Trang chủ > > Maya Render & VFX Basic

  MAYA RENDER & VFX BASIC

 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Môn học trang bị đầy đủ kiến thức giúp học viên có thể render (kết xuất) 1 cảnh (scene) hoàn chỉnh bằng mental ray và những kiến thức căn bản về Vfx.

 

Sau khóa học, học viên đạt được các kiến thức :

 • Có khả năng render và làm Vfx cho game và phim

 

THỜI LƯỢNG: 36 giờ (18 buổi)

 

ĐỐI TƯỢNG CỦA KHOÁ HỌC

 • Dành cho những bạn đã biết Maya căn bản và muốn cải thiện kỹ năng render, làm việc với Vfx ( tạo lông tóc, chất lỏng, hạt)
 • Đối tuợng đã đi làm muốn nâng cao tay nghề và tăng thu nhập.

 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHOÁ HỌC

 • Học viên yêu thích và muốn tìm hiểu về Computer Graphic (CG) đặc biệt là Maya.
 • Học viên đã biết Maya căn bản (Fundamental).

 

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC

 • Sau khi hoàn tất khoá học, học viên sẽ được SmartPro cấp chứng nhận hoàn tất khoá học.

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Chương trình gồm các nội dung chính sau:

1. Giới thiệu tổng quan: (1b)

 • Mục đích, sản phẩm của rendering
 • Giao diện công cụ cơ bản của Maya rendering
 • Sử dụng renderview để render thử
 • Thiếp lập thong số cho Batch render

2. Sử dụng chất liệu cơ bản trong Maya: (3b)

 • Hypershade
 • Shader
 • Textures
 • Utilities

3. Sử dụng đèn cơ bản trong Maya: (3b)

 • Các loại đèn
 • Thuộc tính từng loại đèn
 • Những quy tắc chiếu sang

4. Mental ray: (2b)


5. Giới thiệu Maya Vfx: (1b)

 • Mục đích, sản phẩm của Vfx
 • Particle Simulation, Emiiters.

6. Fluid: (2b)

 • Tìm hiểu Fluid
 • Simulation
 • Thực hành project.

7. Fire: (2b)

 • Tìm hiểu Fire
 • Fuel

8. Explosion: (2b)

 • Cách tạo vụ nổ
 • Tác động của vụ nổ đến môi trường xung quanh

9. Hair: (1b)


10. Fur: (1b)


Complete Student’s Final demoreel
 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: 8/12 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters