Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Managing SQL Business Intelligence Operations

 MANAGING SQL BUSINESS INTELLIGENCE OPERATIONS

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa ba ngày có giảng viên hướng dẫn này là nhằm vào các chuyên gia cơ sở dữ liệu - những người quản lý hoạt động Business Intelligence (BI). Khóa học này đưa ra các tùy chọn khác nhau cung cấp các khả năng của người dùng doanh nghiệp để phân tích dữ liệu và chia sẻ những phát hiện của họ, bắt đầu với các nguồn dữ liệu BI được quản lý và mở rộng ra đối với các nguồn dữ liệu cá nhân trong và bên ngoài/công cộng.

 

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả đặc điểm chính của giải pháp BI tự phục vụ
 • Mô tả các tính năng chính của SQL Server BI trong môi trường SharePoint
 • Mô tả nhiệm vụ vận hành chung Analysis Services
 • Mô tả PowerPivot dùng cho SharePoint server
 • Mô tả nguồn truy vấn
 • Mô tả Windows Azure HDInsight

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải có:

 • Một vài kiến thức cơ bản về sơ đồ kho dữ liệu topology (bao gồm ngôi sao và bông tuyết).
 • Một vài tiếp xúc với các cấu trúc chương trình cơ bản (như vòng lặp và phân nhánh).
 • Ưu tiên kiến thức về các ưu tiên kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận và kế toán tài chính. 
 • Quen thuộc với SharePoint Server và các ứng dụng Microsoft Office - đặc biệt là Excel

THỜI LƯỢNG: 24 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server BI Solution

 • Overview of self-service BI
 • Considerations of self-service BI
 • Microsoft tools for self-service BI

Lab : Exploring an enterprise BI solution

Module 2: SQL Server BI Features with Microsoft SharePoint

 • Capabilities of Power BI with SharePoint
 • SharePoint with analysis services
 • SharePoint with reporting services
 • Deploying SQL server BI in a SharePoint environment

Lab : Design a SQL Server BI infrastructure

Module 3: Operating Analysis Services

 • Configuring an analysis services server
 • Tuning an analysis services server
 • Analysis services security
 • Analysis services high availability and disaster recovery

Lab : Configuring analysis services

Module 4: Supporting Analysis Services

 • Testing analysis services cubes
 • Tuning analysis services
 • Maintaining analysis services

Lab : Supporting Analysis Services

Module 5: Operate and Support Reporting services

 • Installing a native mode report server
 • Installing reporting services with SharePoint
 • Reporting services with Microsoft Azure virtual machines
 • Reporting services errors

Lab : Installing reporting services

Module 6: Share PowerPivot Workbooks in SharePoint Server

 • PowerPivot for SharePoint
 • Install and configure PowerPivot for SharePoint

Lab : Install PowerPivot for SharePoint

Module 7: Operate and Support Power BI

 • Power BI desktop
 • PowerBI.Com
 • Mobile Power BI

Lab : Using Power BI

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters