Dashboards

Giao diện theo dõi các bảng dữ liệu với thời gian thực tế được cập nhật thông tin liên tục.

Giao diện Tự phục vụ

Hỗ trợ giao diện để tìm kiếm, gửi hoặc kết nối của người dùng tự phục vụ đến bộ phận quản trị giải quyết nhu cầu.

Quản lý sự cố

Cải thiện khả năng quản lý sự cố CNTT và cải thiện quy trình khắc phục sự cố trở nên tự động, đơn giản và hiệu quả hơn

Danh mục dịch vụ CNTT

Cung cấp danh sách dịch vụ toàn diện, thân thiện với người dùng và hiệu quả quản lý cho người quản trị.

Hỗ trợ sử dụng phần mềm trên Mobile

Hỗ trợ sử dụng giải pháp mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị di động.

Báo cáo

Khả năng báo cáo cho phép bạn nhanh chóng xác định các dữ liệu, danh mục cần xem và đưa ra hướng cải thiện.

Quản lý cấp độ dịch vụ

Thiết lập các quy tắc thực hiện cam kết của người quản trị đối với doanh nghiệp bằng cách quản lý và mở rộng quy mô SLA.

Quản lý hợp đồng và giấy phép phần mềm

Có được khả năng hiển thị, quản lý và kiểm soát đầy đủ đối với giấy phép và hợp đồng phần mềm.

Quản lý cấu hình cơ sở dữ liệu (CMDB)

Quản lý, kiểm soát và có được cái nhìn toàn diện về cơ sở hạ tầng công nghệ của tổ chức.

Quản lý dịch vụ doanh nghiệp (ESM)

Tối ưu hóa quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của tổ chức bằng cách điều chỉnh các thực tiễn quản lý dịch vụ cho môi trường làm việc đang phát triển của bạn.

Quản lý thư viện kiến thức

Cung cấp cơ sở dữ liệu tổng hợp các bài viết và giải pháp để dễ dàng tham khảo cho các công việc của tổ chức.

Quản lý thay đổi

Áp dụng quy trình ITIL để thực hiện các thay đổi thuận tiện, rõ ràng và hiệu quả cho tổ chức.

Quản lý rủi ro CNTT

Với số lượng lớn các công nghệ liên quan đến tổ chức, các mối đe dọa bảo mật có thể đến từ nhiều góc độ khác nhau cần được quản lý và cảnh báo kịp thời.

Quản lý mua sắm CNTT

Thu thập, theo dõi tất cả các giao dịch mua và hợp đồng CNTT tại một giao diện.

Quản lý phát hành và triển khai

Áp dụng quy trình phát hành của ITIL để đảm bảo các quy trình thay đổi được phát hành đúng lịch.

Dịch vụ được tự động hoá

Tự động hóa các quy trình trong chiến lược quản lý dịch vụ giúp giảm chi phí và thời gian xử lý.

Trò chuyện tại giao diện tự phục vụ

Cung cấp cho người dùng khả năng tương tác ngay lập tức với các quản trị viên.

Array
(
)