Xây dựng mô hình quản lý dịch vụ công nghệ thông tin của tổ chức với ITSM

Xây dựng khả năng quản lý dịch vụ CNTT cốt lõi của doanh nghiệp bằng việc triển khai dịch vụ quản lý ITSM chuyên nghiệp dựa trên các quy trình và thực tiễn tốt nhất trong ngành. Mang lại khả năng hiển thị về phần mềm và phần cứng để doanh nghiệp có thể tối ưu hóa tài sản, cung cấp dịch vụ tự phục vụ và quản lý kiến thức trong toàn tổ chức.

Quản lý dịch vụ

Nền tảng Quản lý Dịch vụ của Ivanti tự động hóa quy trình làm việc để giảm thiểu các quy trình thủ công, tăng cường hiệu suất và đảm bảo tuân thủ và bảo mật. Bảng điều khiển dựa trên vai trò cho phép các quản trị viên theo dõi việc cung cấp dịch vụ, chất lượng và cam kết trong thời gian thực. Để có trải nghiệm đa kênh thực sự, khả năng tự phục vụ và chat tích hợp sẵn.

Mang lại giá trị chiến lược

Tự động hóa quy trình làm việc, loại bỏ các quy trình thủ công, góp phần nâng cao hoạt động kinh doanh của tổ chức hiệu quả, tuân thủ và an toàn hơn. Với mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp trợ giúp / hỗ trợ quản lý dịch vụ CNTT hay cần thực hiện các quy trình quản lý dịch vụ nâng cao hơn, ITSM có thể dễ dàng mở rộng quy mô và thích ứng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể của tổ chức.

Nâng cao tốc độ cung cấp dịch vụ

Cải thiện chất lượng doanh nghiệp với trải nghiệm của nhân viên trên toàn tổ chức bằng việc cung cấp các dịch vụ hiện đại thực sự, giúp hoạt động kinh doanh giảm thiểu việc trì hoãn và đẩy nhanh giải quyết vấn đề.

Tối ưu hóa chi phí

Giảm thiểu chi phí cho các nguồn lực mà tổ chức đầu tư để phát triển, đồng thời tăng thời gian xử lý để đạt được giá trị kinh doanh mà tổ chức hướng tới. Cho phép các phòng ban dễ dàng cấu hình quy trình làm việc và giao diện người dùng thông qua thiết kế giao diện kéo thả. Giảm tổng chi phí sở hữu và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Cung cấp dịch vụ CNTT hiện đại

Tập hợp đầy đủ các tính năng quản lý dịch vụ mà tổ chức/doanh nghiệp cần xây dựng.

Quản lý yêu cầu

Cung cấp danh sách thông tin và các danh mục dịch vụ cho người dùng.

Quản lý sự cố

Cập nhật và khắc phục nhanh chóng các vấn đề liên quan đến thiết bị và dịch vụ của người dùng

Quản lý thay đổi

Quản lý các vấn đề cần thay đổi (giảm và khắc phục sự cố dịch vụ) tùy chọn của tổ chức thông qua việc cải thiện đánh giá rủi ro và điều phối thay đổi.

Quản lý tri thức

Giảm thời gian giải quyết các sự cố, dịch vụ trung bình và làm hài lòng người dùng với thư viện tri thức CNTT nhất quán.

Quản lý sự kiện

Nhanh chóng chẩn đoán, ghi lại và giải quyết các sự kiện bất ngờ của hệ thống.

Quản lý cấu hình

Quản lý các thông tin của thiết bị, hệ thống và dịch vụ trong suốt vòng đời của chúng.

Báo cáo và bảng chỉ số

Có cái nhìn tức thì vào tất cả dịch vụ CNTT kịp thời và tổng quan.

Quản lý cấp độ dịch vụ

Đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ được đo lường và thời gian cung cấp dịch vụ được rõ ràng.

Tự động hóa Runbook

Chuẩn hóa hoạt động để nâng cao chất lượng, giảm sai sót, tiết kiệm thời gian xử lý dịch vụ cần cung cấp.

Array
(
)