Quan sát toàn diện về tài sản công nghệ thông tin của tổ chức với ITAM

Có được bức tranh toàn diện về tài sản phần cứng, máy chủ, máy khách, ảo hóa, đám mây và phần mềm từ quá trình mua đến việc thanh lý.

Sử dụng thông tin tài sản chính xác và tiện lợi với ITAM

Nâng cao hiệu quả

Tiết kiệm thời gian và giảm tài nguyên dành cho việc quản lý tài sản của bạn.

Kiểm soát chi phí cao

Giảm thiểu thời gian gián đoạn, tăng năng suất và có một hình ảnh chính xác về môi trường CNTT của bạn để ra quyết định tốt hơn.

Giảm thiểu rủi ro

Tránh các rủi ro tài chính và đe dọa về bảo mật, giảm thiểu việc mất cắp và tổn thất, xác định máy móc có nguy cơ và đảm bảo tài sản của bạn được sử dụng một cách phù hợp.

Sử dụng thông tin tài sản chính xác và tiện lợi với ITAM

Rà soát, kết nối và chuẩn hóa tự động để luôn sẵn sàng tạo ra thông tin tài sản của tổ chức.

Kết nối với quản lý dịch vụ ITSM

Tích hợp thông tin tài sản kết và quản lý dịch vụ của tổ chức để có được cập nhật về thông tin tài sản, quản lý yêu cầu dễ dàng và cải thiện việc cung cấp dịch vụ.

Quản lý toàn bộ vòng đời tài sản

Tận dụng tối đa các khoản đầu tư CNTT của bạn - bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu.

Theo dõi vòng đời

Quản lý tài sản một cách nhất quán từ quá trình mua hàng đến đơn đặt hàng và thanh toán, việc nhận hàng, triển khai và thanh lý.

Kho tài sản

Theo dõi thông tin về tài sản, bao gồm dữ liệu nhận dạng, trạng thái vòng đời, tồn kho, vị trí và thông tin bảo hành.

Danh mục dịch vụ theo tài sản

Nhìn thấy các tài sản đã mua và được gán, mức tồn kho hiện tại hoặc các đơn đặt hàng đang hoạt động để tăng tốc quá trình cung cấp trong khi giảm số lượng cuộc gọi tới trạm dịch vụ.

Quản lý hoá đơn và hợp đồng

Báo cáo về chi phí CNTT và tính toán, theo dõi tuổi và giá trị của tài sản. Xem và quản lý các hợp đồng một cách hiệu quả và đưa ra quyết định có hiểu biết cho các cuộc đàm phán hợp đồng.

Tích hợp quản lý dịch vụ

ITAM cung cấp thông tin cho ITSM về phần cứng và phần mềm được sử dụng, vị trí của chúng và cung cấp thông tin quan trọng để khắc phục sự cố nhanh chóng và giảm thời gian chết xuống mức tối thiểu.

Quản lý nhà cung cấp

Lưu trữ thông tin nhà cung cấp và tổng hợp hiệu suất trong bảng điểm nhà cung cấp để đảm bảo bạn đang quản lý các nhà cung cấp chiến lược một cách hiệu quả.

Quản lý giấy phép

ITAM đảm bảo rằng một tổ chức được cấp phép phù hợp cho phần mềm mà họ sử dụng, điều cần thiết để tránh các vấn đề pháp lý và duy trì sự tuân thủ đồng thời giảm nguy cơ cấp phép quá mức và lãng phí các nguồn lực kinh doanh có giá trị.

Báo cáo CNTT

Từ các quy trình quản lý tài sản để cho ra báo cáo cải thiện góc nhìn về hoạt động kinh doanh của tổ chức.

Tự động hóa

Sử dụng tự động hóa chuẩn hóa các quy trình quản lý tài sản trong tổ chức.

Array
(
)