Vinh dự là Đối tác Phối hợp Triển khai Đào tạo các Chuyên đề về An toàn Thông tin cho Thành viên Mạng lưới Ứng cứu khẩn cấp Không gian mạng – VNCERT Khu vực phía Nam
16/12/2019

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) là tổ chức trực thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng là đầu mối kỹ thuật điều phối ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng và kiểm định an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc; quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống kỹ thuật về điều phối ứng cứu sự cố.

Trong khuôn khổ định kỳ hàng năm VNCERT tổ chức các chuyên đề huấn luyện, đào tạo, tập huấn dành cho các đơn vị thành viên của mạng lưới, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo SmartPro rất vinh dự là đối tác phối hợp triển khai đào tạo chuỗi 04 chuyên đề về An toàn An ninh thông tin. Chuỗi chuyên đề khởi động từ ngày 9/12 – 20/12/2019 tại trụ sở chính SmartPro, số 5 Nguyễn Gia Thiều, Quận 3, TP.HCM.  

Chuyên đề Phân tích, Đánh giá, Xử lý sự cố Hệ thống thông tin diễn ra từ 9/12 – 13/12/2019 bao gồm các nội dung như sau:

 • Tổng quan
 • Các bước ứng phó và xử lý sự cố
 • Xử lý sự cố hệ thống mạng
 • Xử lý các sự cố nội bộ
 • Phân tích điều tra xử lý sự cố
 • Khôi phục sau sự cố

Hình ảnh lớp Chuyên đề Phân tích, Đánh giá, Xử lý sự cố Hệ thống thông tin

Tập thể lớp chụp hình lưu niệm

Chuyên đề Phân tích, Điều tra Lỗ hổng, Điểm yếu bảo mật, Mối đe dọa đối với Phần mềm và Ứng dụng từ 9/12 – 13/12/2019

 • Tổng quan
 • Lập trình an toàn
 • Bảo mật ứng dụng
 • Kiểm tra, điều tra lỗ hổng

Hình ảnh lớp Chuyên đề Phân tích, Điều tra Lỗ hổng, Điểm yếu bảo mật, Mối đe dọa đối với

Phần mềm và Ứng dụng

Hình ảnh lớp Chuyên đề Phân tích, Điều tra Lỗ hổng, Điểm yếu bảo mật, Mối đe dọa đối với

Phần mềm và Ứng dụng

Chuyên đề Bảo đảm ATTT cho Cổng/Trang Thông tin điện tử diễn ra từ 16/12 – 20/12/2019

 • Tổng quan
 • Phương thức phát hiện và đánh giá lổng hổng bảo mật đối với cổng/trang thông tin điện tử
 • Phương thức tấn công, và kiểm thử cổng/trang thông tin điện tử
 • Các biện pháp bảo vệ cổng/trang thông tin điện tử
 • Ứng cứu sự cố tấn công cổng/trang thông tin điện tử
 • Diễn tập phòng chống tấn công và ứng cứu sự cố cho cổng/trang thông tin điện tử

 Hình ảnh lớp Chuyên đề Bảo đảm ATTT cho Cổng/Trang Thông tin điện tử

Chuyên đề Phân tích mã độc và Phòng chống Tấn công mạng APT cài đặt mã độc gián điệp diễn ra từ 16/12 – 20/12/2019

 • Tổng quan
 • Các kỹ thuật phân tích cơ bản
 • Các kỹ thuật phân tích nâng cao
 • Các biện pháp chống tấn công bằng mã độc
 • Ứng cứu sự cố tấn công bằng mã độc
 • Diễn tập phòng chống và ứng cứu sự cố tấn công APT cài đặt mã độc gián điệp

Hình ảnh lớp Chuyên đề Phân tích mã độc và Phòng chống Tấn công mạng APT cài đặt mã độc gián điệp

Quý Cơ quan, Đơn vị quan tâm các khóa học về an toàn – bảo mật vui lòng liên hệ số HOTLINE 0943 33 88 46 hoặc sales@smartpro.vn để được tư vấn giải đáp.

More
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này
TIN TỨC Xem thêm