Trang chủ > Lịch Khai Giảng

 

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời gian
QUẢN TRỊ, THIẾT KẾ DATA CENTER CỦA EPI - SMARTPRO LÀ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN
Certified Data Center Risk Professional - CDRP (VILT) 27/11/2017 27-28/11/2017 9.00AM - 5.00PM
Certified Data Center Migration Specialist – CDMS (VILT) 26/02/2017 26-27/02/2018 9.00AM - 5.00PM
Certified Data Center Professional - CDCP (VILT) 19/03/2018 19-20/03/2018 9:00am – 5:00pm
Certified Data Center Facilities Operations Manager - CDFOM (VILT) Contact SmartPro 9.00AM - 5.00PM
Qúy khách có nhu cầu đào tạo bất kỳ về Data Center, vui lòng liên hệ 0908 693 962 hoặc sales@smartpro.vn
BẢO MẬT, AN TOÀN THÔNG TIN CỦA EC-COUNCIL – SMARTPRO LÀ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN
“Hacker mũ trắng” CEHv9

20/11/2017

27/11/2017

Tối 2, 4, 6

27/11 - 01/12/2017

17:30-21:30

08:00-17:00

CHFI v9

18/11/2017

5/12/2017

Thứ 7 hàng tuần

Tối 3, 5

08:00-17:00

17:30-21:30

QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE - SMARTPRO LÀ ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ỦY QUYỀN CỦA ORACLE

Oracle Database 11g. Introduction to SQL 

20/11/2017

Tối 2, 4, 6

17:30-21:30

Oracle Database 11g: Administration Workshop I 

09/12/2017

Thứ 7 hàng tuần

8:00-17:00

Oracle Database 11g. Administration Workshop II

04/11/2017

Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Oracle Database 11g: Performance Tuning DBA

25/11/2017

Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Oracle Data Integrator 11g: Integration and Administration 16/12/2017 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Oracle Database 12c: Introduction to SQL 04/12/2017 Tối 2, 4, 6 17:30-21:30
Oracle Database 12c: Program with PL/SQL 11/11/2017 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00

Oracle Database 12c. Administration Workshop

19/11/2017

05/12/2017

Chủ nhật

Thứ 3, 5

17:30-21:30

08:00-17:00

Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop 28/11/2017 28, 30, 31/11/2017 08:00-17:00
QUẢN LÝ CNTT 
Quản lý dự án PMP

11/11/2017

Thứ 7 hàng tuần

08:00-17:00

Business Analysis Professional 18/11/2017 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
COBIT 5 Foundation

11/12/2017

Tối 2, 4, 6

17:30-21:30

TOGAF 9.1 28/11/2017 Tối 3, 5 17:30-21:30
IT Helpdesk

05/12/2017

Tối 3, 5

08:00-17:00

ITIL Foundation V3 

13/11/2017

Tối 2, 4, 6

17:30-21:30

ITIL  Intermediate Level Quý khách có nhu cầu đào tạo về ITIL Intermediate Level, vui lòng liên hệ 0908 693 962 hoặc sales@smartpro.vn
QUẢN TRỊ MICROSOFT SQL SERVER 2014
Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases 18/12/2017 Tối 2, 4, 6 17:30-21:30
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014 04/11/2017  Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 13/11/2017 Tối 2, 4, 6 17:30-21:30
Designing and Implementing a Server Infrastructure  25/11/2017 Thứ 7 hàng tuần 08:00-17:00
Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2014 12/11/2017 Chủ nhật 08:00-17:00
Analyzing Data with  Power BI 7/11/2017 Tối 3, 5 17:30-21:30
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
CISSP 2/12/2017 Thứ 7 hàng tuần 8:00-17:00
Installing and Configuring Windows 
Server 2012
21/11/2017 Tối 3, 5 17:30-21:30

Implementing an Advanced Server Infrastructure

07/11/2017 Tối 3, 5 17:30-21:30
Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions 11/11/2017 Thứ 7 hàng tuần 8:00-17:30

Administering Windows Server 2014

07/12/2017 Tối 3, 5 17:30-21:30

Linux Professional Institute 101

14/11/2017 Tối 3, 5 17:30-21:30
Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

16/12/2017

Thứ 7 hàng tuần

8:00-17:00

VMware vSphere : Optimize and Scale [V6.5]

14/11/2017 Tối 3, 5 17:30-21:30

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5]

20/11/2017 Tối 2, 4, 6 18:00-21:00

Quản trị mạng - CCNA

01/11/2017 Tối 2, 4, 6 17:30-21:30

 

Các chương trình đào tạo khác, Quý khách vui lòng vui lòng liên hệ 0908 693 962 hoặc sales@smartpro.vn
 

 

Địa chỉ: Lầu 6, toà nhà Thiên Sơn, 5-7-9 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Quận 3, TP.HCM

Tel: (028) 39 333 376 - Fax: (028) 39 30 6767

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

Chi nhánh: 8/12 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (024) 37620196

Email: tuvan@smartpro.vn, sales@smartpro.vn

web counters