Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Querying Data with Transact-SQL

 QUERYING DATA WITH TRANSACT-SQL

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Mục đích chính của khóa học 3 ngày có giảng viên hướng dẫn này là để cung cấp cho học viên một sự hiểu biết tốt về ngôn ngữ Transact-SQL được sử dụng bởi tất cả các quy tắc SQL Server có liên quan; cụ thể là, Quản trị Cơ sở dữ liệu, và Phát triển Cơ sở dữ liệu Kinh doanh thông minh. Như vậy, các đối tượng mục tiêu chính cho khóa học này là: những nhà quản trị cơ sở dữ liệu, những nhà hát triển cơ sở dữ liệu và các chuyên gia BI.

 

Khóa học sẽ rất phù hợp với những người sử dụng điện SQL - người không nhất thiết tập trung vào cơ sở dữ liệu; cụ thể là, những người viết báo cáo, các nhà phân tích kinh doanh và phát triển ứng dụng khách.

 

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Mô tả những kiến trúc và nội dung căn bản của  Microsoft SQL Server 2016.
 • Hiểu được sự giống nhau và khác nhau giữa Transact-SQL và những ngôn ngữ máy tính khác.
 • Viết được truy vấn SELECT
 • Truy vấn nhiều bảng
 • Phân loại và lọc dữ liệu
 • Mô tả công dụng của các loại dữ liệu trong SQL Server
 • Sửa đổi dữ liệu bằng cách dùng Transact-SQL
 • Sử dụng tích hợp chức năng
 • Nhóm và tổng hợp dữ liệu
 • Sử dụng truy vấn con
 • Sử dụng các bảng biểu
 • Sử dụng bộ điều hành
 • Sử dụng chức năng xếp hạng cửa sổ, bù đắp và tổng hợp
 • Thực hiện pivoting và bộ nhóm
 • Thực hiện các thủ tục lưu trữ
 • Lập chương trình với T-SQL
 • Thực hiện xử lý lỗi
 • Thực hiện chuyển giao

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Trước khi tham gia vào khóa học này, học viên phải:

 • Có được kiến thức thực tiễn về cơ sở dữ liệu có liên quan.
 • Có kiến thức căn bản về hệ thống vận hành và những chức năng chính của nó.

 

THỜI LƯỢNG: 24 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2016

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio

Lab : Working with SQL Server 2016 Tools

Module 2: Introduction to T-SQL Querying

 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements

Lab : Introduction to Transact-SQL Querying

Module 3: Writing SELECT Queries

 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions

Lab : Writing Basic SELECT Statements

Module 4: Querying Multiple Tables

 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins

Lab : Querying Multiple Tables

Module 5: Sorting and Filtering Data

 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options
 • Working with Unknown Values

Lab : Sorting and Filtering Data

Module 6: Working with SQL Server 2016 Data Types

 • Introducing SQL Server 2016 Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data

Lab : Working with SQL Server 2016 Data Types

Module 7: Using DML to Modify Data

 • Inserting Data
 • Modifying and Deleting Data

Lab : Using DML to Modify Data

Module 8: Using Built-In Functions

 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL

Lab : Using Built-In Functions

Module 9: Grouping and Aggregating Data

 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING

Lab : Grouping and Aggregating Data

Module 10: Using Subqueries

 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries

Lab : Using Subqueries

Module 11: Using Set Operators

 • Writing Queries with the UNION Operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY

Lab : Using SET Operators

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters