từ cơ sở dữ liệu SQL Server.

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Authenticate and authorize users
 • Assign server and database roles
 • Authorize users to access resources
 • Protect data with encryption and auditing
 • Describe recovery models and backup strategies
 • Backup SQL Server databases
 • Restore SQL Server databases
 • Automate database management
 • Configure security for the SQL Server agent
 • Manage alerts and notifications
 • Managing SQL Server using PowerShell
 • Trace access to SQL Server
 • Monitor a SQL Server infrastructure
 • Troubleshoot a SQL Server infrastructure
 • Import and export data

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải có:

 • Kiến thức căn bản về hệ thống vận hành Microsoft Windows và những chức năng chính của nó.
 • Kiến thức thực tiễn về Transact-SQL.
 • Kiến thức thực tiễn về cơ sở dữ liệu liên quan.
 • Một sô kinh nghiệm trong thiết kế cơ sở dữ liệu.

 

THỜI LƯỢNG: 40 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Authenticating and Authorizing Users

 • Authenticating connections to SQL Server
 • Authorizing logins to access databases
 • Authorization across servers
 • Partially contained databases

Lab : Authenticating Users

Module 2: Assigning Server and Database Roles

 • Working with server roles
 • Working with Fixed database roles
 • Creating user-defined database roles

Lab : Assigning server and database roles

Module 3: Authorizing Users to Access Resources

 • Authorizing user access to objects
 • Authorizing users to execute code
 • Configuring permissions at the schema level

Lab : Authorizing users to access resources

Module 4: Protecting Data with Encryption and Auditing

 • Options for auditing data access in SQL Server
 • Implementing SQL Server audit
 • Managing SQL Server audit
 • Protecting data with encryption

Lab : Using Auditing and Encryption

Module 5: SQL Server Recovery Models

 • Backup strategies
 • Understanding SQL Server transaction login
 • Planning a SQL Server backup strategy

Lab : Understanding SQL Server recovery models

Module 6: Backup of SQL Server Databases

 • Backing up databases and transaction logs
 • Managing database backups
 • Working with backup options

Lab : Backing up SQL Server databases

Module 7: Restoring SQL Server Databases

 • Understanding the restore process
 • Restoring databases
 • Working with point-in-time recovery
 • Restoring system databases and individual files

Lab : Restoring SQL Server User Databases

Module 8: Automating SQL Server Management

 • Automating SQL Server management
 • Working with SQL Server agent
 • Managing SQL Server agent jobs
 • Multi-server management

Lab : Automating SQL Server Management

Module 9: Configuring Security for SQL Server Agent

 • Understanding SQL Server Agent Security
 • Configuring credentials
 • Configuring proxy accounts

Lab : Configuring Security for SQL Server Agent

Module 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

 • Configuration of database mail
 • Monitoring SQL Server errors
 • Configuring operators, alerts, and notifications
 • Alerts in Azure SQL database

Lab : Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

Module 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell

 • Configure SQL Server using PowerShell
 • Administer SQL Server using PowerShell
 • Maintain the SQL Server environment using PowerShell
 • Managing Azure SQL Server databases using PowerShell

Lab : Administering SQL Server using PowerShell

Module 12: Tracing Access to SQL Server

 • Capturing activity using SQL Server profiler
 • Improving performance with the database engine tuning advisor
 • Working with tracing options
 • Distributed replay
 • Monitoring locks

Lab : Tracing Access to SQL Server

Module 13: Monitoring SQL Server

 • Monitoring activity
 • Capturing and managing performance data
 • Analyzing collected performance data
 • SQL Server utility

Lab : Monitoring SQL Server

Module 14: Troubleshooting SQL Server

 • SQL Server troubleshooting methodology
 • Resolving service related issues
 • Resolving login and connectivity issues
 • Troubleshooting common issues

Lab : Troubleshooting Common Issues

Module 15: Importing and Exporting Data

 • Transferring data to/from SQL Server
 • Importing and exporting table data
 • Using BCP and BULK INSERT to import data
 • Deploying and upgrading data-tier applications

Lab : Importing and Exporting Data

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters