“Gắn kết Công Nghệ Thông Tin với giá trị kinh doanh cốt lõi của bạn!

Vấn đề của bạn là gì?

Đó là những mối lo liên quan đến bộ phận IT? Hạ tầng công nghệ thông tin không làm việc để phục vụ nhu cầu kinh doanh của bạn? IT của bạn tốn quá nhiều thời gian để giải quyết các sự cố? Bạn phải chi tiêu quá nhiều cho IT nhưng nó không hề hoạt động cho lợi ích của bạn? Những mối nguy về an toàn an ninh mạng liên tục đe dọa hệ thống thông tin? Nhức đầu vì câu hỏi lớn: Làm sao đảm bảo tính tuân thủ cho hệ thống? …

Hay đó là những lo toan liên quan đến chính các hoạt động kinh doanh? Làm sao để kiểm soát được các con số tài chính trong doanh nghiệp? Gặp rắc rối trong khâu quản lý khách hàng? Làm sao để giải quyết được nhiều công việc hơn với một quỹ thời gian bất biến là 24 giờ một ngày? Vướng mắc trong việc quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? Những mối lo lắng triền miên về tính trung thực và trung thành của đội ngũ nhân viên?...

Xem thêm