Chương trình đào tạo Security

An toàn thông tin là bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin nói chung khỏi các truy cập trái phép, sử dụng, làm lộ, làm hỏng, chỉnh sửa, ghi chép không được phép… Khái niệm an toàn thông tin, an toàn máy tính, đảm bảo thông tin được sử dụng hoán đổi cho nhau, liên quan mật thiết với nhau nhằm đảm bảo mục đích chính của việc bảo vệ bí mật , toàn vẹn và tính sẵn sàng của thông tin.

Với cách tiếp cận đa chiều của an toàn và an ninh thông tin, từ việc nâng cao nhận thức cho cấp lãnh đạo - quản lý doanh nghiệp đến người dùng cuối, hoặc các chuyên đề chuyên sâu về kỹ thuật dành cho đội ngũ IT cũng như khung tiêu chuẩn ISO27000 áp dụng cho việc xây dựng và tuân thủ,... đội ngũ chuyên gia của SmartPro đưa ra nhiều gói đào tạo phù hợp với đối tượng, mục tiêu áp dụng hiệu quả đồng thời cập nhật xu hướng mới trong tình hình bất ổn về an ninh thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. 

Security Awareness
ISO/IEC 27001
PCI/DSS
Security OnDemand
TIN TỨC Xem thêm
Chương trình On-demand
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 1721277615.png
      [banner_link] => https://forms.gle/3hUghiAJCyaiVAoR6
      [banner_startdate] => 2024-07-18 11:11:00
      [banner_enddate] => 2024-07-31 11:11:00
      [banner_type] => 2
    )

)