SmartPro Vinh Dự Là Đối Tác Triển Khai Chuỗi Dự Án Đào Tạo Chuyển Đổi Số Cho Tỉnh Tây Ninh
27/10/2023

Các cuộc Cách mạng Công nghiệp và những tiến bộ khoa học công nghệ đang tạo ra những thay đổi nhanh chóng về kinh tế - xã hội ở mọi quốc gia trên thế giới. Đổi mới, năng động, và thích ứng là những yếu tố cốt lõi mà các tổ chức công đang hướng đến nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Ngày 03 tháng 06 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với các mục tiêu trụ cột phát triển về (1) chính phủ số; (2) kinh tế số và (3) xã hội số. Đây là cơ hội để các địa phương cải thiện các dịch vụ công hương đến tính minh bạch, hiệu quả nhưng cũng là thách thức không nhỏ bởi chuyển đổi số là một quá trình phức tạp, có tầm ảnh hưởng rộng.

Chương trình chuyển đổi số trong khu vực công ở các địa phương cần sự nỗ lực của cả bộ máy chính quyền, đặc biệt là nhà lãnh đạo ở các cấp. Với vai trò ra quyết định, chỉ đạo và quyết tâm theo đuổi mục tiêu, nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn đến sự thành công trong quá trình chuyển đổi số tại tổ chức do mình quản lý.

Khoá học Chuyển đổi số trong khu vực công dành cho lãnh đạo và nhà quản lý” được thiết kế nhằm mục đích hiểu về quá trình xây dựng chiến lược chuyển đổi số trong khu vực công, phù hợp với chương trình hành động của địa phương. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số là một nhiệm vụ mang tính định hướng, quan trọng, phức tạp, vì vậy, ngoài các kiến thức có liên quan đến xây dựng chiến lược, thực thi và điều chỉnh chiến lược, học viên còn được trang bị các công cụ nhằm đánh giá về khả năng chuyển đổi số của tổ chức và quản trị rủi ro trong quá trình chuyển đổi số. Đặc biệt, quá trình chuyển đổi số đòi hỏi một tinh thần đổi mới của các nhà lãnh đạo và sự hợp tác của các bên liên quan.

Ngày 24/10 vừa qua, Chuỗi dự án Đào tạo Chuyển đổi số do SmartPro vinh dự là đối tác triển khai cho Tỉnh Tây Ninh đã khởi động thành công tốt đẹp. Chuỗi chương trình bao gồm các nội dung đào Tạo, dồi dưỡng, tập huấn về Chuyển Đổi Số, Kỹ Năng Số cho cán bộ, công chức, viên chức Lãnh Đạo thuộc các Sở Ban Ngành trên địa bàn tỉnh.

Chương trình được triển khai theo hình thức tập trung, chia sẻ thảo luận nhóm, và chuyên gia Chuyển đổi số khối Hành chính công của SmartPro trực tiếp hướng dẫn và định hướng nội dung.

Các chủ đề chính của chương trình:

  • Phần 1: Xây dựng và thực thi chiến lược chuyển đổi số
  • Phần 2: Tầm quan trọng của lãnh đạo đổi mới và hợp tác trong quá trình chuyển đổi số
  • Phần 3: Bộ công cụ đánh giá về khả năng chuyển đổi của đơn vị
  • Phần 4: Quản trị rủi ro trong chuyển đổi số

Hình ảnh đào tạo

SmartPro là đơn vị đào tạo CĐS, CNTT, Công nghệ mới chuyên sâu dành cho nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…. và tiếp tục khẳng định là thương hiệu đào tạo được sự tín nhiệm cao đặc biệt trong các chương trình nâng cao nhận thức CĐS khối hành chính công triển khai cho Bình Dương, Tổng Công ty Điện lực, Tây Ninh,….

Quý Cơ quan, doanh nghiệp vui lòng liên hệ SmartPro tại HOTLINE 0943 33 88 46 hoặc sales@smartpro.vn để ghi nhận yêu cầu và tư vấn thông tin chi tiết.

More
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này
TIN TỨC Xem thêm
Array
(
)