ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: smartpro.vn smartpro.vn
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: smartpro.vn
smartpro.vn

GIỚI THIỆU

Sự gián đoạn do đại dịch covid đã ảnh hưởng đến xu hướng thị trường và hành vi tiêu dùng của khách hàng đang thay đổi nhanh chóng trên toàn thế giới. Tất cả các lĩnh vực công nghiệp đều phải đương đầu với những thách thức to lớn và sự cạnh tranh gay gắt, và lĩnh vực sản xuất cũng không ngoại lệ.

Chương trình Hội thảo Chuyển đổi số lĩnh vực sản suất với sự tư vấn và đào tạo của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số hướng đến mục tiêu phác họa bức tranh toàn cảnh về Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất đặc biệt tại các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất… Từ đó thành hình tư duy sự thay đổi, thiết lập chiến lược ưu tiên, phác thảo bản đồ số hóa doanh nghiệp,...

"HỘI THẢO CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT" chủ đề Sản xuất Thông minh nằm trong khuôn khổ chương trình "Phát triển doanh nghiệp số - Go Digital" được tổ chức bởi Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP. HCM - HBA và Liên Minh chuyển đổi số DTS, và được thực hiện bởi Công ty Tư vấn và Đào tạo SmartPro cùng với sự cố vấn, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

smartpro.vn Lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn các KCX, KCN, KCNC tại TP.HCM.

smartpro.vn CEO, ban lãnh đạo điều hành, nhà quản trị - chiến lược doanh nghiệp.

smartpro.vn Người chịu trách nhiệm cao nhất về công nghệ của doanh nghiệp (CTO, CIO, trưởng bộ phận chuyển đổi số)

smartpro.vn Cá nhân quan tâm và muốn đi sâu về chiến lược triển khai Chuyển đổi số tại doanh nghiệp

LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian dự kiến Chương trình
8:00 - 8:30 Ổn định - Phát biểu Khai mạc
8:30 - 9:00 Mô hình nhà máy thông minh
Lộ trình xây dựng một nhà máy trở nên thông minh và hiệu quả
9:00 - 9:20 Tự động hóa nhà máy trong bối cảnh công nghiệp 4.0
9:20 - 9:40 Giải lao
Thảo luận & Kết nối
9:40 - 10:10 Mô hình hợp tác theo hướng dữ liệu – Xu hướng mới trong chuyển đổi số trong sản xuất
10:10 - 10:30 Quản lý sản xuất thông minh – Từ chiến lược đến thực thi
10:30 - 11:30 Hỏi đáp
Thảo luận

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ SẢN XUẤT

smartpro.vn

Vũ Đăng Chu

ThS Điều khiển & Tự động hóa

Chuyên gia Chuyển đổi số Sản xuất

Thành viên chính Đề tài cấp nhà nước “Tự động hóa quá trình sản xuất nhíp ô tô tiến tới xây dựng nhà máy thông minh (Smart factory)” thuộc Chương trình Đổi mới Công nghệ Quốc Gia.

Kinh nghiệm tư vấn - đào tạo CĐS cho các tổ chức, doanh nghiệp như: Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam; Phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) khảo sát, đánh giá, tư vấn lộ trình chuyển đổi số cho một số doanh nghiệp sản xuất. Chương trình do Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tài trợ;...

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ SẢN XUẤT

 • smartpro.vn

  Hội thảo “Chuyển đổi
  số lĩnh vực sản xuất”

  Đăng ký tư vấn tại đây

 • smartpro.vn

  Khóa học “Lãnh Đạo
  Chuyển đổi Kỹ thuật số”

  Đăng ký tư vấn tại đây

 • smartpro.vn

  Khóa học “Lập Kế hoạch
  Chiến lược Kỹ thuật số”

  Đăng ký tư vấn tại đây

 • smartpro.vn

  Khóa học “Triển khai Chuyển
  đổi Kỹ thuật số”

  Đăng ký tư vấn tại đây

KHÁCH HÀNG

VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP SỐ - Go Digital

Go Digital là chương trình hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2024 dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp của TP.HCM có nhu cầu chuyển đổi số để tăng cường năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp và công nghệ chuyển đổi số và các doanh nghiệp có mối quan tâm đến hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất. Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của
Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM (HEPZA), phối hợp bởi Hiệp Hội Các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCMLiên Minh Chuyển đổi số DTS cùng các đối tác.

Thông tin chương trình: https://www.godigital.org.vn

Đăng ký tư vấn

03/06
08/07

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN