Trang chủ > Chương trình đào tạo theo quyết định 1987/QĐ-BTTTT > Lập và quản lý dự án CNTT theo quyết định 1987/QĐ-BTTTT

LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1987/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Do Trung Tâm tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT, Cục ứng dụng CNTT và SmartPro phối hợp tổ chức)
 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC 
  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT.
  • Là cơ sở để xây dựng các giáo trình; tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT.
  • Trang bị kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ về Lập và quản lý dự án, lập dự toán chi phí đầu tư và giám sát thi công đối với dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
  • Rèn kỹ năng về lập dự án, quản lý, thẩm định, khảo sát, thiết kế thi công, giám sát thi công đối với dự án về đầu tư ứng dụng CNTT và kỹ năng về xác định giá trị phần mềm nội bộ; phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.
 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 
Chương trình dành cho cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, tư vấn, triển khai đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hay những người có nhu cầu.
 THỜI LƯỢNG: 48 tiết  
CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC 
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận của Trung Tâm tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT, Cục ứng dụng CNTT có giá trị quốc gia và có thời hạn 05 năm.
Ngoài ra, học viên còn được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của SmartPro 
KHÓA HỌC LIÊN QUAN 
NỘI DUNG KHÓA HỌC 
Phần 1: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT
Nội dung
Thời lượng
Chuyên đề 1:  Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và thực hiện điều tra, khảo sát
01 tiết
1.1. Nguyên tắc thực hiện điều tra, khảo sát
 
1.2. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát
 
1.3. Giám sát công tác khảo sát
 
1.4. Nội dung nhật ký khảo sát
 
1.5. Lập báo cáo kết quả khảo sát
 
1.6. Định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra, khảo sát
 
Chuyên đề 2: Lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT
01 tiết
2.1. Phân loại dự án ứng dụng CNTT
 
2.2. Nội dung thiết kế sơ bộ
 
2.3. Nội dung thuyết minh dự án
 
2.4. Nội dung tổng mức đầu tư
 
2.5. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT
 
2.6. Tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được áp dụng
 
2.7. Điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT
 
Chuyên đề 3: Lập Thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT
02 tiết
3.1. Nội dung khảo sát bổ sung
 
3.2. Nội dung thiết kế thi công
 
3.3. Lập thuyết minh thi công phần thiết bị
 
3.4. Lập thuyết minh thi công phần mềm nội bộ
 
3.5. Nội dung dự toán, tổng dự toán
 
3.6. Điều chỉnh thiết kế thi công
 
Chuyên đề 4: Tổng quan về mô hình xác định giá trị phần mềm nội bộ
02 tiết
4.1. Khái niệm về xác định giá trị phần mềm
 
4.2. Nội dung, nhiệm vụ xác định giá trị phần mềm nội bộ
 
4.3. Mô hình UCP-BMP dùng trong xác định giá trị phần mềm tại Việt Nam
 
4.4. Mối quan hệ giữa giá trị giờ công H với các hệ số kỹ thuật- công nghệ và hệ số môi trường
 
4.5. Nguyên tắc áp dụng trong xác định giá trị phần mềm
 
Chuyên đề 5: Lập đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động ứng dụng CNTT không yêu cầu lập dự án
02 tiết
5.1. Nội dung đề cương và dự toán chi tiết
 
5.2. Lập thuyết minh đề cương
 
5.3. Lập dự toán chi tiết các hạng mục ứng dụng CNTT thuộc đề cương
 
5.4. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập đề cương và dự toán chi tiết
 
Chuyên đề 6: Thảo luận và kiểm tra
04 tiết
6.1. Thảo luận
 
6.2. Bài tập tình huống
 
6.3. Kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần
 
Phần 2: Nội dung về nghiệp vụ Quản lý dự án ứng dụng CNTT
Nội dung
Thời lượng
Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án ứng dụng CNTT
04 tiết
1.1. Những vấn đề  chung về lập và quản lý dự án ứng dụng CNTT
 
1.1.1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án  ứng dụng CNTT
 
1.1.2. Khái niệm về dự án ứng dụng CNTT
 
1.1.3. Phân loại dự án ứng dụng CNTT
 
1.1.4. Nguyên tắc quản lý dự án ứng dụng CNTT
 
1.1.5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư
 
1.1.6. Nội dung quản lý dự án ứng dụng CNTT
 
1.1.7. Các hình thức quản lý dự án ứng dụng CNTT
 
1.2. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án ứng dụng CNTT
 
1.2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng CNTT
 
1.2.2. Thực hiện dự án ứng dụng CNTT
 
1.2.3. Điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT
 
1.2.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan tham gia thực hiện dự án ứng dụng CNTT
 
1.2.5. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT
 
Chuyên đề 2: Quản lý tiến độ dự án
02 tiết
2.1. Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án ứng dụng CNTT
 
2.2. Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án ứng dụng CNTT
 
2.3. Lập, phê duyệt tiến độ của dự án ứng dụng CNTT
 
2.4. Quản lý tiến độ của dự án ứng dụng CNTT
 
Chuyên đề 3: Quản lý chất lượng của dự án
02 tiết
3.1. Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng đầu tư ứng dụng CNTT:
- Quản lý chất lượng khảo sát;
- Quản lý chất lượng thiết kế thi công;
- Quản lý chất lượng thi công;
-  Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công.
 
3.2. Quản lý chất lượng:
- Lập kế hoạch quản lý chất lượng;
- Lập hệ thống quản lý chất lượng;
- Các biện pháp đảm bảo chất lượng;
- Các biện pháp kiểm soát chất lượng.
 
Chuyên đề 4: Quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và rủi ro
01 tiết
<

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters