Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Designing Solutions for Microsoft SQL Server 2014

 DEVELOPING MICROSOFT SQL SERVER 2014 DATABASES

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Trọng tâm của khóa học có giảng viên hướng dẫn ba ngày này là về quy hoạch và thực hiện các giải pháp cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp bằng cách sử dụng SQL Server 2014 và các công nghệ khác của Microsoft. Nó mô tả làm thế nào để củng cố khối lượng công việc SQL Server và làm thế nào để lập kế hoạch và thực hiện các giải pháp khả dụng cao và khôi phục thảm họa.

Lưu ý: Khóa học này được thiết kế cho những khách hàng quan tâm đến việc học SQL Server 2012 hoặc SQL Server 2014. Nó bao gồm các tính năng mới trong SQL Server 2014, nhưng cũng có những khả năng quan trọng trên nền tảng dữ liệu SQL Server.

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Đánh giá môi trường doanh nghiệp hiện có.
 • Lập kế hoạch và thực hiện các Chính Sách Quản Lý dựa trên nội quy.
 • Mô tả những cân nhắc cho việc củng cố khối lượng công việc với SQL Server 2014.
 • Mô tả cân nhắc cho bao gồm cả SQL Server 2014 trong một đám mây riêng.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham gia vào khóa học này, học viên phải:

 • Ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc với những cơ sở dữ liệu có liên quan, bao gồm:
 • Lên kế hoạch và triển khai thực hiện  cơ sở dữ liệu
 • Quản lý cơ sở dữ liệu
 • Truy vấn với Transact-SQL
 • Một số kiến thức cơ bản về tính khả dụng cao và khắc phục sự cố

 

THỜI LƯỢNG: 40 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Introduction to Enterprise Data Architecture

 • Considerations for Enterprise Data
 • Assessing an Existing Infrastructure

Lab : Assessing an Existing Enterprise Data Infrastructure

Module 2: Multi-Server Configuration Management

 • Policy-Based Management
 • Microsoft System Center

Lab : Planning and Implementing Policy-Based Management

Module 3: Monitoring SQL Server 2014 Health

 • Introduction to Health Monitoring
 • Data Collector
 • SQL Server Utility

Lab : Monitoring SQL Server Health

Module 4: Consolidating Database Workloads with SQL Server 2014

 • Considerations for Database Server Consolidation
 • Managing Resources in a Consolidated Database Infrastructure

Lab : SQL Server Consolidation

Module 5: Introduction to Cloud Data Solutions

 • Overview of Cloud Computing
 • SQL Server in a Private Cloud

Lab : Preparing a SQL Server Installation in a Virtual Machine Template

Module 6: Introduction to High Availability in SQL Server 2014

 • High Availability Concepts and Options in SQL Server 2014
 • Log Shipping

Lab : Using Log Shipping

Module 7: Clustering with Windows Server and SQL Server 2014

 • Introduction to Windows Server Failover Clustering
 • SQL Server AlwaysOn Failover Cluster Instances

Lab : Implementing an AlwaysOn Failover Cluster Instance

Module 8: AlwaysOn Availability Groups

 • Introduction to AlwaysOn Availability Groups
 • Working with AlwaysOn Availability Groups
 • Considerations for Using AlwaysOn Availability Groups

Lab : Implementing and Testing an AlwaysOn Availability Group

Module 9: Planning High Availability and Disaster Recovery

 • High Availability and Disaster Recovery with SQL Server 2014
 • SQL Server High Availability and Disaster Recovery Solutions

Lab : Planning High Availability and Disaster Recovery

Module 10: Replicating Data

 • SQL Server Replication
 • Planning Replication

Lab : Planning and Implementing Replication

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters