Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Implementing Data Models and Reports with SQL Server 2014

 IMPLEMENTING DATA MODELS AND REPORTS

WITH SQL SERVER 2014

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Trọng tâm của khóa học có giảng viên hướng dẫn kéo dài năm ngày này là về việc tạo ra giải pháp quản lý doanh nghiệp BI. Nó mô tả làm thế nào để thực hiện các mô hình và bảng dữ liệu đa chiều, chuyển giao báo cáo với Microsoft ® SQL Server ® Reporting Services, tạo ra các biểu với Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services, và khám phá những hiểu biết kinh doanh bằng cách sử dụng khai thác dữ liệu.

Lưu ý: Khóa học này được thiết kế cho những khách hàng quan tâm đến việc học SQL Server 2012 hoặc SQL Server 2014. Nó bao gồm các tính năng mới trong SQL Server 2014, nhưng cũng có những khả năng quan trọng trên nền tảng dữ liệu SQL Server.

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả các thành phần, cấu trúc và tính chất của một giải pháp BI.
 • Tạo một cơ sở dữ liệu đa chiều với Analysis Services.
 • Thực hiện định kích thước trong một khối lập phương.
 • Thực hiện các biện pháp và các nhóm biện pháp trong một khối lập phương.
 • Sử dụng Cú pháp MDX.
 • Tùy chỉnh một khối lập phương.
 • Thực hiện một mẫu dạng bảng dữ liệu trong SQL Server Analysis Services.
 • Sử dụng DAX để tăng cường một mô hình bảng.
 • Tạo báo cáo với Reporting Services.
 • Tăng cường báo cáo với biểu đồ và các thông số.
 • Quản lý thực hiện báo cáo và giao hàng.
 • Thực hiện một bảng điều khiển trong SharePoint Server với Dịch vụ PerformancePoint.
 • Sử dụng Data Mining Phân tích tiên đoán.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham gia vào khóa học này, học viên phải:

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu có liên quan, bao gồm:
 • Thiết kế một cơ sở dữ liệu thông thường.
 • Tạo bảng và các mối quan hệ.
 • Truy vấn với Transact-SQL.
 • Một số kiến thức cơ bản về ơ đồ cấu trúc liên kết kho dữ liệu (bao gồm sơ đồ ngôi sao và bông tuyết).
 • Một số tiếp xúc với các cấu trúc lập trình cơ bản (n như vòng lặp và phân nhánh).
 • Một nhận thức về các ưu tiên kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận và kế toán tài chính là mong muốn.

 

THỜI LƯỢNG: 40 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

 • Introduction to Business Intelligence
 • The Microsoft Enterprise BI Platform

Lab : Exploring a BI Solution

Module 2: Creating Multidimensional Databases

 • Introduction to Multidimensional Analysis
 • Creating Data Sources and Data Source Views
 • Creating a Cube
 • Overview of Cube Security

Lab : Creating a Multidimensional Database

Module 3: Working with Cubes and Dimensions

 • Configuring Dimensions
 • Defining Attribute Hierarchies
 • Sorting and Grouping Hierarchies

Lab : Working with Cubes and Dimensions

Module 4: Working with Measures and Measure Groups

 • Working with Measures
 • Working with Measure Groups

Lab : Configuring Measures and Measure Groups

Module 5: Introduction to MDX

 • MDX Fundamentals
 • Adding Calculations to a Cube
 • Using MDX to Query a Cube

Lab : Using MDX

Module 6: Customizing Cube Functionality

 • Implementing Key Performance Indicators
 • Implementing Actions
 • Implementing Perspectives
 • Implementing Translations

Lab : Customizing a Cube

Module 7: Implementing an Analysis Services Tabular Data Model

 • Introduction to Tabular Data Models
 • Creating a Tabular Data Model
 • Using an Analysis Services Tabular Data Model in an Enterprise BI Solution

Lab : Implementing an Analysis Services Tabular Data Model

Module 8: Introduction to Data Analysis Expression (DAX)

 • DAX Fundamentals
 • Using DAX to Create calculated Columns and Measures in a Tabular Data Model

Lab : Creating Calculated Columns and Measures by using DAX

Module 9: Implementing Reports with SQL Server Reporting Services

 • Introduction to Reporting Services
 • Creating a Report with Report Designer
 • Grouping and Aggregating Data in a Report
 • Showing Data Graphically
 • Filtering Reports Using Parameters

Lab : Creating a Report with Report Designer

Module 10: Automating Report Execution and Delivery

 • Managing Report Security
 • Managing Report Execution
 • Delivering Reports with Subscriptions and Data Alerts
 • Troubleshooting Reporting Services

Lab : Implementing Report Subscriptions

Module 11: Delivering BI with SharePoint PerformancePoint Services

 • Introduction to SharePoint Server as a BI Platform
 • Planning Security for a SharePoint Server BI Solution
 • Planning for PerformancePoint Services

Lab : Implementing PerformancePoint Services

Module 12: Performing Predictive Analysis with Data Mining

 • Overview of Data Mining
 • Using the Data Mining Add-in for Excel
 • Creating a Custom Data Mining Solution
 • Validating a Data Mining Model
 • Connecting to and Consuming Data Mining Data

Lab : Using Data Mining to Support a Marketing Campaign

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters