Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases

 ADMINISTERING MICROSOFT SQL SERVER 2014 DATABASES

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học 5 ngày có giảng viên hướng dẫn này cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng để duy trì một cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2014. Khóa học tập trung vào việc giảng dạy các cá nhân làm thế nào để sử dụng các tính năng sản phẩm và công cụ liên quan đến việc duy trì một cơ sở dữ liệu của SQL Server 2014.

 

Lưu ý: Khóa học này được thiết kế cho những khách hàng quan tâm đến việc học SQL Server 2012 hoặc SQL Server 2014. Nó bao gồm các tính năng mới trong SQL Server 2014, nhưng cũng có những khả năng quan trọng trên nền tảng dữ liệu SQL Server.

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả  những công cụ và nhiệm vụ quản trị cơ sở dữ liệu cốt lõi.
 • Cài đặt và cấu hình SQL Server 2014.
 • Cấu hình cơ sở dữ liệu  SQL server và lưu trữ.
 • Lên kế hoạch và thực hiện một chiến lược sao lưu.
 • Khôi phục cơ sở dữ liệu từ bản sao lưu.
 • Nhập và xuất dữ liệu. Giám sát SQL Server.
 • Theo dõi hoạt động SQL Server.
 • Quản lý bảo mật SQL Server.
 • Truy cập dữ liệu kiểm toán và mã hóa dữ liệu.
 • Thực hiện bảo trì cơ sở dữ liệu liên tục.
 • Tự động hóa bảo trì SQL Server với SQL Server Agent Jobs.
 • Cấu hình Database Mail, cảnh báo và thông báo.


ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải có:

 • Kiến thức căn bản về hệ thống vận hành Microsoft Windows và những chức năng chính của nó.
 • Kiến thức thực tiễn về Transact-SQL.
 • Kiến thức thực tiễn về cơ sở dữ liệu liên quan.
 • Một sô kinh nghiện trong thiết kế cơ sở dữ liệu.

 

THỜI LƯỢNG: 40 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Introduction to SQL Server 2014 Database Administration

 • Database Administration Overview
 • Introduction to the SQL Server Platform
 • Database Management Tools and Techniques

Lab : Using SQL Server Administrative Tools

Module 2: Installing and Configuring SQL Server 2014

 • Planning SQL Server Installation
 • Installing SQL Server 2014
 • Post-Installation Configuration

Lab : Installing SQL Server 2014

Module 3: Working with Databases and Storage

 • Introduction to Data Storage with SQL Server
 • Managing Storage for System Databases
 • Managing Storage for User Databases
 • Moving Database Files
 • Configuring the Buffer Pool Extension

Lab : Managing Database Storage

Module 4: Planning and Implementing a Backup Strategy

 • Understanding SQL Server Recovery Models
 • Planning a Backup Strategy
 • Backing up Databases and Transaction Logs
 • Using Backup Options
 • Ensuring Backup Reliability

Lab : Backing Up SQL Server Databases

Module 5: Restoring SQL Server 2014 Databases

 • Understanding the Restore Process
 • Restoring Databases
 • Advanced Restore Scenarios
 • Working with Point-in-Time Recovery

Lab : Restoring SQL Server Databases

Module 6: Importing and Exporting Data

 • Introduction to Transferring Data
 • Importing and Exporting Table Data
 • Copying or Moving a Database

Lab : Importing and Exporting Data

Module 7: Monitoring SQL Server 2014

 • Introduction to Monitoring SQL Server
 • Dynamic Management Views and Functions
 • Performance Monitor

Lab : Monitoring SQL Server 2014

Module 8: Tracing SQL Server Activity

 • Tracing SQL Server Workload Activity
 • Using Traces

Lab : Tracing SQL Server Workload Activity

Module 9: Managing SQL Server Security

 • Introduction to SQL Server Security
 • Managing Server-Level Security
 • Managing Database-Level Principals
 • Managing Database Permissions

Lab : Managing SQL Server Security

Module 10: Auditing Data Access and Encrypting Data

 • Auditing Data Access in SQL Server
 • Implementing SQL Server Audit
 • Implementing SQL Server Audit

Lab : Auditing Data Access and Encrypting Data

Module 11: Performing Ongoing Database Maintenance

 • Ensuring Database Integrity
 • Maintaining Indexes
 • Automating Routine Database Maintenance

Lab : Performing Ongoing Database Maintenance

Module 12: Automating SQL Server 2014 Management

 • Automating SQL Server Management
 • Implementing SQL Server Agent Jobs
 • Managing SQL Server Agent Jobs
 • Managing Job Step Security Contexts
 • Managing Jobs on Multiple Servers

Lab : Automating SQL Server Management

Module 13: Monitoring SQL Server 2014 by Using Alerts and Notifications

 • Monitoring SQL Server Errors
 • Configuring Database Mail
 • Configuring Operators, Alerts, and Notifications

Lab : Monitoring SQL Server by Using Alerts and Notifications

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters