Trang chủ > Các chương trình đào tạo khác > Practical Software Project

 PRACTICAL SOFTWARE PROJECT

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 

Với phương châm “Thực hành làm nên sự hoàn hảo”, chương trình PSP dành 40% thời gian huấn luyện cũng cố kiến thức và kỹ năng cơ bản để thực hiện dự án, 60% thời gian thực hành trên dự án thực áp dụng theo mô hình quản lý Agile/Scrum hoặc theo quy trình RUP (Rational Unitied Process). Thông qua dự án thực tế, học viên sẽ học được nhiều kinh nghiệm cũng như giao tiếp, truyền thông với các tác nhân liên quan đến dự án đang làm việc (Khách hàng, đối tác, các cấp quản lý, các thành viên làm việc trong nhóm và các nhân viên trong công ty). Chương trình sẽ cung cấp các trải nghiệm thực tế cho học viên để có thể tham gia làm việc tại bất kỳ Công ty phần mềm nào, sẵn sàng làm việc ngay mà không cần phải đào tạo hay bổ sung kiến thức cũng như các kỹ năng chuyên ngành.
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ đạt được các kiến thức và kỹ năng:
 • Thực hành coding, frameworks, design parttens
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Làm báo cáo trong dự án
 • Thực hành các kỹ năng mềm trong dự án
 • Kinh nghiệm làm việc trong dự án thực
 • Kinh nghiệm phỏng vấn xin việc
 • Nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành
 • ... và nhiều kiến thức, kinh nghiệm phục vụ cho công việc sau này
 
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 
 
 • Sinh viên CNTT năm 3, năm 4 các trường Đại Học
 • Sinh viên đã tốt nghiệp
 • Đội ngũ Fresher tại các công ty phần mềm
 
THỜI LƯỢNG: Thời gian đào tạo và làm dự án 3,5 tháng; 3 buổi/tuần; 4 giờ/buổi
 
 
NỘI DUNG KHÓA HỌC 
 
 1. Kiến thức chung
 • Presentation skill
 • Time management
 • Communication skill
 • Problem solving
 • Teamwork skill
 • Creative thinking
 • Software development process
 • Roles in software projects
 • Technical stacks, frameworks
 • Testing process
 • Defect tracking tool
 • Source control
 • Document templates used in project
 1. Đào tạo kỹ năng phục vụ dự án 
 • JavaScript language
 • JavaScript libraries
 • .NET Framework Introduction (Latest)
 • Developing Web app with ASP.NET/MVC
 • Developing Desktop application with WPF
 • Develop SOA with WCF
 • Java Programming Language
 • J2SE Components
 • J2EE Components
 • Java Frameworks
 • Project Management Tools
 • PHP Script language
 • MVC Framework
 • Database – Oracle
 • Database – MSSQL
 • Database – MySQL
 • Database – PostgreSQL
 • Server – Tomcat
 • Server - Apache (Httpd)
 • Server – Jboss
 • Server – IIS
 1.  Làm dự án thực tế theo mô hình Scrum 

 

 
Chia làm 4 sprint, mỗi sprint 2 tuần làm việc 

Sprint 1: Trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để bắt đầu 1 dự án:

 • Giới thiệu mô hình SCRUM

 • Framework và các ứng dụng

 • Thực hành các kỹ năng mềm:Presentation, time management, communication, problem sloving, temwork, creative thinking

 • Qui trình Testing

 • Các công cụ: Jira, Scrum tools,

 • Tổng kết

Từ sprint 2 đến sprint 4:

 • Thực hiện công việc giống nhau cho mỗi Sprint như sau:

 • Lập kế hoạch cho Sprint

 • Báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày

 • Thảo luận, giải quyết các vấn đề kỹ thuật

 • Làm việc để hoàn tất dự án và giải quyết các tồn đọng

 • Đánh giá lại việc làm của Sprint

 • Tổng kết

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: 8/12 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters