Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng CNTT hướng đến cải thiện hiệu suất kinh doanh

Đạt được tầm nhìn và kiểm soát thời gian thực đối với cơ sở hạ tầng CNTT, cho phép giải quyết các vấn đề và tận dụng tài nguyên một cách tối ưu để cải thiện hiệu suất kinh doanh.

Giám sát và hiển thị

Giám sát các thành phần cơ sở hạ tầng CNTT như Máy chủ, Ứng dụng, Mạng và lưu trữ.

Khả năng hiển thị thời gian thực về hiệu suất và tính khả dụng của hệ thống.

Quản lý dịch vụ CNTT

Tự động hóa quy trình làm việc, giảm hoặc dừng các quy trình thủ công tốn kém, đồng thời giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tuân thủ và bảo mật hơn.

Các khối quy trình làm việc sẽ được chuẩn hoá khi tích hợp từ các hệ thống quy trình nhỏ lẻ khác cùng nguồn dữ liệu từ nhiều nơi để lấy thông tin cần thiết và kết nối lại để cho ra các quy trình tự động hoàn toàn.

Quản lý cấu hình

Nhận dạng, tổ chức và quản lý tất cả các tài sản trong môi trường doanh nghiệp.

Tự động hóa quản lý các thành phần cơ sở hạ tầng CNTT, bao gồm cập nhật, vá lỗi và giám sát tuân thủ.

Tự động hóa và tổ chức

Cung cấp tài nguyên, mở rộng quy mô ứng dụng, vá lỗi hệ thống, chủ động bảo mật và phục hồi thiết bị bằng tự động hóa hỗ trợ bởi AI.

Phân tích và báo cáo

Cho phép các tổ chức CNTT thu thập thông tin chi tiết để có cái nhìn chính xác vào hiệu suất hệ thống và nhận định được các xu hướng.

Phân tích dự đoán, học máy và phát hiện bất thường.

Quản lý mọi hình thức hoạt động của môi trường CNTT của bạn

Nhìn nhận chính xác, tự động hóa các nhiệm vụ và tích cực hành động để đảm bảo môi trường của bạn luôn hiệu quả và an toàn.

Theo dõi hoạt động về CNTT theo thời gian thực

Tìm hiểu những gì đang diễn ra trong lĩnh vực CNTT, so sánh trạng thái thực tế với các chính sách và đo lường tiến độ của hoạt động kinh doanh.

Dữ liệu chính xác

Khám phá và kiểm kê tất cả các tài sản CNTT trong thời gian thực để cải thiện nhận định và bảo mật.

Thông tin chi tiết đầy đủ

Cập nhật các thông tin của tài sản theo các danh mục riêng biệt, chi tiết và dễ nhìn.

Tối ưu hóa tài sản của bạn

Góc nhìn toàn diện để tối đa hóa hiệu suất và giá trị của tài sản trong tổ chức.

Cải thiện chất lượng dịch vụ

Dịch vụ tự động hóa cho phép các chủ sở hữu dịch vụ và quản lý kinh doanh điều chỉnh, thiết kế và kiểm soát các quy trình mà không cần lập trình, cải thiện chất lượng và tính nhất quán của dịch vụ.

Quản lý và bảo mật tất cả các điểm cuối của bạn

Quản lý và bảo mật bất kỳ thiết bị và ứng dụng (bao gồm thiết bị iOS, Android, macOS và Windows, cũng như các thiết bị ảo hóa và thiết bị cứng như HoloLens, Oculus và Zebra).

Tự động nhận định và khắc phục sự cố

Tự động hóa các nhiệm vụ sửa chữa thông thường và tạo ra một môi trường tự phục hồi hiệu quả

Cung cấp giải pháp nhìn nhận nhanh hơn mà không làm gián đoạn người dùng

Cung cấp cái nhìn 360 độ về thiết bị, người dùng, ứng dụng và dịch vụ với dữ liệu thời gian thực. Giảm độ phức tạp, thời gian chờ đợi dài và chi phí tăng cao, để giải quyết nhanh hơn cho người dùng và tăng năng suất.

Tối ưu hóa quy trình quản lý vá lỗi

Thiết lập quy trình toàn diện về phần cứng và phần mềm trong môi trường tổ chức để luôn biết được những gì cần được vá lỗi.

Array
(
)