Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (~40 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Tham gia khóa học Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning, học viên sẽ được học về các phân tích hiệu suất hoạt động và và các nhiệm vụ điều chỉnh của một DBA: chủ động quản lý thông qua các đặc tính và công cụ phân tích hiệu suất tích hợp, chẩn đoán và điều chỉnh của các thành phần cấu thành Oracle Database, và các chẩn đoán và điều chỉnh của các vấn đề liên quan đến hiệu suất của SQL.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

  • Sử dụng các phương pháp điều chỉnh Oracle Database phối hợp với các công cụ thích hợp.
  • Sử dụng các cố vấn cơ sở dữ liệu để điều chỉnh một cách chủ động một Cá thể Oracle Database
  • Sử dụng các công cụ dựa trên the Automatic Workload Repository để điều chỉnh cơ sở dữ liệu.
  • Chẩn đoán và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hiệu suất SQL thường thấy
  • Chẩn đoán và điều chỉnh các cá thể thường thấy liên quan đến các vấn đề về hiệu suất
  • Sử dụng các trang Enterprise Manager liên quan đến hiệu suất để giám sát một Oracle Database
  • Có được kiến thức về Oracle Database Cloud Service

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Quản trị Data Warehouse
  • Quản trị cơ sở dữ liệu

KHÓA HỌC LIÊN QUAN

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học của Oracle.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

Xem thêm
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
  13/10/2018
TRUNG TÂM KHẢO THÍ