Information Technology Infrastructure Library Foundation Version 4

THỜI LƯỢNG: 3 ngày (~24 giờ)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Khóa học ITIL 4 là phiên bản mới nhất của khung ITIL, được thiết kế cung cấp nhiều hơn về quan điểm thực tế cho vòng đời ITIL với các thực tiễn tốt nhất từ các nền tảng bổ sung khác như Agile, DevOps và Learn. Khóa học ITIL 4 Foundation được thiết kế để giới thiệu cho các học viên về việc quản lý các dịch vụ hỗ trợ CNTT hiện đại và các khái niệm chính về kiến trúc dịch vụ.
 • Khóa học này giúp học viên hiểu về ITIL 4 bao gồm ngôn ngữ chung và các khái niệm chính, vòng đời dịch vụ, cách các giai đoạn vòng đời được liên kết, các quy trình liên quan và thực tiễn tốt nhất để cải thiện công việc và công việc của tổ chức.
 • Khóa học cung cấp các khái niệm cần thiết trong khung quản lý dịch vụ để hỗ trợ các học viên chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế ITIL 4 Foundation.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu các khái niệm, nguyên tắc chính và mô hình quy trình cần thiết để có thể vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế ITIL 4 Foundation.
 • Hiểu cách áp dụng các nguyên tắc ITIL để có thể giúp một cá nhân hiểu và áp dụng quản lý dịch vụ CNTT trong tổ chức của họ.
 • Hiểu cách cải thiện trải nghiệm của khách hàng và hiệu quả của ITSM với sự trợ giúp của các công cụ và kỹ thuật ITIL
 • Hiểu rõ mục tiêu và điều khoản chính của 15 ITIL Practices
 • Thực hành thực tế để có thể triển khai các dịch vụ IT

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Chứng chỉ ITIL là một trong những yêu cầu chính đối với các chuyên gia muốn tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của khung ITIL để nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ CNTT cho doanh nghiệp của mình. Chứng chỉ này cũng là một trong những bằng cấp được đánh giá cao nhất trong hồ sơ của bất kỳ chuyên gia ITSM nào.
 • Khóa học ITIL 4 Foundation này phù hợp nhất cho:
  • IT Managers/ IT Architects
  • IT audit managers
  • IT planners and consultants
  • System Administrators and Analysts
  • Business Operations Manager, Database Administrators
  • Process Owners, Practitioners
  • Service Delivery Professional, Quality Analyst
  • CIOs, CTOs, IT Directors

CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)