Trang chủ > Chương trình đào tạo EPI > Certified Data Center Specialist - CDCS

CHUYÊN GIA THIẾT KẾ DATA CENTER
(Certified Data Center Specialist - CDCS)

 

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Khoá học CDCS cung cấp cho học viên các kiến thức nâng cao về việc thiết kế một Data Center luôn đảm bảo có tính “sẵn sàng cao” (hi-availability). Với các kiến thức và kỹ năng đạt được, học viên sẽ có đủ trình độ để thẩm định các đề xuất về thiết kế Data Center của đối tác, nhà cung cấp có chính xác, hiệu quả và kinh tế như yêu cầu. Chính vì vậy, khoá CDCS rất cần thiết cho người quản lý Data Center, cũng như các cá nhân muốn tham dự các khoá học chuyên sâu hơn về Data Center (khoá CDCE).

Sau khi hoàn tất khoá học CDCS, học viên có khả năng:

 • Nắm vững trong việc thiết kế vòng đời của Data Center và các giai đoạn liên quan
 • Thương thảo về các nội dung chi tiết trong yêu cầu đối với đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu xây dựng Data Center để đạt được thoả thuận tốt nhất.
 • Hiểu rõ các vấn đề kỹ thuật về Data Center được trình bày trong các thiết kế, báo giá, đề xuất của đối tác, nhà thầu.
 • Hiểu rõ các tiêu chuẩn khác nhau (Tier-level) trong việc thiết lập/thiết kế Data Center, cũng như các tiêu chuẩn bảo trì khác nhau (Maintance tier level)
 • Am hiểu về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng Data Center như khả năng chịu lực (bullet proofing), giảm nhẹ hoạt động địa chấn (mitigation of seismic activity) , cảnh báo hoả hoạn (fire ratings), ổn định nhiệt (thermal stability)
 • Nắm vững việc thiết kế các tầng trên (raised floor) để đảm bảo thẳng hàng (alignment), cùng tiêu chuẩn và không có khe hở (leakage)
 • Đọc và hiểu sơ đồ điện tổng thể (Single Line Electrical Diagram)
 • Lựa chọn hệ thống tích điện UPS thích hợp và hệ cấu hình song song (Parallels configuration), có khả năng tránh được các lỗi cơ bản khi cài đặt hệ thống ở dạng thức song song.
 • Am hiểu cách tính toán nguồn pin (batter bank) để có thể kiểm tra lại cấu hình nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng
 • Nắm rõ được khoảng cách an toàn để tránh bị nhiễm Từ trường điện (EMF), nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
 • Hiểu biết về cách thiết lập hệ thống làm mát một cách cơ bản nhất, cũng như hiểu về tốc độ trao đổi khí (CFM), thời gian dòng điện chạy qua (Delta-T) và các yếu tố quan trọng khác
 • Hiểu về các yếu tố có khả năng gây ô nhiễm và yếu tố bị hạn chế
 • Tường tận cụ thể chi tiết về các phương án xử lý khi xảy ra hoả hoạn, cách tính toán lượng khí và thiết lập việc cài đặt
 • Am hiểu cách đo lường năng lượng tiêu thụ cũng như năng lượng toả ra của Data Center và từ đó có thể đưa ra các cách thức cải tiến

THỜI LƯỢNG: 3 ngày (24 giờ)

ĐỐI TƯỢNG CỦA KHOÁ HỌC

Khoá học được thiết kế cho các học viên là những người chịu trách nhiệm về việc xây dựng, cải tiến tính “sẵn sàng” (hi-availabe) nhằm hạn chế tối đa thời gian “chết” (downtime) của Data Center.


ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHOÁ HỌC

 • Học viên nên có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực Data Center hoặc lĩnh vực cung cấp trang thiết bị cho Data Center.
 • Học viên có kiến thức tương đương với khoá học CDCP (Certified Data Center Professional)


CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC

 • Sau khi hoàn tất khoá học, học viên sẽ được SmartPro cấp chứng nhận hoàn tất khoá học.
 • Học viên chỉ đạt được chứng chỉ CDCS quốc tế sau khi “ĐẠT” ở kỳ thi quốc tế do Trung tâm khảo thí EXIN tổ chức và đã có chứng chỉ CDCP.

KHOÁ HỌC LIÊN QUAN 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

1. Data Centre Design/Life Cycle Overview

 • ­ Overview of the phases of a data centre life cycle
 • ­ Planning, re-alignment and continuous improvement

2. Standards and Rating Level Definitions

 • ­ Rating level history
 • ­ Difference between Uptime and TIA-942
 • ­ Rating level definitions
 • ­ Redundancy options (N+1), 2N, 2(N+1)
 • ­ Concurrent Maintainability/Compartmentalisation
 • ­ Example configurations
 • ­ Substation and feed requirements
 • ­ Maintenance options
 • ­ Operational processes guidelines/standards
 • ­ Skill development

3. Building Considerations

 • ­ Building location considerations
 • ­ Floor and hanging loads requirements
 • ­ Fire rating for walls and glass
 • ­ Blast protection
 • ­ Bullet proofing
 • ­ Forced entry protection

4. Advanced Raised Floor & Suspended Ceiling

 • ­ Raised floor installation guidelines
 • ­ Techniques to install a proper and leveled raised access floor
 • ­ Common mistakes
 • ­ Choosing the right tiles and their locations
 • ­ Seismic-mitigating floor constructions
 • ­ Choosing the correct suspended ceiling

5. Advanced Power

- Power infrastructure layout;

 • Formulas which you should know for the data centre
 • Single Line Electrical diagrams; how to read to ensure key components are present for protection
 • Over current protection devices (MCB/MCCB/VCB/ACB/Fuses)
 • definitions and what to use where
 • Earth Leakage devices (RCB/RCD/ELCB/GFCI/ALCI/RCBO), definitions and what to use where
 • Sizing of protective components
 • Lightning strikes and surge protection devices (TVSS/SPD), how they operate, where to use and how to install
 • Power cabling and cable run considerations
 • PDU/DB setup and minimum requirements

- Generators;

 • Generator types: Standy/Prime/Continuous
 • Component make up and functions
 • Fuel storage and calculation
 • Paralleling of gen-sets
 • Generator room/area requirements

- UPS Systems;

 • Required specifications for UPS systems
 • How to read data sheets and select the correct UPS
 • Requirements for parallel configurations and avoid pitfalls such as single point of failures
 • How parallel installation should be done, classic mistakes made by installers and how to avoid these

- Harmonic Filters;

 • Active/Passive filters and their application

- Battery Banks;

 • Battery bank terminology
 • Designing battery banks, how to calculate, and double check the battery bank to be installed
 • Battery charging pitfalls and ensuring the right charger is being installed and used
 • Using parallel battery banks; how to properly install them, limitations and risks when using batteries in parallel
 • How to test batteries correctly and make decisions on cell/block or string replacement
 • Battery casing choices; ABS, V0, V1, V2
 • Alternative energy storage; flywheel, re-usable cell, compressed air UPS, etc.

6. Advanced Electro Magnetic Fields

 • ­ Sources of EMF
 • ­ Difference between single, three phase and bus-bar EMF
 • ­ Options available to measure EMF and how to interpret the results from single-axes and composite measurements
 • ­ Guidance on safe distance for equipment and humans
 • ­ Calculation of EMF attenuation factor for shielding material permeability and saturation factors

7. Advanced Cooling

 • ­ Important definitions; dry-bulb, wet-bulb, dew-point, RH, sensible and latent heat
 • ­ Psychometric chart and ASHRAE recommendations
 • ­ Environmental class definitions and thermal specifications
 • ­ Temperature/humidity measurements guideline
 • ­ Heat dissipation methods
 • ­ Altitude impact on temperature intake to ICT equipment
 • ­ Floor plan setup for effective cooling
 • ­ Differences in tile surface and supporting structure and the flow performance impact
 • ­ Rack door construction and the flow performance impact
 • ­ Equipment Delta-T and its impact
 • ­ Optimising flow
 • ­ Thermal units conversions
 • ­ Calculations for air volume displacement (CFM/CMH)
 • ­ Cooling capacity calculations
 • ­ Air-conditioning selection
 • ­ De- / humidifying options
 • ­ Air conditioning efficiency
 • ­ SHR impact on cost saving
 • ­ Efficiency indicator
 • ­ New cooling principle and techniques (Submerged, VSD/VRF/
 • ­ ECF/water- and air side economisers)
 • ­ Redundancy guidelines for air-conditioners avoiding classic misconceptions and mistakes for meeting ANSI/TIA-942 compliant designs
 • ­ Installation requirements
 • ­ Connections to fire panel and EPO
 • ­ Commissioning of air conditioners
 • ­ Set points and calibration
 • ­ CFD (Computational Fluid Dynamics)

8. Advanced Fire Protection

 • ­ The fire triangle and elements to stop a fire
 • ­ Detection systems in detail (VESDA, VIEW, smoke sensors)
 • ­ Considerations for installation of sensors
 • ­ Proper testing of smoke sensors
 • ­ Water based systems i.e. deluge, wet-pipe, dry-pipe, pre-action and why most of them don't work and how to detect this
 • ­ Details on Inert and Halocarbon systems and how to select the correct system for your data centre
 • ­ How to calculate the gas content ensuring the appropriate level is installed to suppress the fire including safety considerations
 • ­ Other requirements for gas systems such as release times, hold times, pipe install requirements and other important factors
 • ­ Requirements for the fire detection panel
 • ­ Installation verification, methods, what to check and how
 • ­ New advanced fire suppression technologies

9. Design and Install Scalable Networking Cabling System

 • ­ ANSI/TIA942 cabling structure topology
 • ­ ToR, EoR Design
 • ­ Intelligent patching systems
 • ­ Installation best practice such as routing, bending radius, separation from power, containment fill ratio, fiber link loss calculator, bonding and grounding requirement
 • ­ Standard for telecommunications labeling and administration

10. Environmental Specifications and Contamination Control

 • ­ Acoustic noise efiects, regulations, specifications and limits
 • ­ Data centre contaminations and classifications
 • ­ Measurements, standards and limits
 • ­ Preventive measures and avoidance

11. Data Centre Efficiency

 • ­ Business drivers to go Green
 • ­ High-availability or Green?
 • ­ Green guidelines and standards
 • ­ How to measure it and what are acceptable numbers compared to the general industry
 • ­ PUE classes defined by Green Grid and issues with PUE
 • ­ Techniques for saving energy in all parts of the data centre i.e. application/system level, cooling, power distribution

12. Mock Exam

13. EXAM: Certified Data Centre Specialist


Xem nội dung khóa học bằng tiếng Anh tại đây  

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters