Trang chủ > Chương trình đào tạo EPI > Certified Data Center Facilities Operations Manager - CDFOM

 CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ HẠ TẦNG DATA CENTER

(Certified Data Center Facilities Operations Manager - CDFOM)

  

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

 


Khoá học 24 giờ học của hãng EPI về quản lý trang thiết bị trong Data Center- CDFOM sẽ cho phép người học đạt được các kiến thức chuyên sâu về quản lý sự vận hành của Data Center. Các nội dung như hoạch định năng lực (capacity planning), cập nhập các phát minh xanh (latest green initiatives), cách thức lựa chọn phương án triển khai/không triển khai đầu tư thiết bị (mission and de-commission equipment), các tiêu chuẩn về an toàn (safety standards), các luật định và tiêu chuẩn quốc tế, công tác quản lý con người, nhà cung cấp, đối tác cũng như kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố/nguy cơ được giảng viên của chúng tôi truyền tải một cách dễ hiểu, thiết thực. Với những kiến thức và kỹ năng chương trình mang lại, công tác quản lý hoạt động của Data Center sẽ rất khoa học, đơn giản hoá nhưng vẫn mang tính hiệu quả và kinh tế.

 

 

 

Sau khi hoàn tất khoá CDFOM, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để:

 • Thiết lập một nhóm điều hành và quản lý về hoạt động của Data Center (Data center facilities operations team)
 • Quản lý và động viên đội ngũ quản lý về facilities của Data Center
 • Để thiết lập được các cam kết SLA và quản lý về cả trách nhiệm, cũng như sử dụng hệ sốn đánh giá KPI
 • Quản lý các nhà cung cấp (vendors) và đo lường hiệu suất, hiệu quả của các vendors này
 • Thiết lập và quản lý hệ thống bảo mật tài khoản theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như chuẩn ANSI/TIA-942
 • Điều hành và giải quyết các yêu cầu phát sinh một cách an toàn và tuân thủ theo luật định
 • Điều hành và quản lý hiệu quả hoạt động của Data Center
 • Quản lý các văn bản, tài liệu liên quan đến Data Center
 • Có khả năng lý giải việc đầu tư hay không đầu tư mua một thiết bị nào đó cho Data Center
 • Quản lý hiệu quả hệ thống cáp CNTT
 • Quản lý các hoạt động hằng ngày trung tâm dữ liệu

 

 

THỜI LƯỢNG: 3 ngày (24 giờ)


ĐỐI TƯỢNG THAM GIA


Khoá học phù hợp với những học viên là người chịu trách nhiệm về việc quản lý và quản trị nhằm đảm bảo Data Center luôn “sẵnsàng cao” (hi-availabe), hạn chế tối đa thời gian “chết” (downtime)


ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHOÁ HỌC


Học viên nên có kiến thức tương đương khoá CDCP®


CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC


Sau khi hoàn tất khoá học, học viên sẽ được SmartPro cấp chứng nhận hoàn tất khoá học.
Học viên chỉ đạt được chứng chỉ quốc tế sau khi “ĐẠT” ở kỳ thi quốc tế do Trung tâm khảo thí EXIN tổchức.


KHOÁ HỌC LIÊN QUAN 

  NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 

1. The Data Center Operations Team

 • Criteria and attributes to leadership
 • How to set-up up an efficient and effective facility management operations team structure
 • Defining roles, responsibilities and skill metrics
 • Key Performance Objectives (KPO) and appraisals
 • Job rotation, reward, promotion and succession planning as strategies to grow and retain talent
 • Training and assessments
 • Shift management, scheduling and roster planning

2. Vendor Management

 • Vendor selection and qualification
 • Managing risk and dealing with non-compliance, public liability, legal, escalation and complaint procedures
 • Key considerations of a vendor agreement for services
 • Performance measurement and reporting

3. Facilities Maintenance

 • Maintenance options
 • Main considerations for maintenance agreements
 • The practicality in deciding between comprehensive/non- comprehensive maintenance regimes
 • Warranty pit falls
 • Service reports alignments with maintenance agreements
 • Tiered maintenance considerations
 • Preventive, Predictive, Condition and Reliability Centerd (RCM) based maintenance
 • Managing on-site /off-sites spares and how to determine which spares to keep on-site

4. Managing Safety & Statutory Requirements

 • Statutory and industry compliance/regulations
 • Emergency response and safety policies and procedures
 • PTW (Permit To Work) requirements and procedures
 • General rules and regulations for the Data Center
 • Ergonomic workspace
 • SOP’s for power outage, fire, bomb threat etc.

5. Service Level Agreement (SLA) Management

 • DefiningtheDataCenterdesignlimitations
 • Defining measurement criteria and reporting
 • Alignment of business SLA with vendor SLA
 • Defining chance management procedurefor installation and de-installation of new equipment
 • Reporting and escalation management

6. Managing Physical Security

 • Guidelines from standards; ANSI/TIA-942, ISO/IEC- 27001/02, SS507, ISO/IEC-24762
 • SOP (Standard Operating Procedures) in managing day to day security access control, such as;

• Entry/exitcontrolandaccessmanagement

• Permit-To-Work(PTW)andcontractorworkinprogressDeliveryofgoods

• CustomeraccessEtc.

 • Effective patrols routing and how to ensure 24x7 vigilance
 • Handling external threats; crisis/emergency situations
 • Security incident management

7. Managing Daily Data Center Operations / Floor Management

 • ITSM/ITIL (IT service management) in the Data Center
 • Shift hand-over requirements and procedures
 • Asset and inventory management for hardware, software, spares, consumables, etc.
 • Floor management procedures and duties such as rack space allocations, management of installers
 • Pre-installation analysis for power, cooling, weight, EMF, fire protection and other influencing factors
 • From truck to rack
 • Handling of incoming equipment
 • Inspection, unpacking and security procedures
 • Staging procedure and requirements
 • Equipment movement into the computer room
 • Finishing up the installation
 • De-installation/commissioning procedures

8. Capacity Management

 • Defining the design limits of the Data Center
 • Setting up thresholds, monitoring and reporting
 • Business review and future capacity planning
 • Technical solutions aiding capacity planning such as Computational Fluid Dynamics (CFD), capacity and configuration management solutions

9. Cable Management

 • Overview of ANSI/TIA-942, ANSI/TIA-606 requirements
 • Cabling specification & labelling based on ANSI/TIA-606
 • In-rack power and network cabling
 • Labelling requirements
 • Cabling/cable tray layout documentation

10. Data Center Cleaning and Pest Control

 • Types of pollution found in Data Centers such as H2S, air-particulates etc.
 • Common causes of pollution in the Data Center
 • Standards, policies and techniques to reduce and cleanup dust, pests and other pollution and disturbances

11. Data Center Monitoring and Automation

 • Data Center monitoring requirements
 • Threshold setting and reporting requirements Notification and escalation requirements
 • Automated 24hrs helpdesk ticketing systems
 • Incident and customer complaint management & change management
 • Performance measurement and monitoring requirements such as fuel and water consumption, PUE/DCiE etc.

12. Managing Documentations/Archives

 • Document management standards
 • Document management process requirements
 • Minimum and desired design documentation set
 • Operational management documents

13. Equipment Life-Cycle Management

 • Policies and procedures governing life cycle management
 • Asset management including software and firmware
 • Service situations
 • Review, triggers and reporting
 • Test life cycle

EXAM: Certified Data Center Facilities Operations Manager

 


Xem nội dung khóa học bằng tiếng Anh tại đây

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters