Trang chủ > Chương trình đào tạo Microsoft > Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center

 SERVER VIRTUALIZATION WITH

WINDOWS SERVER HYPER-V AND SYSTEM CENTER

 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học năm ngày này sẽ cung cấp cho bạn những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế và thực hiện các giải pháp Microsoft Server Virtualization sử dụng Hyper-V và System Center.

 

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có khả năng:

 • Đánh giá nhu cầu ảo hóa của một tổ chức và lập kế hoạch cho việc ảo hóa Server.
 • Cài đặt và cấu hình vai trò của Hyper-V.
 • Tạo máy ảo, tạo và quản lý ổ đĩa cứng ảo và làm việc với snapshots..
 • Tạo và cấu hình mạng máy ảo trong môi trường Hyper-V.
 • Thực hiện những chuyển động của máy ảo và Hyper-V Replica.
 • Cung cấp tínhkhả dụng cao cho môi trường Hyper-V bằng cách thực hiện failover clustering.
 • Quản lý môi trường ảo bằng cách sử dụng System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
 • Quản lý cơ sở hạ tầng mạng và kho lưu trữ trong Virtual Machine Manager.
 • Cấu hình và quản lý thư viện ảo Machine Manager và các đối tượng thư viện..
 • Tạo và quản lý các máy ảo bằng cách sử dụng Virtual Machine Manager.
 • Tạo và quản lý đám mây bằng cách sử dụng System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
 • Tạo và quản lý các dịch vụ trong hệ thống Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
 • Bảo vệ cơ sở hạ tầng ảo hóa bằng cách sử dụng Windows Server Backup và Data Protection Manager.


CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải có:

 • Hiểu biếtvề TCP / IP và các khái niệm mạng máy tính
 • Hiểu biết về những công nghệ và các khái niệm lưu trữ khác nhau
 • Khả năng làm việc trong một nhóm/ nhóm ảo

Hiểu biết về Windows PowerShell®

 

THỜI LƯỢNG: 40 Giờ

CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn tất khóa học do SmartPro cấp.
 
NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: Evaluating the Environment for Virtualization

 • Overview of Microsoft Virtualization
 • Overview of System Center 2012 R2 Components
 • Evaluating Current Environment for Virtualization
 • Extending Virtualization to the Cloud Environment

Lab : Evaluating the Environment for Virtualization

Module 2: Installing and Configuring the Hyper-V Role

 • Installing the Hyper-V Role
 • Managing Hyper-V
 • Configuring Hyper-V Settings
 • Hyper-V Host Storage and Networking

Lab : Installing and Configuring the Hyper-V Role

Module 3: Creating and Managing Virtual Hard Disks, Virtual Machines, and Checkpoints

 • Creating and Configuring Virtual Hard Disks
 • Creating and Configuring Virtual Machines
 • Installing and Importing Virtual Machines
 • Managing Virtual Machine Checkpoints
 • Monitoring Hyper-V
 • Designing Virtual Machines for Server Roles and Services

Lab : Creating and Managing Virtual Hard Disks and Virtual Machines

Lab : Creating and Managing Checkpoints and Monitoring Hyper-V

Module 4: Creating and Configuring Virtual Machine Networks

 • Creating and Using Hyper-V Virtual Switches
 • Advanced Hyper-V Networking Features
 • Configuring and Using Hyper-V Network Virtualization

Lab : Creating and Using Hyper-V Virtual Switches

Lab : Creating and Using Advanced Virtual Switch Features

Lab : Configuring and Testing Hyper-V Network Virtualization

Module 5: Virtual Machine Movement and Hyper-V Replica

 • Providing High Availability and Redundancy for Virtualization
 • Implementing Virtual Machine Movement
 • Implementing and Managing Hyper-V Replica

Lab : Moving Virtual Machine and Configuring Constrained Delegation

Lab : Configuring and Using Hyper-V Replica

Module 6: Implementing Failover Clustering with Hyper-V

 • Overview of Failover Clustering
 • Configuring and Using Shared Storage
 • Implementing and Managing Failover Clustering with Hyper-V

Lab : Implementing Failover Clustering with Hyper-V

Module 7: Installing and Configuring System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • Integrating System Center and Server Virtualization
 • Overview of VMM
 • Installing VMM
 • Adding Hosts and Managing Host Groups

Lab : Installing and Configuring System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Module 8: Managing the Networking and Storage Infrastructure in System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • Managing Networking Infrastructure
 • Managing Storage Infrastructure 
 • Managing Infrastructure Updates

Lab : Network Infrastructure Management

Lab : Managing Infrastructure Storage

Lab : Infrastructure Updates Management

Module 9: Creating and Managing Virtual Machines by Using Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • Virtual Machine Management Tasks in VMM
 • Creating, Cloning, and Converting Virtual Machines
 • Overview of Virtual Machine Updating

Lab : Creating and Managing Virtual Machines by Using System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Module 10: Configuring and Managing the Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager Library and Library Objects

 • Overview of the Virtual Machine Manager Library
 • Working With Profiles and Templates

Lab : Configuring and Managing the Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager Library and Library Objects

Module 11: Managing Clouds in Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

 • Introduction to Clouds
 • Creating and Managing a Cloud  
 • Working With User Roles in Virtual Machine Manager

Lab : Managing Clouds in Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Module 12: Managing Services in Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager and App Controller

 • Understanding Services in VMM
 • Creating and Managing Services in VMM
 • Using App Controller

Lab : Managing Services in System Center 2012 R2 VMM and App Controller

Module 13: Protecting and Monitoring Virtualization Infrastructure

 • Overview of Backup and Restore Options for Virtual Machines
 • Protecting Virtualization Infrastructure by Using DPM
 • Using Operations Manager for Monitoring and Reporting
 • Integrating VMM with Operations Manager

Lab : Monitoring and Reporting Virtualization Infrastructure

 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters