Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

ADVANCED SOLUTIONS OF

MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học năm ngày này xem xét làm thế nào để lên kế hoạch, cấu hình và quản lý một môi trường Microsoft SharePoint Server 2013. Khu vực tập trung đặc biệt của khóa học bao gồm thực hiện tính khả dụng cao, khắc phục sự cố, kiến trúc ứng dụng dịch vụ, dịch vụ kinh doanh kết nối, các tính năng mạng xã hội, nền tảng và tính năng năng suất và hợp tác, giải pháp kinh doanh thông minh, quản lý nội dung doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng quản lý nội dung web, giải pháp và ứng dụng. Khóa học cũng nghiên cứu làm thế nào để tối ưu hóa trải nghiệm Tìm kiếm, làm thế nào để phát triển và thực hiện một kế hoạch quản trị, và làm thế nào để thực hiện một nâng cấp hoặc di cư đối với SharePoint Server 2013.

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả các tính năng cốt lõi của SharePoint 2013.
 • Lên kế hoạch và thiết kế một môi trường SharePoint 2013 đáp ứng các yêu cầu về tính khả dụng cao và khắc phục sự cố.
 • Lên kế hoạch và thực hiện một kiến trúc ứng dụng dịch vụ dùng trong triển khai SharePoint 2013
 • Cấu hình và quản lý dịch vụ kinh doanh kết nối các tính năng trong một triển khai SharePoint 2013
 • Lên kế hoạch và cấu hình các tính năng mạng xã hội
 • Lên kế hoạch và cấu hình nền tảng và các tính năng năng suất và hợp tác
 • Lên kế hoạch và cấu hình giải pháp kinh doanh thông minh
 • Tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm cho môi trường doanh nghiệp
 • Lên kế hoạch và cấu hình quản lý nội dung doanh nghiệp trong một  triển khai SharePoint 2013
 • Lên kế hoạch và cấu hình cơ sở hạ tầng quản lý nội dung web để đáp ứng yêu cầu kinh doanh
 • Quản lý các giải pháp trong một triển khai SharePoint 2013
 • Cấu hình và quản lý ứng dụng trong môi trường SharePoint Server 2013
 • Xây dựng và thực hiện một kế hoạch quản trị cho SharePoint Server 2013
 • Thực hiện nâng cấp hoặc di cư đối với SharePoint Server 2013

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải có:

 • Hoàn thành khóa học 20331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013, hoàn thành thành công của kỳ thi 70-331: Core Solutions of Microsoft SharePoint 2013, hoặc đạt được trình độ tương đương.
 • Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong hoạch định của các yêu cầu kinh doanh đối với thiết kế công nghệ vật lý và logic
 • Có kiến thức thực tiễn trong  thiết kế mạng, bao gồm cả an ninh mạng.
 • Có kinh nghiệm quản lý phần mềm trong một server doanh nghiệp R2 Windows 2008 hoặc  môi trường Windows Server 2012.
 • Triển khai và quản lý các ứng dụng nguyên bản, ảo, và trong đám mây.
 • Quản trị Internet Information Services (IIS).
 • Cấu hình Active Directory để sử dụng trong thẩm định quyền, cấp phép và như là một kho lưu trữ của người dùng.
 • Quản lý một ứng dụng từ xa bằng Windows PowerShell 2.0.
 • Kết nối với các ứng dụng  của Microsoft SQL Server.
 • Thực hiện bảo mật Claims-based.

 

THỜI LƯỢNG: 40 GIỜ
CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Understanding the SharePoint Server 2013 Architecture

 • Core Components of the SharePoint 2013 Architecture
 • New Features in SharePoint Server 2013
 • SharePoint Server 2013 and SharePoint Online Editions

Lab : Reviewing Core SharePoint Concepts

Module 2: Designing Business Continuity Management Strategies

 • Designing Database Topologies for High Availability and Disaster Recovery
 • Designing SharePoint Infrastructure for High Availability
 • Planning for Disaster Recovery

Lab : Planning and Performing Backups and Restores

Module 3: Planning and Implementing a Service Application Architecture

 • Planning Service Applications
 • Designing and Configuring a Service Application Topology
 • Configuring Service Application Federation

Lab : Planning a Service Application Architecture

Lab : Federating Service Applications between SharePoint Server Farms

Module 4: Configuring and Managing Business Connectivity Services

 • Planning and Configuring Business Connectivity Services
 • Configuring the Secure Store Service
 • Managing Business Data Connectivity Models

Lab : Configuring BCS and the Secure Store Service

Lab : Managing Business Data Connectivity Models

Module 5: Connecting People

 • Managing User Profiles
 • Enabling Social Interaction
 • Building Communities

Lab : Configuring Profile Synchronization and My Sites

Lab : Configuring Community Sites

Module 6: Enabling Productivity and Collaboration

 • Aggregating Tasks
 • Planning and Configuring Collaboration Features
 • Planning and Configuring Composites

Lab : Configuring Project Sites

Lab : Configuring Workflow

Module 7: Planning and Configuring Business intelligence

 • Planning for Business Intelligence
 • Planning, Deploying, and Managing Business Intelligence Services
 • Planning and Configuring Advanced Analysis Tools

Lab : Configuring Excel Services

Lab : Configuring PowerPivot and Power View for SharePoint

Module 8: Planning and Configuring Enterprise Search

 • Configuring Search for an Enterprise Environment
 • Configuring the Search Experience
 • Optimizing Search

Lab : Planning an Enterprise Search Deployment

Lab : Managing Search Relevance in SharePoint Server 2013

Module 9: Planning and Configuring Enterprise Content Management

 • Planning Content Management
 • Planning and Configuring eDiscovery
 • Planning Records Management

Lab : Configuring eDiscovery in SharePoint Server 2013

Lab : Configuring Records Management in SharePoint Server 2013

Module 10: Planning and Configuring Web Content Management

 • Planning and Implementing a Web Content Management Infrastructure
 • Configuring Managed Navigation and Catalog Sites
 • Supporting Multiple Languages and Locales
 • Enabling Design and Customization
 • Supporting Mobile Users

Lab : Configuring Managed Navigation and Catalog Sites

Lab : Configuring Device Channels

Module 11: Managing Solutions in SharePoint Server 2013

 • Understanding the SharePoint Solution Architecture
 • Managing Sandbox Solutions

Lab : Managing Solutions

Module 12: Managing Apps for SharePoint Server 2013

 • Understanding the SharePoint App Architecture
 • Provisioning and Managing Apps and App Catalogs

Lab : Configuring and Managing SharePoint Apps

Module 13: Developing a Governance Plan

 • Introduction to Governance Planning
 • Key Elements of a Governance Plan
 • Planning for Governance in SharePoint 2013
 • Implementing Governance in SharePoint 2013

Lab : Developing a Plan for Governance

Lab : Managing Site Creation and Deletion

Module 14: Upgrading and Migrating to SharePoint Server 2013

 • Preparing the Upgrade or Migration Environment
 • Performing the Upgrade Process
 • Managing a Site Collection Upgrade

Lab : Performing a Database-Attach Upgrade

Lab : Managing Site Collection Upgrades

 

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters