Trang chủ > Chương trình đào tạo Oracle > Oracle Database - Administration Workshop I

Oracle Database - Administration Workshop I Release 2

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức vững chắc về những điều cơ bản của cơ sở dữ liệu, cũng như nắm rõ kiến trúc và các thành phần của Oracle làm việc và tương tác lẫn nhau như thế nào. Kết thúc khóa học, học viên không chỉ thuần thục trong cách cài đặt và duy trì CSDL Oracle mà còn biết cách tạo ra một CSDL, quản lý đúng cách các cấu trúc khác nhau một cách hiệu quả, quản lý người dùng, giám sát hiệu suất, và bảo mật CSD cũng như sao lưu phục hồi dữ liệu khi sự cố xảy ra.
 
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ đạt được các kiến thức sau:
 • Install Oracle Grid Infrastructure
 • Install and configure Oracle Database 11g
 • Configure Oracle Net services
 • Monitor and administer undo data
 • Manage the database storage structures
 • Create and administer user accounts
 • Perform basic backup and recovery of a database
 • Manage data concurrency
 • Monitor performance
 • • Describe Oracle Database Architecture
 
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Khóa học dành cho sinh viên CNTT hay những chuyên viên, chuyên gia IT đã có kiến thức cơ bản SQL hoặc kinh nghiệm tương đương muốn trở thành những chuyên gia quản trị cơ sở dữ liệu Oracle trong tương lai
 
THỜI LƯỢNG: 40 giờ
 
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
 • Thuyết giảng ngắn
 • Thảo luận mở
 • Thực hành theo các tình huống thực tế (hơn 50% thời lượng)
NỘI DUNG KHÓA HỌC
 
1. Exploring the Oracle Database Architecture
 • ­ Oracle Database Architecture Overview
 • ­ Oracle ASM Architecture Overview
 • ­ Process Architecture
 • ­ Memory structrues
 • ­ Logical and physical storage structures
 • ­ ASM storage components
2. Installing your Oracle Software
 • ­ Tasks of an Oracle Database Administrator
 • ­ Tools Used to Administer an Oracle Database
 • ­ Installation: System Requirements
 • ­ Oracle Universal Installer (OUI)
 • ­ Installing Oracle Grid Infrastructure
 • ­ Installing Oracle Database Software
 • ­ Silent Install
3. Creating an Oracle Database
 • ­ Planning the Database
 • ­ Using the DBCA to Create a Database
 • ­ Password Management
 • ­ Creating a Database Design Template
 • ­ Using the DBCA to Delete a Database
4. Managing the Oracle Database Instance
 • ­ Start and stop the Oracle database and components
 • ­ Use Oracle Enterprise Manager
 • ­ Access a database with SQLPlus
 • ­ Modify database installation parameters
 • ­ Describe the stages of database startup
 • ­ Describe database shutdown options
 • ­ View the alert log
 • ­ Access dynamic performance views
5. Manage the ASM Instance
 • ­ Set up initialization parameter files for ASM instance
 • ­ Start up and shut down ASM instances
 • ­ Administer ASM disk groups
6. Configuring the Oracle Network Environment
 • ­ Use Enterprise Manager to create and configure the Listener
 • ­ Enable Oracle Restart to monitor the listener
 • ­ Use tnsping to test Oracle Net connectivity
 • ­ Identify when to use shared servers and when to use dedicated servers
7. Managing Database Storage Structures
 • ­ Storage Structures
 • ­ How Table Data Is Stored
 • ­ Anatomy of a Database Block
 • ­ Space Management in Tablespaces
 • ­ Tablespaces in the Preconfigured Database
 • ­ Actions with Tablespaces
 • ­ Oracle Managed Files (OMF)
8. Administering User Security
 • ­ Database User Accounts
 • ­ Predefined Administrative Accounts
 • ­ Benefits of Roles
 • ­ Predefined Roles
 • ­ Implementing Profiles
9. Managing Data Concurrency
 • ­ Data Concurrency
 • ­ Enqueue Mechanism
 • ­ Resolving Lock Conflicts
 • ­ Deadlocks

10. Managing Undo Data

 • ­ Data Manipulation
 • ­ Transactions and Undo Data
 • ­ Undo Data Versus Redo Data
 • ­ Configuring Undo Retention

11. Implementing Oracle Database Auditing

 • ­ Describe DBA responsibilities for security
 • ­ Enable standard database auditing
 • ­ Specify audit options
 • ­ Review audit information
 • ­ Maintain the audit trail

12. Database Maintenance

 • ­ Manage optimizer statistics
 • ­ Manage the Automatic Workload Repository (AWR)
 • ­ Use the Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)
 • ­ Describe and use the advisory framework
 • ­ Set alert thresholds
 • ­ Use server-generated alerts
 • ­ Use automated tasks

13. Performance Management

 • ­ Performance Monitoring
 • ­ Managing Memory Components
 • ­ Enabling Automatic Memory Management (AMM)
 • ­ Automatic Shared Memory Advisor
 • ­ Using Memory Advisors
 • ­ Dynamic Performance Statistics
 • ­ Troubleshooting and Tuning Views
 • ­ Invalid and Unusable Objects

14. Backup and Recovery Concepts

 • ­ Part of Your Job
 • ­ Statement Failure
 • ­ User Error
 • ­ Understanding Instance Recovery
 • ­ Phases of Instance Recovery
 • ­ Using the MTTR Advisor
 • ­ Media Failure
 • ­ Archive Log Files

15. Performing Database Backups

 • ­ Backup Solutions: Overview
 • ­ Oracle Secure Backup
 • ­ User-Managed Backup
 • ­ Terminology
 • ­ Recovery Manager (RMAN)
 • ­ Configuring Backup Settings
 • ­ Backing Up the Control File to a Trace File
 • ­ Monitoring the Flash Recovery Area

16. Performing Database Recovery

 • ­ Opening a Database
 • ­ Data Recovery Advisor
 • ­ Loss of a Control File
 • ­ Loss of a Redo Log File
 • ­ Data Recovery Advisor
 • ­ Data Failures
 • ­ Listing Data Failures
 • ­ Data Recovery Advisor Views

17. Moving Data

 • ­ Describe ways to move data
 • ­ Create and use directory objects
 • ­ Use SQL*Loader to move data
 • ­ Use external tables to move data
 • ­ General architecture of Oracle Data Pump
 • ­ Use Data Pump export and import to move data

18. Working with Support

 • ­ Use the Enterprise Manager Support Workbench
 • ­ Work with Oracle Support
 • ­ Log service requests (SR)
 • ­ Manage patches

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters