Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014

 IMPLEMENTING A DATA WAREHOUSE

WITH MICROSOFT SQL SERVER 2014

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học này mô tả làm thế nào để thực hiện một nền tảng kho dữ liệu để hỗ trợ một giải pháp BI. Học viên sẽ được tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một kho dữ liệu với Microsoft SQL Server ® 2014, thực hiện ETL với SQL Server Integration Services, và xác nhận và làm sạch dữ liệu với SQL Server Data Quality Services và SQL Server Master Data Services.

Lưu ý: Khóa học này được thiết kế cho những khách hàng quan tâm đến việc học SQL Server 2012 hoặc SQL Server 2014. Nó bao gồm các tính năng mới trong SQL Server 2014, nhưng cũng có những khả năng quan trọng trên nền tảng dữ liệu SQL Server.

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả các khái niệm kho dữ liệu và xem xét kiến trúc.
 • Lựa chọn một nền tảng phần cứng thích hợp cho một kho dữ liệu.
 • Thiết kế và thực hiện một kho dữ liệu.
 • Thực hiện lưu lượng dữ liệu trong một gói SSIS.
 • Thực hiện kiểm soát dòng chảy trong một gói SSIS.
 • Sửa chữa và khắc phục lỗi gói SSIS.
 • Thực hiện một giải pháp ETL hỗ trợ khai thác dữ liệu gia tăng.
 • Thực hiện một giải pháp ETL có hỗ trợ dữ liệu gia tăng tải.
 • Thực hiện làm sạch dữ liệu bằng cách sử dụng Microsoft Data Quality Services.
 • Thực hiện Master Data Services để thực hiện toàn vẹn dữ liệu.
 • Mở rộng SSIS với kịch bản và các thành phần tùy chỉnh.
 • Triển khai và cấu hình gói SSIS.
 • Mô tả cách thức các giải pháp BI có thể tiêu thụ dữ liệu từ kho dữ liệu.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham gia vào khóa học này, học viên phải:

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu qcó liên quan, bao gồm:
 • Thiết kế một cơ sở dữ liệu thông thường.
 • Tạo bảng và các mối quan hệ.
 • Truy vấn với Transact-SQL.
 • Một số tiếp xúc với các cấu trúc lập trình cơ bản (như vòng lặp và phân nhánh).

THỜI LƯỢNG: 40 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Introduction to Data Warehousing

 • Overview of Data Warehousing
 • Considerations for a Data Warehouse Solution

Lab : Exploring a Data Warehousing Solution

Module 2: Data Warehouse Hardware Considerations

 • Considerations for building a Data Warehouse
 • Data Warehouse Reference Architectures and Appliances

Lab : Planning Data Warehouse Infrastructure

Module 3: Designing and Implementing a Data Warehouse

 • Logical Design for a Data Warehouse
 • Physical design for a data warehouse

Lab : Implementing a Data Warehouse Schema

Module 4: Creating an ETL Solution with SSIS

 • Introduction to ETL with SSIS
 • Exploring Data Sources
 • Implementing Data Flow

Lab : Implementing Data Flow in an SSIS Package

Module 5: Implementing Control Flow in an SSIS Package

 • Introduction to Control Flow
 • Creating Dynamic Packages
 • Using Containers
 • Managing Consistency

Lab : Implementing Control Flow in an SSIS Package

Lab : Using Transactions and Checkpoints

Module 6: Debugging and Troubleshooting SSIS Packages

 • Debugging an SSIS Package
 • Logging SSIS Package Events
 • Handling Errors in an SSIS Package

Lab : Debugging and Troubleshooting an SSIS Package

Module 7: Implementing an Incremental ETL Process

 • Introduction to Incremental ETL
 • Extracting Modified Data
 • Loading Modified data

Lab : Extracting Modified Data

Lab : Loading Incremental Changes

Module 8: Enforcing Data Quality

 • Introduction to Data Quality
 • Using Data Quality Services to Cleanse Data
 • Using Data Quality Services to Match data

Lab : Cleansing Data

Lab : De-duplicating data

Module 9: Using Master Data Services

 • Master Data Services Concepts
 • Implementing a Master Data Services Model
 • Managing Master Data
 • Creating a Master Data Hub

Lab : Implementing Master Data Services

Module 10: Extending SQL Server Integration Services

 • Using Scripts in SSIS
 • Using Custom Components in SSIS

Lab : Using Custom Components and Scripts

Module 11: Deploying and Configuring SSIS Packages

 • Overview of SSIS Deployment
 • Deploying SSIS Projects
 • Planning SSIS Package Execution

Lab : Deploying and Configuring SSIS Packages

Module 12: Consuming Data in a Data Warehouse

 • Introduction to Business Intelligence
 • Introduction to Reporting
 • An Introduction to Data Analysis

Lab : Using Business Intelligence Tools

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters