Quản lý sự cố

Giải quyết các sự cố CNTT một cách liền mạch và đáp ứng tất cả SLA của tổ chức đúng hạn. Giảm thời gian ngừng hoạt động và quản lý toàn bộ vòng đời của sự cố.

Danh mục dịch vụ

Cung cấp danh mục dịch vụ với các quy trình công việc tùy chỉnh và quy trình tự động, đồng thời liên kết các nhiệm vụ và SLA thích hợp với các dịch vụ để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Quản lý quá trình cung cấp dịch vụ từ phê duyệt đến thực hiện yêu cầu hoàn thành.

Quản lý thay đổi

Lập kế hoạch, phân tích, đánh giá và thực hiện các thay đổi CNTT.

Quản lý phê duyệt trong quá trình thực hiện quy trình thay đổi.

Tạo mẫu cho các thay đổi tiêu chuẩn, tiện lợi và được phê duyệt trước, thông báo cho ban cố vấn thay đổi (CAB), v.v.

Quản lý tri thức

Xây dựng trung tâm kiến thức có cấu trúc, phân loại cho từng vai trò trong tổ chức.

Tạo các tri thức với các mẫu và thông tin các giải pháp từ các yêu cầu đã được giải quyết trước đó.

Quản lý cấu hình

Quản lý tài sản CNTT trong suốt vòng đời của chúng thông qua mối quan hệ giữa các CIs và phân tích tác động của tài sản đó với các sự cố hoặc thay đổi nào trong quá trình triển khai.

Báo cáo và bảng chỉ số

Tập hợp các báo cáo mặc định cũng như các báo cáo có thể tùy chỉnh để giúp tổ chức có được thông tin cần thiết về bộ phận trợ giúp nhằm cải thiện các quyết định kinh doanh.

Quản lý cấp độ dịch vụ

Tạo SLA cho phản hồi cũng như giải pháp, đặt cấu hình riêng các quy tắc SLA cho sự cố và yêu cầu dịch vụ, tự động hóa các hành động quan trọng và ngăn chặn vi phạm SLA bằng các báo cáo kịp thời.

LINK TẢI PHẦN MỀM ITSM (ON-PREMISE) MSP ITSM ManageEngine
LINK TÀI LIỆU SẢN PHẨM Document
Array
(
)