IT MANAGEMENT SKILLS

 

CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ CNTT

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Trang bị và hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng cho một nhà quản lý CNTT chuyên nghiệp;
 • Nâng cao năng lực quản lý nguồn lực CNTT của tổ chức;
 • Phát triển tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch, dự án và giải pháp CNTT phù hợp với nhu cầu và định hướng hoạt động của lãnh đạo tổ chức;
 • Tiếp cận xu hướng xây dựng hệ thống thông tin tổng thể phục vụ quản lý, điều hành, giám sát và cải tiến hiệu quả hoạt động của tổ chức;
 • Xây dựng hình ảnh nhà quản lý CNTT thành công.

 

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

 • Xác định tầm nhìn, chiến lược phát triển hệ thống CNTT theo định hướng hoạt động của lãnh đạo tổ chức;
 • Xây dựng kế hoạch theo các giai đoạn khác nhau cho lĩnh vực CNTT của tổ chức.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Nhân viên quản trị IT (IT administrator);
 • Nhân viên giám sát hệ thống IT (IT supervisor);
 • Trưởng nhóm IT (IT team leader);
 • Phó trưởng phòng IT (IT assistant manager);
 • Trưởng phòng IT (IT manager);
 • Cá nhân có mục tiêu trở thành nhà quản lý, lãnh đạo IT trong tương lai.

 

YÊU CẦU KHÓA HỌC

 • Đã có kinh nghiệm về quản lý hệ thống CNTT

 

THỜI LƯỢNG: 40 giờ

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Khung kỹ năng của một nhà quản lý CNTT
 • Nhóm kỹ năng chung (generic skills)
  • Lãnh đạo và giải quyết vấn đề (leadership and problem solving)
  • Xây dựng và quản lý nhóm làm việc (team building and managing)
  • Tương tác, truyền thông và quản lý xung đột (inter-personal, communication and conflict management)
  • Quản lý các bên liên quan (stakeholder management)
  • Quản lý rủi ro (risk management)
 • Nhóm kiến thức và kỹ năng quản lý danh mục, chương trình và dự án (portfolio, program, project management)
  • Quản lý danh mục, chương trình và dự án (portfolio, program, project management)
  • Quản lý thay đổi (change management)
  • Quản lý tài sản (value management)
 • Nhóm kiến thức chung về IT (IT general knowledge)
 • Nhóm kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật IT (technical IT skills)
  • Kỹ thuật phần mềm (software engineering)
  • An toàn thông tin (security)

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: 8/12 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters