Quản lý sự cố

Giao diện dễ dàng cập nhật, chẩn đoán và khắc phục nhanh chóng các sự cố liên quan đến thiết bị, ứng dụng,… của tổ chức.

Quản lý yêu cầu

Giao diện quản lý dễ dàng cung cấp danh sách thông tin và các yêu cầu dịch vụ cho người dùng.

Quản lý thay đổi

Giảm thiểu (hoặc loại bỏ) các sự cố dịch vụ của tổ chức thông qua việc cải thiện đánh giá rủi ro và phối hợp thay đổi các lựa chọn dịch vụ.

Quản lý tri thức

Tạo kiến thức bằng các mẫu và giải pháp thông tin từ các yêu cầu đã được giải quyết trước đó.

Quản lý sự kiện

Nhanh chóng chẩn đoán, ghi lại và giải quyết các sự kiện bất ngờ của hệ thống.

Quản lý cấu hình

Quản lý các thông tin của thiết bị, hệ thống và dịch vụ trong suốt vòng đời của chúng.

Báo cáo và bảng chỉ số

Nhanh chóng nắm bắt thông tin chi tiết về tất cả các dịch vụ CNTT một cách kịp thời và tổng quan.

Quản lý cấp độ dịch vụ

Đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ được đo lường và thời gian cung cấp dịch vụ được rõ ràng.

LINK KẾT NỐI DÙNG THỬ CÔNG NGHỆ ITSM Servicedesk.smartpro.vn
LINK TẢI PHẦN MỀM ITSM (ON-PREMISE) Ivanti ITSM Software
LINK TÀI LIỆU SẢN PHẨM Document
Array
(
)