Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Implementing a SQL Data Warehouse

 IMPLEMENTING A SQL DATA WAREHOUSE

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học 5 ngày cùng với giảng viên này mô tả làm thế nào để thực hiện một nền tảng kho dữ liệu để hỗ trợ một giải pháp BI. Học viên sẽ được tìm hiểu cách để tạo ra một kho dữ liệu với Microsoft SQL Server ® 2016 và với Azure SQL Data Warehouse, cách để thực hiện ETL với SQL Server Integration Services, và cách để xác nhận và làm sạch dữ liệu với SQL Server Quality Services và SQL Server Master Data Services .

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả các yếu tố chính của một giải pháp lưu trữ dữ liệu
 • Mô tả những cân nhắc phần cứng chính cho việc xây dựng một kho dữ liệu
 • Thực hiện một thiết kế logic cho một kho dữ liệu
 • Thực hiện một thiết kế vật lý cho một kho dữ liệu
 • Tạo chỉ mục columnstore
 • Thực hiện một kho dữ liệu Azure SQL
 • Mô tả các tính năng chính của SSIS
 • Thực hiện một luồng dữ liệu bằng cách sử dụng SSIS
 • Thực hiện kiểm soát luồng bằng cách sử dụng các task và chế độ ưu tiên
 • Tạo các gói động lực bao gồm các biến số và các thông số
 • Khắc phục lỗi gói SSIS
 • Mô tả các cân nhắc cho thực hiện một giải pháp ETL
 • Thực hiện dịch vụ chất lượng dữ liệu (Data Quality Services)
 • Thực hiện một mô hình dịch vụ dữ liệu Master
 • Mô tả làm thế nào bạn có thể sử dụng các thành phần tùy chỉnh để mở rộng SSIS
 • Triển khai dự án SSIS
 • Mô tả BI và kịch bản BI chung

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải có:

 • Ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc với dữ liệu có liên quan, bao gồm:
 • Thiết kế một cơ sở dữ liệu chuẩn.
 • Tạo bảng và các mối quan hệ.
 • Truy vấn với Transact-SQL.
 • Một số tiếp xúc với các cấu trúc chương trình cơ bản (như vòng lặp và phân nhánh).
 • Ưu tiên kiến thức về các ưu tiên kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận và kế toán tài chính.

 

THỜI LƯỢNG: 40 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Introduction to Data Warehousing

 • Overview of Data Warehousing
 • Considerations for a Data Warehouse Solution

Lab : Exploring a Data Warehouse Solution

Module 2: Planning Data Warehouse Infrastructure

 • Considerations for Building a Data Warehouse
 • Data Warehouse Reference Architectures and Appliances

Lab : Planning Data Warehouse Infrastructure

Module 3: Designing and Implementing a Data Warehouse

 • Logical Design for a Data Warehouse
 • Physical Design for a Data Warehouse

Lab : Implementing a Data Warehouse Schema

Module 4: Columnstore Indexes

 • Introduction to Columnstore Indexes
 • Creating Columnstore Indexes
 • Working with Columnstore Indexes

Lab : Using Columnstore Indexes

Module 5: Implementing an Azure SQL Data Warehouse

 • Advantages of Azure SQL Data Warehouse
 • Implementing an Azure SQL Data Warehouse
 • Developing an Azure SQL Data Warehouse
 • Migrating to an Azure SQ Data Warehouse

Lab : Implementing an Azure SQL Data Warehouse

Module 6: Creating an ETL Solution

 • Introduction to ETL with SSIS
 • Exploring Source Data
 • Implementing Data Flow

Lab : Implementing Data Flow in an SSIS Package

Module 7: Implementing Control Flow in an SSIS Package

 • Introduction to Control Flow
 • Creating Dynamic Packages
 • Using Containers

Lab : Implementing Control Flow in an SSIS Package

Lab : Using Transactions and Checkpoints

Module 8: Debugging and Troubleshooting SSIS Packages

 • Debugging an SSIS Package
 • Logging SSIS Package Events
 • Handling Errors in an SSIS Package

Lab : Debugging and Troubleshooting an SSIS Package

Module 9: Implementing an Incremental ETL Process

 • Introduction to Incremental ETL
 • Extracting Modified Data
 • Temporal Tables

Lab : Extracting Modified Data

Lab : Loading Incremental Changes

Module 10: Enforcing Data Quality

 • Introduction to Data Quality
 • Using Data Quality Services to Cleanse Data
 • Using Data Quality Services to Match Data

Lab : Cleansing Data

Lab : De-duplicating Data

Module 11: Using Master Data Services

 • Master Data Services Concepts
 • Implementing a Master Data Services Model
 • Managing Master Data
 • Creating a Master Data Hub

Lab : Implementing Master Data Services

Module 12: Extending SQL Server Integration Services (SSIS)

 • Using Custom Components in SSIS
 • Using Scripting in SSIS

Lab : Using Scripts and Custom Components

Module 13: Deploying and Configuring SSIS Packages

 • Overview of SSIS Deployment
 • Deploying SSIS Projects
 • Planning SSIS Package Execution

Lab : Deploying and Configuring SSIS Packages

Module 14: Consuming Data in a Data Warehouse

 • Introduction to Business Intelligence
 • Introduction to Reporting
 • An Introduction to Data Analysis
 • Analyzing Data with Azure SQL Data Warehouse

Lab : Using Business Intelligence Tools

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters