Trang chủ > > Maya Fundamental

  MAYA FUNDAMENTAL

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Môn học trang bị đầy đủ kiến thức giúp học viên có thể sáng tạo một đồ vật, nhân vật và áp vật liệu, texture hoàn chỉnh lên đối tượng đó.

 

Sau khóa học, học viên đạt được các kiến thức :

 • Sử dụng thành thạo hầu hết các công cụ.
 • Có khả năng modeling đồ vật, nhân vật cho game và phim.
 • Có khả năng tạo map, làm texture hoàn chỉnh.

 

THỜI LƯỢNG: 48 giờ (24 buổi)

 

ĐỐI TƯỢNG CỦA KHOÁ HỌC

 • Những bạn yêu thích đồ hoạ, có ý tuởng và mong muốn sáng tạo ra một model theo phong cách riêng của mình. Từ những model đó, các bạn có thể minh hoạ ý tuởng của mình một cách cụ thể hoặc kết hợp với các kỹ năng, phần mềm khác để tạo ra những sản phẩm ấn tượng.
 • Đối tuợng đã đi làm muốn nâng cao tay nghề và tăng thu nhập.

 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHOÁ HỌC

 • Học viên yêu thích và muốn tìm hiểu về Computer Graphic (CG) đặc biệt là Maya.

 

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC

 • Sau khi hòan tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hòan tất khóa học do SmartPro cấp.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Giới thiệu và làm quen Maya

 • Cấu trúc của giao diện Maya (setting Maya)
 • Làm việc với Viewport
 • Làm việc và quản lý đối tượng
 • Làm việc với Layer, outliner,attribute
 • Làm việc với các bảng lệnh (tool)
 • Bài tập: (tạo các đối tượng, đổi tên, đối tượng liên kết trong quản lý đối tượng, quản lý các đối tượng trong quản lý lớp)

2. Modelling:

POLYGON

 • Phương pháp mô hình hóa trong maya
 • Đối tượng nguyên thủy
 • Thuộc tính của đối tượng nguyên thủy và công cụ Text
 • Bài tập: Tạo đối tượng nguyên thủy và vị trí của chúng trong một hình ảnh
 • Lệnh thường gặp khi dựng mô hình 3D trong maya Làm việc và quản lý đối tượng
 • Lý Thuyết & Bài tập: Dựng mô hình đơn giản
 • Lý Thuyết & Bài tập: Dựng mô hình nâng cao
 • Lý thuyết về dựng mô hình cho game & bài tập model vũ khí
 • Lý thuyết về dựng mô hình cho film & bài tập model sản phẩm quảng cáo

NURBS

 • Làm việc với các đối tượng đường cong
 • Làm việc với các đối tượng NURBS
 • Lý thuyết và bài tập 01: Mô hình hóa đối tượng đơn giản (chén, nơ, ly...)
 • Lý thuyết và bài tập 02: Mô hình phức tạp với NURBS

PHÂN TÍCH LƯỚI VÀ DỰNG MÔ HÌNH CHO CƠ THỂ NGƯỜI

 • Lý Thuyết và bài tập model face
 • Lý Thuyết và bài tập model body
 • UV và các công cụ thường dùng trong bảng UV
 • Kết xuất Uv và làm texture & xuất và nhập model từ những chương trình khác nhau

3.Texture

 • 3D paint tool (vẽ texture trên Maya) , render for texture
 • Hệ thống lại Photoshop kỷ thuật chỉnh màu khi vẽ chất liệu quản lý layer hiệu quả
 • Cách hiệu chỉnh brush trên Photoshop để vẽ chất liệu nhanh hiệu quả & Bài Tập

 

Complete Student’s Final demoreel.
 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: 8/12 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters