Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Analyzing Data with Power BI

 ANALYZING DATA WITH POWER BI

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Mục tiêu chính của khóa học này là cung cấp cho học viên những kiến thức và hiểu biết đầy đủ về cách sử dụng Power BI để phân tích dữ liệu của doanh nghiệp. Khóa học này cũng bao gồm các nội dung về cách thức triển khai Power BI Service, Power BI Mobile App và trực quan hóa dữ liệu (visualization).

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có các khả năng sau:

 • Thực hiện Power BI desktop data Transformation.
 • Thực hiện Power BI desktop Modelling.
 • Cách thức Power BI trực quan hóa nguồn dữ liệu (visualization).
 • Triển khai Power BI Service.
 • Mô tả cách thức kết nối vào nguồn dữ liệu Excel.
 • Mô tả cách Power BI phối hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Cách kết nối trực tiếp vào các kho lưu trữ dữ liệu.
 • Thực hiện Power BI Developer API.
 • Triển khai Power BI Mobile App.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham dự khóa học này, học viên cần có các kiến thức tương đương sau:

 • Có kiến thức tốt về cách xây dựng relational database và reporting.
 • Có một số kiến thức về schema topology trong môi trường data warehouse, gồm star schema và snowflake schema.
 • Đã có thực hành với một số cấu trúc lập trình cơ bản, chẳng hạn như loop và branch.
 • Có một số nhận thức về Key Business Priorities chẳng hạn như doanh thu, lợi nhuận, kế toán tài chính.
 • Thân thuộc với Microsoft Office – đặc biệt là Excel.

THỜI LƯỢNG: 24 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Introduction to Self-Service BI Solutions

 • Introduction to business intelligence
 • Introduction to data analysis
 • Introduction to data visualization
 • Overview of self-service BI
 • Considerations for self-service BI
 • Microsoft tools for self-service BI

Lab: Exploring an Enterprise BI solution

Module 2: Introducing Power BI

 • Power BI
 • The Power BI service

Lab: Creating a Power BI dashboard

Module 3: Power BI

 • Using Excel as a data source for Power BI
 • The Power BI data model
 • Using databases as a data source for Power BI
 • The Power BI service

Lab: Importing data into Power BI

Module 4: Shaping and Combining Data

 • Power BI desktop queries
 • Shaping data
 • Combining data

Lab: Shaping and combining data

Module 5: Modeling data

 • Relationships
 • DAX queries
 • Calculations and measures

Lab: Modeling Data

Module 6: Interactive Data Visualizations

 • Creating Power BI reports
 • Managing a Power BI solution

Lab: Creating a Power BI report

Module 7: Direct Connectivity

 • Cloud data
 • Connecting to analysis services

Lab: Direct Connectivity

Module 8: The Developer API

 • The developer API
 • Custom visuals

Lab: Using the developer API

Module 9: Power BI mobile app

 • Power BI mobile apps
 • Using the Power BI mobile app
 • Power BI embedded

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters