ITIL Service Offerings and Agreements

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • ITIL® Intermediate Service Offerings and Agreements (SOA) là một trong các modules của chương trình ITIL® Service Capability modules. Nó tập trung vào các ứng dụng thực tiễn của các bài thực hành SOA cho phép quản lý danh mục đầu tư, cấp độ dịch vụ,  danh mục dịch vụ, yêu cầu, nhà cung cấp và tài chính.
 • SOA nhằm giúp các tổ chức và các chuyên gia nắm rõ cách thức 5 giai đoạn của ITIL Lifecycle (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation và Continual Service Improvement) có thể mang lại các giá trị cho các tổ chức và dự án. Nó cũng cung cấp các hướng dẫn về cách các dịch vụ được cung cấp có thể được triển khai nhằm hỗ trợ cả nhu cầu kinh doanh và của khách hàng.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Áp dụng các bài thực hành SOA nhằm quản lý danh mục đầu tư, cấp độ dịch vụ,  danh mục dịch vụ, yêu cầu, nhà cung cấp và tài chính.
 • Xác định cách thức 5 giai đoạn của ITIL Lifecycle (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation và Continual Service Improvement) có thể mang lại các giá trị cho các tổ chức và dự án.
 • Xác định cách các dịch vụ được cung cấp có thể được triển khai nhằm hỗ trợ cả nhu cầu kinh doanh và của khách hàng.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các đối tượng với các vai trò sau đây có thể tham gia khóa học:

 • Quản lý CNTT
 • Quản lý tài chính CNTT
 • Quản lý hiệu suất
 • Quản lý cấp độ dịch vụ
 • Quản lý tính liên tục trong kinh doanh
 • Quản lý danh mục đầu tư dịch vụ
 • Quản lý quan hệ nhà cung cấp

BÀI THI VÀ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

Để đủ điều kiện tham gia bài thi lấy chứng chỉ quốc tế, học viên phải:

 • Có ít nhất 30 giờ đào tạo trên lớp hoặc e-learning tại một trung tâm đào tạo được ủy quyền
 • Có chứng chỉ ITIL Foundation thuộc mảng IT Service Management
 • Hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT cũng sẽ giúp ít cho học viên.

Ngoài ra, học viên cũng nên dành thời gian xem qua tài liệu và các ấn bản ITIL Service Design để chuẩn bị tốt hơn cho bài thi, đặc biệt là Chương 2: Service Management như là một cách để luyện tập.

CHNG NHN

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn tất khóa học theo quy định của SmartPro.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Xem thêm
TRUNG TÂM KHẢO THÍ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)