Trang chủ > Chương trình đào tạo Oracle > Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse

QUẢN TRỊ KHO CƠ SỞ DỮ LIỆU DATA WAREHOUSE CỦA ORACLE

(Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse)

 

 

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 

 • Sử dụng các hoạt động song song để giảm thời gian đáp ứng cho các hoạt động dữ liệu chuyên sâu
 • Trích, chuyển đổi, và tải dữ liệu trong kho dữ liệu
 • Tạo, sử dụng, và làm mới materialized views  để cải thiện hiệu suất kho dữ liệu
 • Sử dụng truy vấn viết lại để nhanh chóng trả các truy vấn kinh doanh sử dụng materialized views
 • Sử dụng truy vấn SQL và PL/SQL để điều chỉnh materialized views cho làm mới nhanh và truy vấn
 • Sử dụng các tính năng của nén và phiên giống nhau
 • Xem lại các khái niệm kho dữ liệu cơ bản của Oracle

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Thực hiện phân vùng
 • Sử dụng các hoạt động song song để giảm thời gian phản ứng
 • Trích, chuyển đổi và tải dữ liệu
 • Sử dụng truy vấn viết lại để nhanh chóng trả lời các truy vấn kinh doanh sử dụng materialized views
 • Sử dụng SQL truy cập và các thủ tục PL/SQL để điều chỉnh materialized views cho làm mới nhanh và viết lại truy vấn
 • Xác định những lợi ích của việc phân vùng, ngoài việc sử dụng các hoạt động song song để giảm thời gian đáp ứng cho các hoạt động dữ liệu chuyên sâu

 

THỜI LƯỢNG: 32 giờ

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 

 • Quản trị kho dữ liệu
 • Phát triển kho dữ liệu
 • Phát triển ứng dụng
 • Kỹ sư hỗ trợ
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Tư vấn kỹ thuật

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

 • Introduction
 • Data Warehouse Design: Overview
 • Data Warehouse Tuning Considerations
 • Partitioning Basics
 • Parallelism Concepts
 • Parallel Operations in Data Warehouses
 • ETL: Extraction and Transportation
 • ETL: Loading
 • ETL: Transformation
 • Materialized Views
 • Refreshing Materialized Views
 • Working With Dimensions
 • Query Rewrite
 • Using the SQL Access Advisor, Compression, and Resumable Sessions

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters