Trang chủ > Lịch Khai Giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời gian
QUẢN TRỊ, THIẾT KẾ DATA CENTER CỦA EPI - SMARTPRO LÀ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN
Certified Data Center Professional - CDCP 27/08/2018 Full 2 days 08:00-17:00
Certified Data Center Professional - CDCP 10/08/2018 Full 2 days 08:00-17:00
Certified Data Center Specialist - CDCS  10/10/2018 Full 3 days 08:00-17:00
Certified Data Center Facilities Operations Manager - CDFOM 29/08/2018 Full 3 days 08:00-17:00
Certified Data Centre Risk Professional - CDRP  06/08/2018 Full 2 days 08:00-17:00
Certified Data Center Migration Specialist - CDMS 25/10/2018 Full 2 days 08:00-17:00
CITP® - Certified IT Professional  19/11/2018 Full 2 days 08:00-17:00
CITS® – Certified IT Specialist  26/11/2018 Full 3 days 08:00-17:00
Qúy khách có nhu cầu đào tạo bất kỳ về Data Center, vui lòng liên hệ 0943 33 88 46 hoặc sales@smartpro.vn

BẢO MẬT, AN TOÀN THÔNG TIN CỦA EC-COUNCIL – SMARTPRO LÀ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN

CEH  

30/07/2018

Tối 2, 4, 6

18:00-21:00

CHFI V9 - Computer Hacking Forensic Investigation 

14/07/2018

Thứ 7 hàng tuần

08:00-17:00

ECSA v9 - EC-Council Certified Security Analyst 23/07/2018 Full 5 days 08:00-17:00
COMPTIA – SMARTPRO LÀ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN
CompTIA Security+ (SYO-501)  17/07/2018 Tối 3, 5 18:00-21:00
QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE - SMARTPRO LÀ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN CỦA ORACLE
ORACLE 11G
Oracle Database: Introduction to SQL  30/07/2018 Tối 2, 4, 6 18:00-21:00
Oracle Database 11g: Administration Workshop I   28/07/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Oracle Database 11g. Administration Workshop II  25/08/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Oracle Database 11g: Performance Tuning DBA 27/08/2018 Tối 2, 4, 6 18:00-21:00
ORACLE 12C

Oracle Database 12c. Administration Workshop

30/07/2018

Tối 2, 4, 6

18:00-21:00

Oracle Database 12c: Backup and Recovery 17/07/2018 Tối 3, 5 18:00-21:00
Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture 04/08/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00

QUẢN LÝ CNTT 

IT Helpdesk  18/08/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
ITIL Foundation V3  04/08/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
ITIL  Intermediate Level Quý khách có nhu cầu đào tạo về ITIL Intermediate Level, vui lòng liên hệ 0943 33 88 46 hoặc sales@smartpro.vn
TOGAF 9.1 30/07/2018 Tối 2, 4, 6 18:00-21:00
Quản lý dự án PMP   21/07/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Phân tích Thiết kế Hệ thống Thông tin  16/07/2018 Tối 2, 4, 6 18:00-21:00
CISSP Certified Information Systems Security Professional 31/07/2018 Tối 3, 5 18:00-21:00
CÔNG NGHỆ MỚI  
AI:
- Data Science with Python
- Machine Learning
- Deep Learning With TensorFlow
Quý khách có nhu cầu đào tạo về các chương trình đào tạo AI, Big Data, Data Science, vui lòng liên hệ 0943 33 88 46 hoặc sales@smartpro.vn
Big Data intergrated with Data Science:
- Data Science Certification Training - R Programming
- Big Data Hadoop and Spark Developer Certification Training
- Tableau Desktop 10 Qualified Associate Training
MICROSOFT SQL SERVER
Querying Microsoft SQL Server 2014 23/07/2018 Tối 2, 4, 6 18:00-21:00
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014 21/07/2018 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2014 16/07/2018 Tối 2, 4, 6 18:00-21:00
Analyzing Data with Power BI 28/07/2018 Tối 2, 4, 6 18:00-21:00
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Juniper Networks Certified Associate - Junos (JNCIA-Junos) 30/07/2018 Tối 2, 4, 6 18:00-21:00
Interconnecting Cisco Networking Devices Accelerated (CCNAX)  24/07/2018 Tối 3, 5 18:00-21:00
VMware vSphere: Install, Configure, Manage 30/07/2018 Tối 2, 4, 6 18:00-21:00

 

Các chương trình đào tạo khác, Quý khách vui lòng vui lòng liên hệ 0943 33 88 46 hoặc sales@smartpro.vn

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: Nhà 40, ngõ 210 Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba đình, Hà nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters