Trang chủ > Chương trình đào tạo Oracle > Oracle Database - Administration Workshop II

QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE, MÔN ADMIN WORKSHOP II

(Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2)

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Khóa học giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của việc sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu như thế nào. Từ đó, học viên sẽ nắm bắt thuần thục các cách thực hiện sao lưu và phụ hồi trong Oracle cũng như biết cách làm thế nào để xác định và kiểm tra nó.
 
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ đạt được các kiến thức sau:
 • Back and recover a database (and its parts) with RMAN (command-line and Enterprise Manager)
 • Use flashback technology to view past states of data and to revert either objects or the entire database back to a past state
 • Use an appropriate and flexible memory configuration for your database
 • Identify burdensome database sessions and poorly performing SQL
 • Configure the Oracle Database for optimal recovery
 • Configure the database instance such that resources are appropriately allocated among sessions and tasks
 • Schedule jobs to run inside or outside of the database
 • Use compression to optimize database storage and duplicate a database
 
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Khóa học dành cho sinh viên CNTT hay những chuyên viên, chuyên gia IT đã có kiến thức cơ bản SQL và Administration Workshop I hoặc kinh nghiệm tương đương muốn trở thành những chuyên gia quản trị cơ sở dữ liệu Oracle trong tương lai
 
THỜI LƯỢNG: 40 giờ
 
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
 • Thuyết giảng ngắn
 • Thảo luận mở
 • Thực hành theo các tình huống thực tế (hơn 50% thời lượng)
 
NỘI DUNG KHÓA HỌC
 
1. Core Concepts and Tools of the Oracle Database
 • ­ The Oracle Database Architecture: Overview
 • ­ ASM Storage Concepts
 • ­ Connecting to the Database and the ASM Instance
 • ­ DBA Tools Overview
2. onfiguring for Recoverability
 • ­ Purpose of Backup and Recovery (B&R), Typical Tasks and Terminology
 • ­ Using the Recovery Manager (RMAN)
 • ­ Configuring your Database for B&R Operations
 • ­ Configuring Archivelog Mode
 • ­ Configuring Backup Retention
 • ­ Configuring and Using a Flash Recovery Area (FRA)
3. Using the RMAN Recovery Catalog
 • ­ Tracking and Storing Backup Information
 • ­ Setting up a Recovery Catalog
 • ­ Recording Backups
 • ­ Using RMAN Stored Scripts
 • ­ Managing the Recovery Catalog (Backup, Export, Import, Upgrade, Drop and Virtual Private Catalog)
4. Configuring Backup Settings
 • ­ Configuring and Managing Persistent Settings for RMAN
 • ­ Configuring Autobackup of Control File
 • ­ Backup optimization
 • ­ Advanced Configuration Settings: Compressing Backups
 • ­ Configuring Backup and Restore for Very Large Files (Multisection)
5. Creating Backups with RMAN
 • ­ RMAN backup types
 • ­ Creating and Using the following:
 • ­ Backup Sets and Image Copies
 • ­ Whole Database Backup
 • ­ Fast Incremental Backup
 • ­ Configure Backup Destinations
 • ­ Duplexed Backup Sets
 • ­ Archival Backups
6. Restore and Recovery Task
 • ­ Restoring and Recovering
 • ­ Causes of File Loss
 • ­ Automatic Tempfile Recovery
 • ­ Recovering from the Loss of a Redo Log Group
 • ­ Recovering from a Lost Index Tablespace
 • ­ Re-creating a Password Authentication File
 • ­ Complete and Incomplete Recovery
 • ­ Other Recovery Operations
7. Using RMAN to Perform Recovery
 • ­ Complete Recovery after Loss of a Critical or Noncritical Data File
 • ­ Recovering Image Copies and Switching Files
 • ­ Restore and Recovery of a Database in NOARCHIVELOG Mode
 • ­ Incomplete Recovery
 • ­ Performing Recovery with a Backup Control File
 • ­ Restoring from Autobackup: Server Parameter File and Control File
 • ­ Restoring and Recovering the Database on a New Host
8. Monitoring and Tuning RMAN
 • ­ Monitoring RMAN Jobs
 • ­ Balance Between Speed of Backup Versus Speed of Recovery
 • ­ RMAN Multiplexing
 • ­ Synchronous and Asynchronous I/O
 • ­ Explaining Performance Impact of MAXPIECESIZE, FILESPERSET, MAXOPENFILES and BACKUP DURATION
9. iagnosing the Database
 • ­ Data Recovery Advisor (DRA)
 • ­ Block Corruption
 • ­ Automatic Diagnostic Repository (ADR)
 • ­ Health Monitor
 • ­ The ADR Command-Line Tool, ADRCI

 

10. Using Flashback Technology I
 • ­ Flashback Technology: Overview and Setup
 • ­ Using Flashback Technology to Query Data
 • ­ Flashback Table
 • ­ Flashback Transaction Query
 • ­ Performing Flashback Transaction Backout
11. Using Flashback Technology II
 • ­ Oracle Total Recall
 • ­ Flashback Drop and the Recycle Bin
12. Performing Flashback Database
 • ­ Configuring Flashback Database
 • ­ Performing Flashback Database Operations
 • ­ Monitoring Flashback Database
13. Managing Memory
 • ­ Oracle Memory Structures
 • ­ Oracle Database Memory Parameters
 • ­ Using Automatic Memory Management
 • ­ Automatic Shared Memory Management
 • ­ Using Memory Advisors
 • ­ Using Data Dictionary Views
14. Managing Database Performance
 • ­ Tuning Activities
 • ­ Using Statistic Preferences
 • ­ Optimizer Statistics Collection
 • ­ Monitor the Performance of Sessions and Services
 • ­ Automatic Workload Repository (AWR)
 • ­ Describing the Benefits of Database Replay
15. Managing Performance by SQL Tuning
 • ­ SQL Tuning and SQL Advisors
 • ­ Using SQL Tuning Advisor
 • ­ SQL Access Advisor
 • ­ SQL Performance Analyzer Overview
16. Managing Resources
 • ­ Database Resource Manager: Overview and Concepts
 • ­ Accessing and Creating Resource Plans
 • ­ Creating Consumer Group
 • ­ Specifying Resource Plan Directives, including:
 • ­ Limiting CPU Utilization at the Database Level
 • ­ Instance Caging
 • ­ Activating a Resource Plan
 • ­ Monitoring the Resource Manager
17. Automating Tasks with the Scheduler
 • ­ Simplifying Management Tasks
 • ­ Creating a Job, Program, and Schedule
 • ­ Using Time-Based, Event-Based, and Complex Schedules
 • ­ Describing the Use of Windows, Window Groups, Job Classes, and Consumer Groups
 • ­ Multi-Destination Jobs
18. Managing Space in Blocks
 • ­ Free Space Management
 • ­ Monitoring Space
 • ­ Compressing Data
19. Managing Space in Segments
 • ­ Segment Creation on Demand
 • ­ Additional Automatic Space-Saving Functionalit
 • ­ Shrinking Segments
 • ­ Segment Advisor
 • ­ Managing Resumable Space Allocation
20. Managing Space for the Database
 • ­ Using 4 KB-Sector Disks
 • ­ Transporting Tablespaces
 • ­ Transporting Databases
21. Duplicating a Database
 • ­ Purpose and Methods of Cloning a Database
 • ­ Using RMAN to Create a Duplicate Database
 • ­ Cloning a Database from a Backup
 • ­ Duplicate a Database Based on a Running Instance
 • ­ Targetless Duplicating a Database

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters