Tư vấn IT Service Management

Tại sao cần quản lý dịch vụ công nghệ thông tin trong doanh nghiệp?

ITSM (IT Service Management) là các phương pháp quản lý cơ sở hạ tầng IT mà một công ty có thể sử dụng để sắp xếp và hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả nhất, bằng cách tích hợp Con người, Quy trình, Công nghệĐối tác. ITSM có thể giúp khách hàng đánh giá và tự động hoá các quy trình CNTT quan trọng, giải quyết sự cố một cách nhanh chóng hơn, đơn giản hóa quá trình thực hiện các thay đổi trong hệ thống, đáp ứng thỏa thuận mức độ dịch vụ và đảm bảo an toàn thông tin. Dựa trên khuôn khổ ITIL, ITSM  hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý hiệu suất nhân viên, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và khả năng cung cấp của hệ thống.

Áp dụng ITSM/ITIL vào việc quản lý sẽ mang lại những lợi ích gì?

Triển khai ITSM dựa trên các bài học thực tiễn của ITIL giúp doanh nghiệp:

  • Tiết kiệm tối đa thời gian và nguồn nhân lực chi tiêu cho hệ thống công nghệ thông tin
  • Tối ưu hóa chi phí đầu tư vào công nghệ thông tin của doanh nghiệp
  • Kiểm soát, cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin
  • Cải thiện sự hài lòng và mối quan hệ với khách hàng
  • Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Tăng năng suất lao động và độ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự IT

Sự thật là, khi áp dụng ITSM vào quản lý:

Quy Trình Tư Vấn:

LIÊN HỆ TƯ VẤN

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÁC