Trang chủ > Chương trình đào tạo theo quyết định 1987/QĐ-BTTTT > Giám sát thi công dự án CNTT theo quyết định 1987/QĐ-BTTTT

 GIÁM SÁT THI CÔNG DỰ ÁN CNTT

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1987/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Do Trung Tâm tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT, Cục ứng dụng CNTT và SmartPro phối hợp tổ chức)
 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT.
  • Là cơ sở để xây dựng các giáo trình; tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT.
  • Trang bị kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ về Lập và quản lý dự án, lập dự toán chi phí đầu tư và giám sát thi công đối với dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
  • Rèn kỹ năng về lập dự án, quản lý, thẩm định, khảo sát, thiết kế thi công, giám sát thi công đối với dự án về đầu tư ứng dụng CNTT và kỹ năng về xác định giá trị phần mềm nội bộ; phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Chương trình dành cho cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, tư vấn, triển khai đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hay những người có nhu cầu.
THỜI LƯỢNG: 24 tiết
CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận của Trung Tâm tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT, Cục ứng dụng CNTT có giá trị quốc gia và có thời hạn 05 năm.
Ngoài ra, học viên còn được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của SmartPro
KHÓA HỌC LIÊN QUAN
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Khóa học gồm 07 chuyên đề như sau: 
Nội dung
Thời lượng
Chuyên đề 1. Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT (ƯDCNTT) và giám sát thi công dự án ƯDCNTT
04 tiết
1.1. Tổng quan về các VBQPPL điều chỉnh hoạt động đầu tư ƯDCNTT
 
1.2. Các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và giám thi công dự án ƯDCNTT
 
1.3. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi công dự án ƯDCNTT; Giới thiệu Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý đầu tư ƯDCNTT
 
1.4. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong giám sát thi công dự án ƯDCNTT
 
Chuyên đề 2: Nghiệp vụ giám sát thi công
02 tiết
2.1. Nội dung giám sát thi công trong dự án ƯDCNTT: giám sát chất lượng, giám sát khối lượng, giám sát tiến độ thi công, giám sát an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và vệ sinh công nghiệp.
 
2.2. Tổ chức công tác giám sát thi công
 
2.3. Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát
 
2.4. Kiểm tra điều kiện khởi công
 
2.5. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công với hồ sơ dự thầu và hợp đồng
 
2.6. Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi lắp đặt
 
2.7. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công
 
2.8. Nghiệm thu bộ phận, hạng mục; nghiệm thu hoàn thành dự án ƯDCNTT
 
2.9. Xác định khối lượng thi công
 
2.10. Lập hồ sơ hoàn thành
 
2.11. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, ban quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án
 
Chuyên đề 3. Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu
02 tiết
3.1. Tổng quan về hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT
 
3.2. Quy định về lựa chọn và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong khảo sát, thiết kế và thi công
 
3.3. Điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu
 
3.4. Vận dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong giám sát thi công
 
Chuyên đề 4. Giám sát công tác khảo sát
02 tiết
4.1. Yêu cầu và nội dung giám sát công tác khảo sát
 
4.2. Giám sát công tác đo đạc hiện trường phục vụ lắp đặt thiết bị và thi công hạ tầng cáp mạng
 
4.3. Giám sát công tác thu thập yêu cầu người sử dụng phục vụ phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm và xác định nhu cầu các hạng mục đầu tư ƯDCNTT
 
Chuyên đề 5. Giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị CNTT
04 tiết
5.1. Tổng quan và phân loại các hệ thống thiết bị CNTT.
 
5.2. Nguyên tắc giám sát lắp đặt và yêu cầu của công tác lắp đặt thiết bị
 
5.3. Kiểm tra các thông số kỹ thuật và chuẩn bị thiết bị trước khi lắp đặt
 
5.4. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu với hồ sơ dự thầu và hợp đồng giao nhận thầu
 
5.5. Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi lắp đặt vào công trình
 
5.6. Giám sát thi công hệ thống cấp điện, hệ thống chống sét
 
5.7. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị CNTT
 
5.8. Giám sát thi công lắp đặt thiết bị phòng chống cháy nổ
 
5.9. Kiểm tra và chạy thử
 
5.10. Xác định khối lượng thi công
 
5.11. Nghiệm thu hoàn thành
 
5.12. Lập hồ sơ hoàn công
 
5.13. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, ban quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án
 
5.14. Giới thiệu mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000
 
Chuyên đề 6. Giám sát phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm
06 tiết
6.1 Nội dung giám sát cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm thương mại, phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ
 
6.2. Tổ chức công tác giám sát cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm thương mại, phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ
 
6.3. Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát
 
6.4. Kiểm tra điều kiện triển khai cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm thương mại, phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ
 
6.5. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu với hồ sơ dự thầu và hợp đồng giao nhận thầu
 
6.6. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thực hiện cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm thương mại
 
6.7. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thực hiện phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ
 
6.8. Kiểm tra các lỗi (error) nảy sinh trong quá trình cài đặt, chạy thử của phần mềm nội bộ tại đơn vị thi công (kiểm thử alpha) phục vụ cho công tác chỉnh sửa và hoàn thiện phần mềm
 
6.9. Kiểm tra các lỗi nảy sinh trong quá trình chạy thử của phần mềm nội bộ tại đơn vị thụ hưởng đầu tư (kiểm thử beta)
 
6.10. Nghiệm thu công tác cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm thương mại, phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ
 
6.11. Xác định khối lượng thi công
 
6.12. Nghiệm thu hoàn thành
 
6.13. Lập hồ sơ hoàn công
 
6.14. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, ban quản lý dự án và tư vấn quản lý dự án.
 
6.15. Giới thiệu mô hình quản lý chất lượng theo CMMI
 
Chuyên đề 7: Thảo luận và kiểm tra
04 tiết
7.1 Thảo luận
 
7.2 Bài tập tình huống
 
7.3 Kiểm tra trắc nghiệm cuối môn học
 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters