TRUNG TÂM KHẢO THÍ

2013
2014
2016
2017
2018
2019

2013 SmartPro

1/2014 EXIN

2/2016 Pearson VUE

9/2017 PSI

2/2018 SmartPro Testing

7/2019 ICDL

TRUNG TÂM KHẢO THÍ

Phòng thi đạt chuẩn theo quy định của hãng thi

Quy trình tổ chức thi và giám sát thi nghiêm ngặt

Tư vấn Đăng ký thi nhanh chóng

Phương thức thanh toán linh hoạt

Hỗ trợ xử lý sự cố thi nhanh chóng

Sát hạch thường xuyên theo quy định của hãng thi

Array
(
)