Trang chủ > Các chương trình đào tạo khác > Xây dựng và quản trị thông tin website

XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ THÔNG TIN

TRÊN WEBSITE CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

 
 
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 

Nâng cao chất lượng xây dựng nội dung thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố, quận huyện và cơ quan sở ban ngành địa phương theo yêu cầu của Nghị định 43/2001/NĐ-CP ngày 13/6/20012 về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
Nâng cao chất lượng thiết kế và phát triển các dịch vụ công trực tuyến theo từng 4 mức độ dịch vụ trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố, quận huyện và cơ quan sở ban ngành địa phương theo yêu cầu của Nghị định 43/2001/NĐ-CP ngày 13/6/20012 về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

 

Nâng cao hiệu quả công tác quản trị nội dung và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố, quận huyện và cơ quan sở ban ngành địa phương.
Nâng cao chỉ số cạnh tranh của địa phương thông qua việc nâng cao chất lượng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của địa phương trên môi trường website.


ĐỐI TƯỢNG THAM GIA


Lãnh đạo UBND cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, lãnh đạo các sở ban ngành quan tâm đến vấn đề phát triển chất lượng thông tin website và dịch vụ công của chính quyền địa phương.
Chuyên viên và cán bộ kỹ thuật các bộ phận trực tiếp làm công tác quản trị và biên tập nội dung, phát triển và quản lý dịch vụ website của cổng thông tin địa phương hoặc cơ quan sở ban ngành.

THỜI LƯỢNG: 24 giờ


PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 

Thuyết giảng ngắn, thảo luận mở và với hơn 50% thời lượng thực hành theo các tình huống thực tế

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC


Thực trạng chất lượng thông tin và dịch vụ của các website địa phương

 • Cơ cấu nội dung thông tin phổ biến trên website địa phương
 • Mức độ cung cấp dịch vụ trực tuyến trên website địa phương
 • Những hạn chế phổ biến trên website địa phương
 • Thực trạng về người dùng website địa phương
 • Nghị định 43/2001/NĐ-CP ngày 13/6/20012 về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Chiến lược và giải pháp nâng cao chất lượng thông tin và dịch vụ website địa phương
 • Chiến lược và giải pháp về nội dung
 • Chiến lược và giải pháp về dịch vụ
 • Chiến lược và giải pháp về người dùng
 • Chiến lược và giải pháp về quản trị
Các mô hình tổ chức nội dung và giao diện website địa phương
 • Mô hình “khung logic”
 • Mô hình “định hướng người dùng”
 • Mô hình “định hướng dịch vụ”
Thiết kế và triển khai dịch vụ công trực tuyến trên website địa phương
 • Nhận diện các dịch vụ công trực tuyến có khả năng triển khai qua website
 • Nhận diện, đánh giá các rào cản triển khai dịch vụ công trực tuyến trên website địa phương và giải pháp tháo gỡ
 • Phân tích các mô hình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên website địa phương
 • Lập kế hoạch triển khai một số dịch vụ công trực tuyến trên website địa phương
Một số vấn đề về tổ chức quản trị website địa phương
 • Quản trị các luồng thông tin
 • Quản trị công tác biên tập
 • Quản trị giao diện website
 • Quản trị người dùng website
Biên tập tin bài trên website địa phương
 • Biên tập tin tức trên website địa phương
 • Các kiểu bài viết chính trên website địa phương
 • Những khía cạnh PR công quyền trên tin bài website địa phương 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: 8/12 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters