Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

CORE SOLUTIONS OF

MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng để cấu hình và quản lý một môi trường Microsoft® SharePoint Server 2013. Khóa học này sẽ dạy bạn làm thế nào để cấu hình SharePoint Server 2013, cũng như cung cấp những hướng dẫn, bài thực hành tốt nhất, và lưu ý giúp bạn tối ưu hóa việc triển khai SharePoint server của bạn.

 

Đây là khóa học đầu tiên trong chuỗi hai khóa học dành cho các chuyên gia CNTT và sẽ liên quan đến bài thi đầu tiên trong chứng nhận SharePoint Server 2013 IT Pro.

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả các tính năng chính của SharePoint 2013
 • Thiết kế một kiến trúc thông tin
 • Thiết kế kiến trúc logic và vật lý
 • Thiết lập và cấu hình SharePoint Server 2013
 • Tạo các ứng dụng web và các bộ sưu tập trang web
 • Lên kế hoạch và cấu hình các ứng dụng dịch vụ
 • Quản lý người dùng và sự cho phép
 • Cấu hình thẩm định quyền cho SharePoint 2013
 • Đảm bảo việc triển khai SharePoint 2013
 • Quản lý phân loại
 • Cấu hình hồ sơ người dùng
 • Cấu hình tìm kiếm doanh nghiệp
 • Giám sát và duy trì một môi trường SharePoint 2013

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải:

 • Từng quản lý phần mềm trong một server doanh nghiệp R2 Windows 2008 hoặc môi trường Windows Server 2012.
 • Từng triển khai và quản lý các ứng dụng nguyên bản, ảo và đám mây.
 • Quản lý Internet Information Services (IIS).
 • Cấu hình Active Directory để sử dụng trong thẩm định quyền, cấp phép và như là một kho lưu trữ của người dùng.
 • Quản lý một ứng dụng từ xa bằng Windows PowerShell 2.0.
 • Kết nối các ứng dụng với Microsoft SQL Server.
 • Thực hiện Claims-based Security.

 

THỜI LƯỢNG: 40 GIỜ
CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Introducing SharePoint Server 2013

 • Key Components of a SharePoint Deployment
 • New Features in SharePoint 2013
 • SharePoint 2013 Deployment Options

Module 2: Designing an Information Architecture

 • Identifying Business Requirements
 • Understanding Business Requirements
 • Organizing Information in SharePoint 2013
 • Planning for Discoverability

Lab : Creating an Information Architecture - Part One

Lab : Creating an Information Architecture - Part Two

Module 3: Designing a Logical Architecture

 • Overview of SharePoint 2013 Logical Architecture
 • Documenting Your Logical Architecture

Lab : Designing a Logical Architecture

Module 4: Designing a Physical Architecture

 • Designing Physical Components for SharePoint Deployments
 • Designing Supporting Components for SharePoint Deployments
 • SharePoint Farm Topologies
 • Mapping a Logical Architecture Design to a Physical Architecture Design

Lab : Designing a Physical Architecture

Module 5: Installing and Configuring SharePoint Server 2013

 • Installing SharePoint Server 2013
 • Scripting Installation and Configuration
 • Configuring SharePoint Server 2013 Farm Settings

Lab : Deploying and Configuring SharePoint Server 2013 - Part One

Lab : Configuring SharePoint Server 2013 Farm Settings

Module 6: Creating Web Applications and Site Collections

 • Creating Web Applications
 • Configuring Web Applications
 • Creating and Configuring Site Collections

Lab : Creating and Configuring Web Applications

Lab : Creating and Configuring Site Collections

Module 7: Planning and Configuring Service Applications

 • Introduction to Service Application Architecture
 • Creating and Configuring Service Applications

Lab : Planning and Configuring Service Applications

Module 8: Managing Users and Permissions

 • Authorization in SharePoint 2013
 • Managing Access to Content

Lab : Managing Users and Groups

Lab : Securing Content in SharePoint Sites

Module 9: Configuring Authentication for SharePoint 2013

 • Overview of Authentication
 • Configuring Federated Authentication
 • Configuring Server-to-Server Authentication

Lab : Configuring SharePoint 2013 to Use Federated Identities

Module 10: Securing a SharePoint 2013 Deployment

 • Securing the Platform
 • Configuring Farm-Level Security

Lab : Hardening a SharePoint 2013 Server Farm

Lab : Configuring Farm-Level Security

Module 11: Managing Taxonomy

 • Managing Content Types
 • Understanding Term Stores and Term Sets
 • Managing Term Stores and Term Sets

Lab : Configuring Content Type Propagation

Lab : Configuring and Using Managed Metadata Term Sets

Module 12: Configuring User Profiles

 • Configuring the User Profile Service Application
 • Managing User Profiles and Audiences

Lab : Configuring User Profiles

Lab : Configuring My Sites and Audiences

Module 13: Configuring Enterprise Search

 • Understanding the Search Service Architecture
 • Configuring Enterprise Search
 • Managing Enterprise Search

Lab : Configuring Enterprise Search

Lab : Configuring the Search Experience

Module 14: Monitoring and Maintaining a SharePoint 2013 Environment

 • Monitoring a SharePoint 2013 Environment
 • Tuning and Optimizing a SharePoint Environment
 • Planning and Configuring Caching
 • Troubleshooting a SharePoint 2013 Environment

Lab : Monitoring a SharePoint 2013 Deployment

Lab : Investigating Page Load Times

 

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters