Trang chủ > Lịch Khai Giảng

 

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời gian
QUẢN TRỊ, THIẾT KẾ DATA CENTER CỦA EPI - SMARTPRO LÀ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN
Certified Data Centre Professional- CDCP (VILT) 18/09/2017 18-19/09/2017 9.00AM - 5.00PM
Certified Data Center Specialist – CDCS (VILT) 20/09/2017 20-21-22/09/2017 9.00AM - 5.00PM
Certified Data Center Migration Specialist - CDMS (VILT) 30/10/2017 30-31/10/2017 9:00am – 5:00pm
Certified Data Center Facilities Operations Manager - CDFOM (VILT) Contact SmartPro 9.00AM - 5.00PM
Qúy khách có nhu cầu đào tạo bất kỳ về Data Center, vui lòng liên hệ 0908 693 962 hoặc sales@smartpro.vn
QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE - SMARTPRO LÀ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN CỦA ORACLE
Oracle Database 11g. Introduction to SQL

19/09/2017

14/10/2017

Tối 3, 5

Thứ 7 hàng tuần

17:30-21:30

8:00-17:00

Oracle Database 11g: Administration Workshop I 

02/10/2017

14/10/2017

Tối 2,4,6

Thứ 7 hàng tuần

17:30-21:30

08:00-17:00

Oracle Database 11g. Administration Workshop II

19/09/2017

Tối 3, 5 17:30-21:30
Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse

26/09/2017

Tối 3, 5

17:30-21:30

Oracle Database 11g: Performance Tuning DBA 30/09/2017 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Oracle Database 12c: Introduction to SQL 10/10/2017 Tối 3, 5 17:30-21:30
Oracle Database 12c: Program with PL/SQL 17/10/2017 Tối 3, 5 17:30-21:30
Oracle Database 12c. Administration Workshop

25/09/2017

Tối 3, 5

17:30-21:30

Oracle Database 12c: RAC Administration 09/09/2017 Thứ 7 hàng tuần 8:00-17:00
QUẢN LÝ CNTT 
Quản lý dự án PMP

21/10/2017

Thứ 7 hàng tuần

08:00-17:00

Business Analysis Professional 28/10/2017 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
COBIT 5 Foundation

25/09/2017

Tối 2, 4, 6

17:30-21:30

TOGAF 9.1 03/10/2017 Tối 3, 5 17:30-21:30
IT Helpdesk

14/10/2017

Thứ 7 hàng tuần

08:00-17:00

Advanced IT Helpdesk 12/09/2017 Tối 3, 5 17:30-21:30
ITIL Foundation V3 

24/09/2017

Chủ nhật hàng tuần

08:00-17:00

ITIL  Intermediate Level Quý khách có nhu cầu đào tạo về ITIL Intermediate Level, vui lòng liên hệ 0908 693 962 hoặc sales@smartpro.vn
BẢO MẬT, AN TOÀN THÔNG TIN
“Hacker mũ trắng” CEHv9

16/10/2017

Tối 2, 4, 6 17:30-21:30
Chuyên gia CISSP 11/09/2017 Thứ 7 hàng tuần 17:30-21:30
CHFI v9 21/10/2017 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
QUẢN TRỊ MICROSOFT SQL SERVER 2014
Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases 16/10/2017 Tối 2, 4, 6 17:30-21:30
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014 09/09/2017 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Designing Business  Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 28/10/2017 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 17/09/2017 Chủ nhật hàng tuần 8:00-17:00
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Juniper Networks Certified Associate - Junos 05/09/2017 05/09 - 08/09/2017 8:00-17:00
Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions 30/09/2017 Thứ 7 hàng tuần 8:00-17:30
Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center 17/09/2017 Chủ nhật hàng tuần 08:00-17:00
Installing and Configuring Windows Server 2012 14/10/2017 Thứ 7 hàng tuần 8:00-17:00
Administering Windows Server 2014 26/09/2017 Tối 3, 5 17:30-21:30
Linux Professional Institute 101 05/09/2017 Tối 3, 5 17:30-21:30
Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

30/09/2017

Thứ 7 hàng tuần

8:00-17:00

VMware vSphere : Optimize and Scale [V6.5] 09/10/2017 Tối 2, 4, 6 17:30-21:30
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] 19/09/2017 Tối 3, 5 18:00-21:00
Quản trị mạng - CCNA 21/09/2017 Tối 3, 5 18:00-21:00

 

Các chương trình đào tạo khác, Quý khách vui lòng vui lòng liên hệ 0908 693 962 hoặc sales@smartpro.vn
 

 

EpI Oracle Corp HEAT PMI IT Service Management ICS 2 Microsoft Inc Cisco Corp

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: 8/12 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters