Kiểm kê phần mềm

Kiểm kê phần mềm là danh mục tất cả phần mềm và ứng dụng đang hoạt động trong mạng CNTT của tổ chức.

Cập nhật tất cả các thay đổi hoặc bổ sung liên quan đến phần mềm trong hệ thống mạng CNTT và đảm bảo rằng luôn sẵn sàng kiểm tra phần mềm.

Kiểm kê phần cứng

Theo dõi và quản lý các thành phần vật lý của bất kỳ doanh nghiệp CNTT như máy tính, máy tính xách tay, máy chủ, bộ định tuyến cũng như các thiết bị đầu cuối và thiết bị ngoại vi khác.

Quản lý quá trình cung cấp dịch vụ từ phê duyệt đến thực hiện yêu cầu hoàn thành.

Quản lý giấy phép phần mềm

Quản lý Giấy phép Phần mềm, bao gồm việc theo dõi, lập tài liệu và kiểm soát giấy phép phần mềm cũng như kiểm soát cách thức và nơi phần mềm được sử dụng trong tổ chức, hỗ trợ tuân thủ các thỏa thuận cấp phép, tức là thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA).

Quản lý PO

Cung cấp một hệ thống Mua hàng hoàn chỉnh giúp tổ chức quản lý các PO theo quy trình tự động hoá.

Quản lý hợp đồng

Nơi quản lý các hợp đồng hiệu quả với các nhà cung cấp khác nhau. Tối ưu hoá việc quản lý hợp đồng như việc lưu giữ và kiểm tra ngày hết hạn cũng như cảnh báo gia hạn giúp tổ chức đàm phán và đưa ra quyết định sáng suốt.

Báo cáo và bảng chỉ số

Tập hợp các báo cáo mặc định cũng như các báo cáo có thể tùy chỉnh để giúp tổ chức có được thông tin cần thiết về bộ phận trợ giúp nhằm cải thiện các quyết định kinh doanh.

LINK TẢI PHẦN MỀM ITAM (ON-PREMISE) MSP ITAM ManageEngine
LINK TÀI LIỆU SẢN PHẨM Document
Array
(
)