Quản lý tài sản của tổ chức ở một góc nhìn mới và tương lai

Ivanti Neurons for ITAM, với khả năng hiển thị toàn diện về tài sản phần cứng và phần mềm, cho phép tổ chức tối ưu hóa chi phí và cải thiện sự hiệu quả trong toàn bộ vòng đời của tài sản.

Theo dõi vòng đời

Quản lý tài sản trong suốt quá trình mua hàng và sử dụng, từ đặt hàng, thanh toán, đến nhận hàng, sử dụng và thanh lý.

Kiểm kê tài sản

Theo dõi thông tin chi tiết về tài sản, bao gồm các dữ liệu nhận dạng, trạng thái vòng đời, số lượng tồn kho, vị trí và thông tin bảo hành.

Danh mục sản phẩm

Hiển thị danh sách các dịch vụ cho người dùng liên quan đến việc cung cấp, bảo trì, quản lý tài sản nhằm tăng tốc quá trình cung cấp và hiệu quả dịch vụ, giúp giảm số lượng cuộc gọi thủ công đến người quản lý.

Hợp đồng quản lý chi phí và tài sản

Quản lý các quy trình liên quan đến chi phí và tính toán CNTT, dựa trên thời gian sử dụng và giá trị của tài sản. Xem và quản lý các hợp đồng một cách hiệu quả, từ đó đưa ra quyết định tiếp theo cho các cuộc đàm phán hợp đồng.

Quản lý tài sản thông qua quét mã vạch

Đẩy nhanh quá trình nhận và truy xuất dữ liệu tài sản để tìm kiếm, sửa đổi thông tin như một phần của quy trình theo dõi tài sản.

Quản lý nhà cung cấp

Lưu trữ thông tin nhà cung cấp và tổng hợp bảng điểm nhà cung cấp để đảm bảo việc quản lý các nhà cung cấp chiến lược một cách hiệu quả.

Báo cáo CNTT

Giao diện về dữ liệu tài sản CNTT tiện lợi và chi tiết phục vụ quá trình quản lý tài sản nhanh chóng.

LINK KẾT NỐI DÙNG THỬ CÔNG NGHỆ ITAM Servicedesk.smartpro.vn
LINK TẢI PHẦN MỀM ITAM (ON-PREMISE) Ivanti ITAM Software
LINK TÀI LIỆU SẢN PHẨM Document
Array
(
)