Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

DEVELOPING MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013

CORE SOLUTIONS

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Trong khóa học này, học sinh học được các kỹ năng cốt lõi chung cho hầu hết các hoạt động phát triển SharePoint. Chúng bao gồm làm việc với mô hình đối tượng phía server và phía máy khách, phát triển và triển khai các tính năng, giải pháp và ứng dụng, quản lý nhận dạng và các quyền, truy vấn và cập nhật dữ liệu danh sách, quản lý phân loại, sử dụng quy trình làm việc để quản lý các quy trình kinh doanh, và tùy biến giao diện người dùng.

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Thiết kế và quản lý các tính năng và giải pháp.
 • Phát triển mã cho các thành phần phía máy chủ tùy chỉnh.
 • Quản lý và tùy chỉnh thẩm định quyền và ủy quyền.
 • Tạo trang web và danh sách tùy chỉnh và quản lý vòng đời trang web.
 • Giải thích các khả năng và thiết kế  lựa chọn dành cho các ứng dụng SharePoint.
 • Sử dụng mô hình đối tượng phía máy khách và các API REST.
 • Phát triển các ứng dụng SharePoint do người cung cấp lưu trữ và tự động lưu trữ.
 • Phân phối và triển khai các ứng dụng SharePoint.
 • Tạo quy trình công việc tùy chỉnh để tự động hóa các quy trình kinh doanh.
 • Sử dụng các loại trường và các nội dung để quản lý phân loại.
 • Tùy chỉnh sự vẻ ngoài và hành vi của các thành phần giao diện người dùng.
 • Tùy chỉnh điều hướng và thương hiệu trang web.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Trước khi tham gia vào khóa học này, học viên phải:

 • Có kiến thức thực tiễn trong việc sử dụng Visual Studio 2010 hoặc Visual Studio 2012 để phát triển các giải pháp.
 • Có kiến thức thực tiễn về phát triển các giải pháp SharePoint, hoặc trong SharePoint 2013 hoặc trong các phiên bản mới nhất của SharePoint.
 • Có kiến thức thực tiễn về Visual C# và .NET Framework 4.5.
 • Có kiến thưc căn bản về ASP.NET và những công nghệ phát triển web phía server, bao gồm yêu cầu/phản hồi và vòng đời trang web..
 • Có kiến thức cơ bản về AJAX và các công nghệ lập trình không đồng bộ.
 • Có kiến thức thực tiễn căn bản về các công nghệ web pía máy khách bao gồm HTML, CSS, và JavaScript.
 • Quen thuộc với các phương pháp thẩm định quyền và ủy quyền, bao gồm cả chứng thực claims-based.

 

THỜI LƯỢNG: 40 GIỜ
CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: SharePoint as a Developer Platform

 • Introducing the SharePoint Developer Landscape
 • Choosing Approaches to SharePoint Development
 • Understanding SharePoint 2013 Deployment and Execution Models

Lab : Comparing Web Parts and App Parts

Module 2: Working with SharePoint Objects

 • Understanding the SharePoint Object Hierarchy
 • Working with Sites and Webs
 • Working with Execution Contexts

Lab : Working with Sites and Webs

Lab : Working with Execution Contexts

Module 3: Working with Lists and Libraries

 • Using List and Library Objects
 • Querying and Retrieving List Data
 • Working with Large Lists

Lab : Querying and Retrieving List Data

Lab : Working with Large Lists

Module 4: Designing and Managing Features and Solutions

 • Understanding Features and Solutions
 • Configuring Features and Solutions
 • Working with Sandboxed Solutions

Lab : Working with Features and Solutions

Module 5: Working with Server-Side Code

 • Developing Web Parts
 • Using Event Receivers
 • Using Timer Jobs
 • Storing Configuration Data

Lab : Working with Server-Side Code

Module 6: Managing Identity and Permissions

 • Understanding Identity Management in SharePoint 2013
 • Managing Permissions in SharePoint 2013
 • Configuring Forms-Based Authentication
 • Customizing the Authentication Experience

Lab : Managing Permissions Programmatically in SharePoint 2013

Lab : Creating and Deploying a Custom Claims Provider

Module 7: Introducing Apps for SharePoint

 • Overview of Apps for SharePoint
 • Developing Apps for SharePoint

Lab : Creating a Site Suggestions App

Module 8: Client-Side SharePoint Development

 • Using the Client-Side Object Model for Managed Code
 • Using the Client-Side Object Model for JavaScript
 • Using the REST API with JavaScript

Lab : Using the Client-Side Object Model for Managed Code

Lab : Using the REST API with JavaScript

Module 9: Developing Remote Hosted SharePoint Apps

 • Overview of Remote Hosted Apps
 • Configuring Remote Hosted Apps
 • Developing Remote Hosted Apps

Lab : Configuring a Provider Hosted SharePoint App

Lab : Developing a Provider Hosted SharePoint App

Module 10: Publishing and Distributing Apps

 • Understanding the App Management Architecture
 • Understanding App Packages
 • Publishing Apps
 • Installing, Updating, and Uninstalling Apps

Lab : Publishing an App to a Corporate Catalog

Lab : Installing, Updating, and Uninstalling Apps

Module 11: Automating Business Processes

 • Understanding Workflow in SharePoint 2013
 • Building Workflows by using Visio 2013 and SharePoint Designer 2013
 • Developing Workflows in Visual Studio 2012

Lab : Building Workflows in Visio 2013 and SharePoint Designer 2013

Lab : Creating Workflow Actions in Visual Studio 2012

Module 12: Managing Taxonomy

 • Managing Taxonomy in SharePoint 2013
 • Working with Content Types
 • Working with Advanced Features of Content Types

Lab : Working with Content Types

Lab : Working with Advanced Features of Content Types

Module 13: Managing Custom Components and Site Life Cycles

 • Defining Custom Lists
 • Defining Custom Sites
 • Managing SharePoint Sites

Lab : Managing Custom Components and Site Life Cycles

Module 14: Customizing User Interface Elements

 • Working with Custom Actions
 • Using Client-Side User Interface Components
 • Customizing the SharePoint List User Interface

Lab : Using the Edit Control Block to Launch an App

Lab : Using jQuery to Customize the SharePoint List User Interface

Module 15: Working with Branding and Navigation

 • Creating and Applying Themes
 • Branding and Designing Publishing Sites
 • Tailoring Content to Platforms and Devices
 • Configuring and Customizing Navigation

Lab : Branding and Designing Publishing Sites

Lab : Configuring Farm-Wide Navigation

 

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: 8/12 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters