Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Administering Windows Server 2012

ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012 


MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học này tập trung vào các nhiệm vụ quản trị cần thiết để duy trì một cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 như cấu hình và khắc phục sự phân giải tên, quản lý người dùng và nhóm với dịch vụ Active Directory Domain (AD DS) và Group Policy, thực hiện các giải pháp Truy Cập Từ Xa như DirectAccess, VPNs và ứng dụng Web Proxy, thực hiện Network Policies và Network Access Protection, bảo mật dữ liệu, triển khai và duy trì hình ảnh Server, cũng như nân cấp quản lý và giám sát môi trường Windows Server 2012.


Labs trong khóa học này được dựa trên Windows Server 2012 R2 và Windows 8.1.


Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có khả năng:

 • Cấu hình và sửa lỗi Hệ Thống Tên Domain.
 • Duy Trì Dịch Vụ Active Directory Domain.
 • Quản lý Tài Khoản Người Dùng và Dịch Vụ.
 • Thực hiện Cơ sở Hạ Tầng Group Policy.
 • Quản lý các máy tính sử dụng Group Policy của người dùng.
 • Lắp đặt, cấu hình và sửa lỗi Network Policy Server
 • Thực hiện Bảo vệ Truy Cập Mạng (Network Access Protection)
 • Thực hiện Truy Cập Từ Xa
 • Tối ưu hóa Dịch Vụ Lưu Trữ
 • Cấu hình mã hóa và kiểm toán chi tiết.
 • Triển khai và duy trì hình ảnh Server
 • Thực hiện Quản lý Nâng Cấp.
 • Giám sát Windows Server 2012


THỜI LƯỢNG: 40
giờ
CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 Module 1: Configuring and Troubleshooting Domain Name System
 • Configuring the DNS Server Role
 • Configuring DNS Zones
 • Configuring DNS Zone Transfers
 • Managing and Troubleshooting DNS

Lab : Configuring and Troubleshooting DNS

 Module 2: Maintaining Active Directory Domain Services

 • Overview of AD DS
 • Implementing Virtualized Domain Controllers
 • Implementing RODCs
 • Administering AD DS
 • Managing the AD DS Database

Lab : Maintaining AD DS
 Module 3: Managing User and Service Accounts

 • Configuring Password Policy and User Account Lockout Settings
 • Configuring Managed Service Accounts

Lab: Managing User and Service Accounts
 Module 4: Implementing a Group Policy Infrastructure

 • Introducing Group Policy
 • Implementing and Administering GPOs
 • Group Policy Scope and Group Policy Processing
 • Troubleshooting the Application of GPOs

Lab: Implementing a Group Policy Infrastructure
 Module 5: Managing User Desktops with Group Policy

 • Implementing Administrative Templates
 • Configuring Folder Redirection and Scripts
 • Configuring Group Policy Preferences
 • Managing Software with Group Policy

Lab : Managing User Desktops with Group Policy
 Module 6: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role

 • Installing and Configuring a Network Policy Server
 • Configuring RADIUS Clients and Servers
 • NPS Authentication Methods
 • Monitoring and Troubleshooting a Network Policy Server

Lab: Installing and Configuring a Network Policy Server
 Module 7: Implementing Network Access Protection

 • Overview of Network Access Protection
 • Overview of NAP Enforcement Processes
 • Configuring NAP
 • Configuring IPSec Enforcement for NAP
 • Monitoring and Troubleshooting NAP

Lab: Implementing Network Access Protection

 Module 8: Implementing Remote Access
 • Overview of Remote Access
 • Implementing DirectAccess by Using the Getting Started Wizard
 • Implementing and Managing an Advanced DirectAccess Infrastructure
 • Implementing VPN
 • Implementing Web Application Proxy
Lab: Implementing DirectAccess by Using the Getting Started Wizard
Lab: Deploying an Advanced DirectAccess Solution
Lab: Implementing VPN
Lab: Implementing Web Application Proxy
 Module 9: Optimizing File Services
 • Overview of FSRM
 • Using FSRM to Manage Quotas, File Screens, and Storage Reports
 • Implementing Classification and File Management Tasks
 • Overview of DFS
 • Configuring DFS Namespaces
 • Configuring and Troubleshooting DFS Replication
Lab: Configuring Quotas and File Screening Using File Server Resource Manager
Lab: Implementing Distributed File System
 Module 10: Configuring Encryption and Advanced Auditing
 • Encrypting Drives by Using BitLocker
 • Encrypting Files by Using EFS
 • Configuring Advanced Auditing
Lab: Configuring Encryption and Advanced Auditing
 Module 11: Deploying and Maintaining Server Images
 • Overview of Windows Deployment Services
 • Managing Images
 • Implementing Deployment with Windows Deployment Services
 • Administering Windows Deployment Services
Lab: Using Windows Deployment Services to Deploy Windows Server 2012
 Module 12: Implementing Update Management
 • Overview of WSUS
 • Deploying Updates with WSUS
Lab: Implementing Update Management
 Module 13: Monitoring Windows Server 2012
 • Monitoring Tools
 • Using Performance Monitor
 • Monitoring Event Logs
Lab: Monitoring Windows Server 2012

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters