Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

CONFIGURING ADVANCED WINDOWS

SERVER 2012 SERVICES

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Khóa học này tập trung vào cấu hình tiên tiến của các dịch vụ cần thiết để triển khai, quản lý và duy trì một cơ sở hạ tầng Windows Server 2012, chẳng hạn như các dịch vụ mạng tiên tiến, Active Directory Domain Services (AD DS), Active Directory Rights Management Services (AD RMS), Active Directory Federation Services (AD FS), Network Load Balancing, Failover Clustering, liên tục giao dịch và dịch vụ phục hồi sự cố cũng như trích lập dự phòng thông tin và truy cập và những công nghệ bảo vệ như Dynamic Access Control (DAC), và tích hợp ứng dụng Web Proxy với AD FS và Workplace Join.

Labs trong khóa học này được dựa trên Windows Server 2012 R2 và Windows 8.1.

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Cấu hình những đặc tính tiên tiến cho Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System (DNS), và cấu hình Quản Lý Địa Chỉ IP (IPAM) với Windows Server 2012.
 • Cấu hình và quản lý iSCSI, BranchCache và FSRM.
 • Cấu hình DAC để quản lý và kiểm định truy cập để chia sẻ tài liệu.
 • Lên kế hoạch và thực hiện một triển khai AD DS bao gồm các domain và forests.
 • Lên kế hoạch và thực hiện một triển khai AD DS bao gồm các địa điểm.
 • Thực hiện và cấu hình một triển khai Active Directory Certificate Services (AD CS).
 • Thực hiện một triển khai AD RMS.
 • Thực hiện một triển khai AD FS.
 • Cung cấp tính khả dụng cao và cân bằng khối lượng cho các ứng dụng dựa trên web bằng cách thực hiện Network Load Balancing (NLB). 
 • Thực hiện và xác nhận tính khả dụng cao và cân bằng khối lượng cho các ứng dụng dựa trên web bằng cách thực hiện NLB.
 • Cung cấp tính khả dụng cao cho dịch vụ mạng và các ứng dụng bằng cách thực hiện failover clustering.
 • Thực hiện một failover cluster, cấu hình và xác nhận dịch vụ mạng có tính khả dụng cao.
 • Triển khai và quản lý máy ảo Hyper-V trong một failover cluster.
 • Thực hiện một giải pháp sao lưu và phục hồi sự cố dựa trên yêu cầu giao dịch và kỹ thuật.

 

 
 

THỜI LƯỢNG: 40 GIỜ
 
CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

► Module 1: Implementing Advanced Network Services
 • Configuring Advanced DHCP Features
 • Configuring Advanced DNS Settings
 • Implementing IPAM
 • Managing IP Address Spaces with IPAM
Lab : Implementing Advanced Network Services
► Module 2: Implementing Advanced File Services
 • Configuring iSCSI Storage
 • Configuring BranchCache
 • Optimizing Storage Usage
Lab : Implementing Advanced File ServicesLab : Implementing BranchCache
► Module 3: Implementing Dynamic Access Control
 • Overview of DAC
 • Implementing DAC Components
 • Implementing DAC for Access Control
 • Implementing Access Denied Assistance
 • Implementing and Managing Work Folders
Lab : Implementing Secure Data Access
► Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
 • Overview of Distributed AD DS Deployments
 • Deploying a Distributed AD DS Environment
 • Configuring AD DS Trusts
Lab : Implementing Distributed AD DS Deployments
► Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
 • AD DS Replication Overview
 • Configuring AD DS Sites
 • Configuring and Monitoring AD DS Replication
Lab : Implementing AD DS Sites and Replication
► Module 6: Implementing AD CS
 • Using Certificates in a Business Environment
 • PKI Overview
 • Deploying CAs
 • Deploying and Managing Certificate Templates
 • Implementing Certificate Distribution and Revocation
 • Managing Certificate Recovery
Lab : Deploying and Configuring CA HierarchyLab : Deploying and Managing Certificates
Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
 • AD RMS Overview
 • Deploying and Managing an AD RMS Infrastructure
 • Configuring AD RMS Content Protection
 • Configuring External Access to AD RMS
Lab : Implementing AD RMS
► Module 8: Implementing and Administering AD FS
 • Overview of AD FS
 • Deploying AD FS
 • Implementing AD FS for a Single Organization
 • Deploying AD FS in a Business-to-Business Federation Scenario
 • Extending AD FS to External Clients
Lab : Implementing AD FSLab : Implementing AD FS for External Partners and Users
► Module 9: Implementing Network Load Balancing
 • Overview of NLB
 • Configuring an NLB Cluster
 • Planning an NLB Implementation
Lab : Implementing NLB
► Module 10: Implementing Failover Clustering
 • Overview of Failover Clustering
 • Implementing a Failover Cluster
 • Configuring Highly Available Applications and Services on a Failover Cluster
 • Maintaining a Failover Cluster
 • Implementing a Multi-Site Failover Cluster
Lab : Implementing Failover Clustering
► Module 11: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
 • Overview of Integrating Hyper-V with Failover Clustering
 • Implementing Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters
 • Implementing Hyper-V Virtual Machine Movement
Lab : Implementing Failover Clustering with Hyper-V
► Module 12: Implementing Business Continuity and Disaster Recovery
 • Data Protection Overview
 • Implementing Windows Server Backup
 • Implementing Server and Data Recovery
Lab : Implementing Windows Server Backup and Restore

 

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters