Tăng cường bảo mật thiết bị đầu cuối và giảm chi phí và công việc CNTT

Ivanti® Application Control cung cấp khả năng kiểm soát CNTT chưa từng có trên các thiết bị đầu cuối, giảm nguy cơ bảo mật trong khi cung cấp trải nghiệm người dùng trong môi trường Windows mới nhất. Trong ngoài việc kiểm soát ứng dụng theo ngữ cảnh, giải pháp cung cấp quản lý đặc quyền Windows an toàn cho phép bạn xóa quyền quản trị đầy đủ của người dùng và ngăn chặn trái phép các tệp thi hành như phần mềm độc hại, phần mềm độc hại, không có giấy phép phần mềm và các ứng dụng không xác định khác đang được cài đặt hoặc thực hiện. Application Control 10.1 cũng cho phép nhóm CNTT của bạn quản lý quyền truy cập ứng dụng và đặc quyền người dùng một cách hiệu quả trên bất động sản máy tính để bàn và máy chủ của bạn.

Hỗ trợ đầy đủ cho Windows Server 2016 và hỗ trợ mở rộng cho Windows 10

Application Control 10.1 cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho Windows Server 2016 và hỗ trợ mở rộng cho Windows 10, mở rộng khả năng ngăn chặn phần mềm độc hại ransomeware và malware. Phiên bản mới nhất này cũng cung cấp cho quản trị viên CNTT các tính năng kiểm soát người dùng cuối nâng cao, chi tiết để cải thiện cá nhân hóa người dùng và bảo mật thiết bị đầu cuối.

Quyền sở hữu đáng tin cậy

Kiểm soát ứng dụng sử dụng quyền sở hữu đáng tin cậy, kiểm tra out-of-the-box bảo mật thiết bị đầu cuối. Nó dựa vào việc kiểm tra chủ sở hữu NTFS của một ứng dụng. Nếu một ứng dụng được giới thiệu và do đó chủ sở hữu không đáng tin cậy sở hữu, ví dụ: một người dùng chuẩn, ứng dụng được ngăn chặn ngay lập tức khi chạy.

Tuy nhiên, nếu ứng dụng được giới thiệu và sở hữu bởi ‘Chủ sở hữu tin cậy’, ví dụ: một quản trị viên hoặc một hệ thống triển khai phần mềm như Microsoft SCCM, khi đó mọi người dùng đều có thể chạy ứng dụng, trừ khi có quy định khác. Điều này làm giảm bớt gánh nặng của CNTT của việc liên tục duy trì danh sách trắng liên kết với các giải pháp kiểm soát ứng dụng khác, khi ứng dụng hoặc hệ điều hành yêu cầu vá lỗi.

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN

CÁC GIẢI PHÁP BẢO MẬT KHÁC
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Array
(
)