Trang chủ > Chương trình đào tạo PCI DSS > Nhận thức về PCI DSS

Nhận thức về PCI DSS

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC


PCI DSS được đưa ra bởi PCI Security Standards Council (bao gồm các thành viên là các tổ chức thẻ quốc tế: Visa Inc, MasterCard Worldwide, American Express, Discover Financial Services, JCB International). Mục đích của PCI DSS bảo đảm an toàn cho dữ liệu thẻ khi được xử lý và lưu trữ tại các ngân hàng hoặc doanh nghiệp thanh toán. PCI DSS giúp đưa ra những chuẩn mực về bảo mật thông tin thẻ và được áp dụng trên toàn cầu.


Khóa đào tạo 2 ngày này cung cấp nhận thức cho các học viên các quy tắc cơ bản và các khái niệm về PCI DSS. Nó bao gồm các chủ đề từ việc xây dựng và duy trì một hệ thống mạng bảo mật để duy trì chính sách bảo mật thông tin. Ngoài các phương pháp đào tạo truyền thống, khóa đào tạo này còn được thiết kế để thu hút mọi học viên tương tác nhau và hỗ trợ họ trong việc triển khai các chiến lược liên quan bằng mức chuẩn được thu thập từ các tổ chức quốc tế. Kết thúc khóa học, học viên có thê :

 • Thấu hiểu các nền tảng, yêu cầu và lợi ích của PCI DSS;
 • Nhận biết được nhu cầu cần phải tuân thủ và những vấn đề và khó khăn khi tiếp cận nó;
 • Hiểu các yêu cầu về tài liệu và đánh giá của tiêu chuẩn; và
 • Giải thích việc tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác.

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA : Khóa học dành cho các chuyên gia chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra sự tuân thủ của một tổ chức đối với tiêu chuẩn PCI DSS và những ai đang quan tâm tìm hiểu về tiêu chuẩn PCI DSS.


THỜI LƯỢNG: 16 giờ thuyết giảng ngắn, thảo luận mở và thực hành theo các tình huống thực tế với hơn 50% thời lượng
 

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC


Sau khi hòan tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hòan tất khóa học do SmartPro cấp.
 

NỘI DUNG KHÓA HỌC


Introduction to PCI DSS - Giới thiệu về PCI DSS

 • Overview of PCI DSS ( Tổng quan về PCI DSS )
 • Why PCI DSS? ( Tại sao phải có PCI DSS ? )
 • Risks & consequences of non-compliance to PCI DSS (Các rủi ro và hậu quả của việc không tuân thủ PCI DSS)
 • Benefits of compliance ( Các lợi ích của việc tuân thủ )
 • PCI DSS - Scope, Myths & Facts ( PCI DSS – Phạm vi, Huyền thoại và Thực tế )
 • Validation of Compliance: the Levels ( Đánh giá việc tuân thủ: Các cấp bậc )
 • Major differences between PCI DSS v2.0 and v3.0 ( Những điểm khác nhau giữa PCI DSS v2.0 và v3.0. )

Overview of theRequirements of PCI DSS v3.0 - Tổng quan về các yêu cầu của PCI DSS v3.0

 • Build and maintain a secure network ( Xây dựng và duy trì một mạng bảo mật )
 • Protect card holder data ( Bảo vệ dữ liệu của các chủ thẻ )
 • Maintain a vulnerability management program ( Duy trì chương trình quản lý điểm yếu )
 • Implement strong access control measures ( Triển khai các thông số đo lường quản lý truy cập )
 • Regularly monitor and test networks ( Thường xuyên giám sát và kiểm tra các mạng )

PCI DSS Implementation Steps - Các bước triển khai PCI DSS

 • Establishing the PCI Project and Scope Identification ( Xây dựng dự án PCI và xác định phạm vi )
 • Phases & Deliverables ( Các giai đoạn và các thành phẩm )
 • Prioritized Approach and Lifecycle ( Tiếp cận theo mức ưu tiên và vòng đời )
 • Review the Information Security Policy ( Xem xét Chính Sách An Ninh Thông Tin )
 • Gap Analysis ( Đánh giá thực trạng )
 • Risk Analysis ( Phân tích rủi ro )
 • Baseline Establishment ( Thiết lập hệ thống lưu trữ chính (Baseline) )

PCI DSS ImplementationSteps (continued) - Các bước triển khai PCI DSS (Tiếp theo )

 • Auditing ( Đánh giá )
 • Remediation Planning ( Kế hoạch chỉnh sửa )
 • Maintenance and Compliance to PCI DSS ( Duy trình và tuân thủ PCI DSS )
 • Comparison of PCI DSS with other security standards (So sánh PCI DSS với những chuẩn bảo mật khác )
 • Key challenges and Benefits ( Các thách thức và lợi ích chính )

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters