Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

 ADVANCED SOLUTIONS OF

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những kiến ​​thức và kỹ năng để cấu hình và quản lý một môi trường thông báo Microsoft Exchange Server 2013. Khóa học này sẽ dạy bạn cách để cấu hình Exchange Server 2013, và nó sẽ cung cấp những hướng dẫn, bài thực hành tốt nhất, và những lưu ý nhằm giúp bạn tối ưu hóa việc triển khai Exchange Server của bạn.

 

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có khả năng:

 • Thiết kế và thực hiện Exchange Server 2013 Unified Messaging.
 • Thiết kế và thực hiện khả năng phục hồi trang web cho Exchange Server 2013.
 • Lên kế hoạch chiến lược ảo hóa đối với những vai trò của Exchange Server 2013.
 • Thiết kế và thực hiện bảo mật vận chuyển thư báo.
 • Thiết kế và thực hiện duy trì thư báo Exchange Server 2013.
 • Thiết kế và thực hiện tuân thủ thư báo.
 • Thiết kế và thực hiện bảo mật quản trị trong một môi trường Exchange Server 2013.
 • Sử dụng giao diện 3.0 dòng lệnh của Windows PowerShell® để quản lý Exchange Server 2013.
 • Thiết kế và thực hiện tương tác với Exchange Online.
 • Thiết kế và thực hiện tồn tại thư báo song song.
 • Thiết kế và thực hiện di cư Exchange Server từ hệ thống nhắn tin không trao đổi, và nâng cấp từ các phiên bản Exchange Server trước đó.


ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải:

 • tham dự khóa học 20341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc với Exchange Server
 • Có ít nhất sáu tháng kinh nghiệm làm việc với Exchange Server 2010 hoặc Exchange Server 2013 
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm quản trị Windows Server, bao gồm Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2012
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc với Active Directory
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc với phân giải tên, bao gồm DNS
 • Có kinh nghiệm làm việc với các văn bằng, bao gồm chứng chỉ về cơ sở hạ tầng công cộng chính (PKI)
 • Có kinh nghiệm làm việc với Windows PowerShell

 

THỜI LƯỢNG: 40 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
 
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Designing and Implementing Site Resilience

 • Site Resilience and High Availability in Exchange Server 2013
 • Planning a Site Resilient Implementation
 • Implementing Site Resilience

Lab : Designing and Implementing Site Resiliency

Module 2: Planning Virtualization for Microsoft Exchange Server 2013

 • Planning a Hyper-V Deployment to Exchange Server 2013
 • Virtualizing Exchange Server 2013 Server Roles

Lab : Planning the Virtualization of Exchange Server Roles

Module 3: Overview of Exchange Server 2013 Unified Messaging

 • Overview of Telephony Technologies
 • Unified Messaging in Exchange Server 2013
 • Unified Messaging Components

Lab : Unified Messaging Overview

Module 4: Designing and Implementing Exchange Server 2013 Unified Messaging

 • Designing a Unified Messaging Deployment
 • Deploying and Configuring Unified Messaging Components
 • Designing and Implementing Exchange Server 2013 UM Integration with Lync Server 2013

Lab : Designing and Implementing Exchange Server 2013 Unified Messaging

Module 5: Designing and Implementing Message Transport Security

 • Overview of Messaging Policy and Compliance Requirements
 • Designing and Implementing Transport Compliance
 • Designing and Implementing Active Directory Rights Management Services (AD RMS) Integration with Exchange Server 2013

Lab : Designing and Implementing Message Transport Security

Module 6: Designing and Implementing Message Retention

 • Overview of Messaging Records Management and Archiving
 • Designing In-Place Archiving
 • Designing and Implementing Message Retention

Lab : Designing and Implementing Message Retention

Module 7: Designing and Implementing Messaging Compliance

 • Designing and Implementing Data Loss Prevention
 • Designing and Implementing In-Place Hold
 • Designing and Implementing In-Place eDiscovery

Lab : Designing and Implementing Messaging Compliance

Module 8: Designing and Implementing Administrative Security and Auditing

 • Designing and Implementing Role-Based Access Control (RBAC)
 • Designing and Implementing Split Permissions
 • Planning and Implementing Audit Logging

Lab : Designing and Implementing Administrative Security and Auditing

Module 9: Managing Exchange Server 2013 with Exchange Management Shell

 • Overview of Windows PowerShell 3.0
 • Managing Exchange Server Recipients by Using the Exchange Management Shell
 • Using Windows PowerShell to Manage Exchange Server

Lab : Managing Microsoft Exchange Server 2013 by Using Exchange Management Shell

Module 10: Designing and Implementing Integration with Microsoft Exchange Online

 • Planning for Exchange Online
 • Planning and Implementing the Migration to Exchange Online
 • Planning to Coexist with Exchange Online

Lab : Designing Integration with Exchange Online

Module 11: Designing and Implementing Messaging Coexistence

 • Designing and Implementing Federation
 • Designing Coexistence Between Exchange Server Organizations
 • Designing and Implementing Cross-Forest Mailbox Moves

Lab : Implementing Messaging Coexistence

Module 12: Designing and Implementing Exchange Server Upgrades

 • Planning the Upgrade from Previous Exchange Server Versions
 • Implementing the Upgrade from Previous Exchange Versions

Lab : Upgrading from Exchange Server 2010 to Exchange Server 2013

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters